ఇందాకే  లైబ్రరి దాటిపోయిందిఅక్కడ రీడర్ స్టాట్యూ, చెట్టు దగ్గర గడిపిన క్షణాలుమనం నడకతో కొలిచిన సన్నివేల్ రోడ్లు, ఎల్ కెమినొ రియల్ ఇప్పుడు కార్ స్టీరింగ్ వెనుక గతించిపోతున్నాయిఆ వేగంలోనూ ఇన్-న్-అవుట్ బర్గర్ కనిపిస్తే ఆగిపోతానుగ్రిల్డ్ చీజ్ బర్గర్ తింటుంటే... ఎదురుగా నువ్వు..యెల్లో చిలి పెప్పెర్ కొరుకుతున్నట్టు అనిపిస్తుందినీకో విషయం చెప్పాలిఈ మధ్య ఫార్మర్స్ [...]
గుర్తుందా నీకు?ముడి  పడక  ముందు ఓ సారి చకోరంలా నా దగ్గర వాలావు ఆ సాయంత్రం ఆ పార్క్లో చెట్లు ఆకాశానికి మెట్లన్నట్టే  చేసావే!కొత్తలో పెదమామ ఇంట్లో ఓ సాయంత్రం.. టీ  కప్పులు ఇచ్చి వెళ్తూ గడప దగ్గర నువ్వు  ఓరగా విసిరిన నీ వాలుకంటి చూపులు ఎంత పని  చేసాయీ!ఓ సారి పొద్దు వాలాక నీ పుట్టింట్లో చిన్న డాబా మీద నీ ఒడిలోనిన్నూ  చుక్కలని ఎంత నిశ్శబ్ధంగా  [...]
చిన్నీ కృష్ణుడంట చిలిపీ కృష్ణుడంట దొంగా కృష్ణుడంట మాయల కృష్ణుడంటఆటలు ఆపడంట నిదురే పోడంట ఏమీ చేతునంట ఏమీ చేతునంటలలలలల్లాయీ లలలలల్లాయీజోజోజోజోజో లాలీ....లాలీ జో జో... జో జో లాలా...వేకువలో  చీకటిలో జగమూగే ఉయ్యాల ఆగదురా ఆగదురా ఊగే ఉయ్యాలాఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...కలిమైనా లేమైనా ఊగూ ఉయ్యాల ఆపకురా ఆపకురా ఆశల ఉయ్యాలా  ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...కయ్యాల్లో [...]
ఒకో క్షణం,నన్ను ప్రశ్నిస్తాయినా అసహాయతని నిలదీస్తాయిఈ విశాల ప్రపంచంలో,నా అస్థిత్వాన్ని శోధించమంటాయినేనేంటో తెలియని నన్ను నిర్దాక్షిణ్యంగా ఒంటరిని చేస్తాయిచంచలత్వంతో మోసం చేస్తాయినా నమ్మకాన్ని వెక్కిరిస్తాయివాటిని పంచుకున్న పదిమందిలోనన్ను అల్పుడుని చేస్తాయిఅనుక్షణం వెంటాడుతూనాతో పోరాడతాయినే పోరాడలేనని ఎదిరిస్తేనాకు దూరమై శిక్షిస్తాయి...
రాత్రి కణికల శయ్య మీదఅలసి వాలిన తనువుఆవిరవుతుందివిడవని గతంవీస్తూనే ఉందినివురు రేపుతూనిప్పు రగుల్చుతుంది.కోట గోడలు పాడేఆ పదును గీతాలుసేద తీర్చడంలేదుగతం, ప్రతి రాత్రీరెప్పలు చీల్చుకునిఉదయిస్తుందిఅన్నీ అస్తమయ మెరుగనిఉదయాలే.. ఎంత ఒద్దనుకున్నా.
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు