సందుపట్ల భూపతిగారి జీవనవలయాలు రేడియో నాటికల  సంపుటిలో పదమూడు నాటికలు వున్నాయి. ఇవన్నీ ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుండి ప్రచాసరమయ్యాయని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నానంటూ ‘నామాట’లో పేర్కొన్న రచయిత,  ఎందరెందరికో కృతజ్ఞతలు ప్రకటిస్తూ, ఆకాశవాణిలో ప్రసారానికి ప్రోత్సహించిన రేడి యో ప్రముఖులను పేర్కొనకపోవడం సముచితంగా లేదు. ముందుమాటలు రాసిన అయిదుగురులోనూ [...]
- ఆకాశవాణిలో లలిత సంగీత కళాకారిణిగా,  కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలిగా పేరెన్నికగన్న శ్రీరంగం గోపాలరత్నం  అశేష శ్రోతలకు చిరపరిచితమైన పేరు. విదుషీమణి సంగీత చూడామణి కుమారి శ్రీరంగం గోపాలరత్నంగారి జీవితం-సంగీతం గురించి శ్రీమతి ఇంద్రగంటి జానకీబాలగారు ఓ గ్రంథాన్ని సంతరించటం ఎంతైనా అభినందనీయమైన సంగతి.  వారితో జానకీబాలగారికి సన్నిహిత పరిచయం వుండటం కూడా ఈ [...]
కీలుగుర్రాలూ, మాయ తివాచిలు  ఫాంటసీ బాల సాహిత్యం అనుకోనక్కర్లేదు. వై.రామకృష్ణారావు మాయతివాచీ పేరుతో సంతరించిన దీర్ఘకవిత  సహజ దర్పణంగా వుంటూనే త్రిలోక సంచారం చేయిస్తుంది.  పాదలేపనం ఏమీ లేదు. ఆ పసరేదో మనసుకే ఉంది.  మాయతివాచి మీద కూచుని లోకాలోకనం చేయడంలో  నరకలోకం, స్వర్గం ముందు చూసి ఆ తర్వాతే  భూలోక సంచారం కావించేలా చేస్తాడు.  నరకసీమ అంతా హైదరాబాద్ వీధుల్లో [...]
‘‘కవిత్వంలో, కథల్లో గణాంకాలు పోలికలు ఎక్కువైతే రసం తక్కువవుతుందని తెలిసీ, సమాచారాన్ని అందించే వాహకంగా నేను నా కవిత్వాన్నీ, కథల్నీ రూపొందించాను’’ అంటున్న డాక్టర్ లంకా శివరామ ప్రసాద్ గారి ఏడవ కవితా సంపుటి ‘మరణ శాసనం’. యాభై కవితల ఈ దీర్ఘ సంపుటిలో అందుకే వచనత్వం భాసించి రాణించడమే కనిపిస్తుంది! కవిత్వమంటే కబుర్లు కావుగానీ, కబుర్లు చెప్పినట్టుగా కవిత్వం రాయడం [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు