మొయిలు పల్లకీ లోనచినుకురేడు, మెరుపు రాణిపయనమైతే వాన!కలల అందలమందునతలపురేడు, పలుకురాణిపయనమైతే విరిసోన!కవన ఆందోళికపైనఊగనెంచెనుమరుల మానసవీణ!🎵🎶
ఊపిరి శాపం తీరేదాకాఊహల రాగం వినిపిస్తుంటేబాగుండు.మాయలు మర్మం తెలియకముందేమట్టై పోతేబాగుండు.మానసవీణలు మ్రోగుతుండగామరణం అంచులు దాటేస్తేబాగుండు.తట్టిలేపగల పలుకులు వింటేమెలకువ కోరగల కలలను కంటేబాగుండు.------✍️
వెన్నెల నగవుల ఏ విలాసాలో, వన్నెలు చిలికిననే సరాగాలు.కన్నుల దాగిన ఏ సల్లాపాలో, చిన్నెలు చదివిననే ఉల్లాసాలు.అన్నున కురువగా ఏ పదాల జాలోమిన్నులు దాటునవే ఆనందాలు. ۝۝۝۝۝కనుగవ మూసినంతనే కలల జాతరలు!కలరవముల కలవర పరిచే సందడులు!మనముల విడనను మోహములు,మనుటలు వీడని దేహములు.ఫలముల కోరని సేద్యములు,చలనము తెలియని పయనములు! ۝۝۝۝۝చీకటి అలల్లో వెన్నెల తరగలానీలిజలధిలో [...]
        రంగులు మార్చుకున్న ఆకులు రాలి శీతాకాలం ప్రవేశించాక అంతటా నిశ్చలం. ఆకుల వియోగంతో మూగవోయిన కొమ్మలు... బూడిద రంగు ఆకాశంలో బద్దకంగా రెక్కలు విదుల్చుకుంటున్న పక్షులు. లోపల, బయటా అలుముకున్న స్తబ్ధత.        చలి తాకిడికి కుంచించుకుపోయిన ఓ రోజుకి వార్షికోత్సవం పనులు మొదలెట్టలేదనే ఆలోచన తడుతుంది. పక్షి రెక్క విదిల్చి ముడుచుకున్నట్లు మెయిల్ ఒకటి వెళ్ళాక ఇక తప్పదన్నట్లు [...]
      మాయని వసంతమిదిఇట పూయని లతాంతమేది!     తీయని మధుచంద్రికలివిఎడబాయని తడబాటున్నది.      వ్రాయనిదొక కావ్యమిదిఎలప్రాయపు పలు నవ్యతలున్నవి.------✍️
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు