మబ్బుపిట్టల రెక్కల హోరులోమత్తెక్కినగాలిని మందలిస్తూ, మేలిముసుగు చాటుగా చిరునవ్వు పింజెలు విసిరినదెవరోచెలి పలకరింత తొలకరి మొలకైప్రియుని ఊసులు పూచిందా,పూతేనియ వలపు వరదలైవనమాలి జాడలు తెలిపిందెవరోఎదురుచూపున కరగని క్షణాలేపదాలుగా మారి, పుటలుగా పుడుతూకాలమే ఒక కావ్యమౌతుందని,ఆ కావ్యమే కరుగనున్నదన్నదెవరోఎవరెవరన్నది ఎదసొదలకి వదిలి,చెదరని మనసుల [...]
ఘడియలు కలసిన గంటల కాలాన్ని దూరం  చేసిన విధిని నిందించాలా...!! నీతో కలసిన జీవితంలో నే కోల్పోయిన ఆ క్షణాల అనుభూతిలో నన్ను నేను మరచిపోయిన అనుభవాన్ని నా...  తిరిగిరాని ఆ కాలాన్ని దూరం చేసిన మనసు మమత తెలిసినా తెలియని అర్ధం కాని నిన్ను నిందించాలా....!! మరో లోకం చూసిన ఆ ఆనందాన్ని శాశ్వతంగా అలా ఉండనివ్వని నా తలరాతను తలచుకుని ఇంకా మిగిలిన ఈ ఏది తెలియని మదిని ఎలా సమాధాన [...]
చిక్కగా పరుచుకున్నశూన్యాన్నితదేకం గా చూసుకుని-సంగ్రహిస్తాను చిత్రాలెన్నోప్రదర్శనాభిలాష లేదు;పదిలమైన నెలవు కావాలి,మాతృక ని సృజన చేసే చూపు కావాలి,నా కంటి ఆవరణ లో అలికిడి రావాలి. మెత్తగా ఆవరిస్తున్న మౌనాన్నిమమేకమై ఆలకించి-విరచిస్తాను కవనాలెన్నో.సమ్మేళనాకాంక్ష లేదు;నిండైన స్వరం కావాలి,బాణీలు కట్టి ఆలపించే మనసు కావాలి,ఈ నిశ్శబ్ద వాకిలిలో రాగాలు [...]
  ఇప్పుడెందుకు ఈ డిస్కషన్ ? కొన్ని సార్లు అనవసరమైన పనిలో కూడా ఏదో  అవసరమైన విషయం  ఏదో దొరుకుతుంది .  అసలు దాని కోసమే దీనిని చేసామా అని కూడా  అనిపిస్తూ ఉంటుంది . కొంత సేపు దీని గూర్చి ఆలోచిస్తే  ఇంకేదో జ్ఞానం వస్తుందేమో ఎవరికి తెలుసు ? భారత దేశం లో గురువు స్థానాన్నే ఉన్నతంగా  గౌరవిస్తారు . కొన్ని కష్ట సమయాల్లో గురువుని  తలచుకొని శిష్యులు వాటిని దాటడం చూస్తే [...]
ఆత్మ బంధం...ఆత్మ స్నేహం ఇలాంటివి చెప్పుకోవడానికి కానీ నిజంగా ఎంత మంది ఇలా ఉండగలుగుతున్నారు...?? మనలోని అహాన్ని కాస్త ఇటు సర్దుబాటు చేస్తే చాలా జీవితాలు అసంపూర్ణ చిత్రాలుగా మిగిలి పోవు...సాహచర్యంలో చాలా సర్దుబాట్లు దిద్దుబాట్లు లేక పొతే మనతో పాటు పిల్లల మనసులు వాళ్ళ జీవితాలు కూడా ఎటు కాకుండా అయిపోతాయి. ఎవరో ఒకరు చిన్న చిన్న ఆలోచనలు మార్చుకుంటే ఎన్ని జీవితాలు [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు