బారుకు హిందీలోనెక బీరు కవితలల్లి గొప్ప పేరును పొందెన్ బోరుగొలుపవీ కవితలు జోరుగ నీతులు నుడివెనుసుందరశైలిన్
బళ్ళోకెళ్ళరువీళ్ళుపెళ్ళికివెళ్ళుటమరువరువీళ్ళూళ్ళెళ్ళీ పెళ్ళిళ్ళవిందు చళ్ళాపిళ్ళారాయుళ్ళు విందుకెళ్ళుమళ్ళీగుళ్ళో పందిళ్ళళ్ళిరిఊళ్ళో ఇళ్ళకు తలుపుకు గొళ్ళెముపెట్టేవెళ్ళిరి వీళ్ళూవాళ్ళూ పెళ్ళిలో భోజనము చేసె పెళ్ళోళ్ళెళ్ళెన్
దేశము యశస్సు నోజస్సు లెస్సగుండ బాలల వయస్సు నాయుస్సు తగ్గకుండ చదువ మేధస్సు తేజస్సు చక్కగుండ జరిపెడి తపస్సున మనస్సు జారకుండ నిండిన సరస్సు వర్ఛస్సు వీడకుండ అవని నిస్సారముస్సూరుమనకయుండ అగ్నికి ఉషస్సు నెహవిస్సుహారతిచ్చి ఉత్సవము చేసిరుత్సాహమొప్పధరణి.
ఆదర్శమే విమర్శలుసుదర్శన! నిదర్శనమిది దుశ్శీలముకున్యాదుశ్శాసను నిశ్శంకదునుమ నిశ్శేషమగు మనశ్శాంతియగున్
నవ్వుతు దువ్వెనతో తలదువ్వెదవూ రవ్వలడ్డు బూందీ గవ్వల్ బువ్వలు పెట్టెడి నవ్వులపువ్వువు వెలుగివ్వు దివ్వె నువ్వేనవ్వా.
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు