చక్కగా పరిగెడుతున్నాడుఅందరూ చప్పట్లు కొడుతున్నారుఎవరో దారిపైనూనె కుమ్మరించారుజారి పడ్డాడులేచి నిలబడిఅందరకూ నమస్కరించివెనుతిరిగాడతనుఓటమి అతనిది కాదుబొల్లోజు బాబా
తనతో విభేధించినవారిని కూడా దేవుడుకంటికి రెప్పలా చూసుకొనిరక్షణ కల్పిస్తాడు కదా!మరి ఆయన భక్తులేమిటిఇలా కాల్చి చంపుతున్నారు?వీళ్ళ చేష్టలకు సిగ్గుపడిదేవుడు నాస్తిక మతం పుచ్చుకొన్నాఆశ్చర్యపడక్కర లేదు.బొల్లోజు బాబా
1.ఆకాశంతన పెదాలకుఏడురంగుల లిప్ స్టిక్కొట్టుకొంది2.ఒంపులన్నీసరిగ్గా ఉన్నాయో లేదొఆఖరుసారి అద్దంలో చూసుకొనిబయటకు అడుగుపెట్టిందినెలవంక3.యానాం ఎలా వెళ్లాలికాకినాడ మీదుగానా రాజమండ్రి మీంచా?కవిత్వ సంధ్యను ఎలా చేరుకొన్నాఆ సౌందర్యం లోంచిబయటకు రాలేరు.4.ఫెళఫెళార్భాటాలతోవిరిగిముక్కలయిందిఇంద్రధనుసునీవు మౌనం దాల్చటంతో5.విద్య మద్యంఇక్కడ MRP [...]
నీ జ్ఞాపకాలు నిండిన రాత్రివేళనిర్నిద్ర దేహంఅస్వప్న జలాలలో పయనించేగూటి పడవ అవుతుంది.నీ రూపం, నీ నవ్వు, నీ వీడ్కోలునా మూసుకొన్న కనురెప్పల వెనుకఅద్దం ముందు పిచ్చుకలారెక్కలు ఆడిస్తూ, పొడుస్తూ,మిథ్యా ప్రియునితో రమిస్తున్నాయిబయటకి వెళ్ళిపోండి అనిచెప్పాలనుకొంటాను వాటితోఈ భారాన్ని నేను మోయలేనుఅని అరవాలనుకొంటాను.నీ చుంబనంలో బంధీ అయిననా పెదవులు తెరుచుకోవు.నా [...]
అమ్మాయి పేరు తేజోమహలటసంబంధాలు చూస్తున్నారుపెద్ద అందగత్తె ఏంకాదుఒంటినిండా కురుపులు, రోమాలుమెల్లకన్నూ ఎత్తుపళ్ళు వంకర కాళ్ళూఏ పనీ రాదుటసోమరి వంకరబుద్దీ అంటారుజుట్టువిరబోసుకొని దెబ్బలాటలకు దిగటంస్నేహితుల మధ్య నిప్పులు పొయ్యటంఅడ్డగోలుగా వాదించి గెలవటం హాబీలటవచ్చే ఎన్నికల్లోగాఆమెను ఎలాగైనా ఒకింటిదాన్ని చేయాలటకట్నకానుకలు భారీగానే ఇచ్చేలా ఉన్నారుఏమైనా [...]
మూడు అనుభవాలుఒక చెవిటివానికి కోయిల పాట ఎలాఉంటుందో వినాలనిపించింది.ఓ కవిమిత్రుణ్ణి అడిగాడుగులాబిపూవులా ఉంటుందన్నాడు.ఒక అందమైన గులాబీని చెవి వద్ద ఉంచుకొన్నాడుమెత్తని పరిమళ స్వరంగులాబి ముళ్ళు చెవితమ్మెల్ని గాయపరిచాయిచేతికి రక్తం వెచ్చగా తగిలిందిఅనామక కాకి రక్తం *****ఒక అంధునికిప్రేమ ఎలా ఉంటుందో చూడాలనిపించిందిసాగరంలా ఉంటుందన్నాడో మిత్రుడువెంటనే సముద్రంలో [...]
అంతకు ముందు ఏవి లేవో వాటిని కొంతమందిగొప్ప కాంక్షతో, దయతోఅన్వేషించిఅక్షరాల్లో మరోప్రపంచాల్నిశిలల్లో భంగిమలల్నిరంగుల్లో ప్రవహించే దృశ్యాల్నిఆవిష్కరిస్తూంటారువాటిని కొంతమందిగొప్ప విభ్రమతో, లాలసతో అలా చూస్తూనే ఉండిపోతారుఏనాటికీబొల్లోజు బాబా
ఓ రద్దీట్రాఫిక్ లోరెండు చీమలు కలుసుకొనికాసేపు ముద్దులాడుకొనివిడిపోయినట్లుగా మనమూకలుసుకొని విడిపోతూంటాం.ఉద్యోగమో, వివాహమో, అనంతశయనమోఏదైనా కానీకలయికను లోపలనుంచి తొలిచివియోగ శిల్పాన్ని సృష్టించే అద్భుత శిల్పులు.ఎప్పుడు కలుసుకొన్నామోసమయాలు సందర్భాలు ఉంటాయికానీఎప్పుడు ఒకరి హృదయంలో ఒకరుమనుష్యులమై మొలకెత్తామోతారీఖులు దస్తావేజులు ఉండవుఎందుకు [...]
కొలతలుగానో మమతలుగానోచూడబడే ఆమెనెలకో మూడురోజులు ఓ రక్తగర్భ అనీరక్తాశ్రువులు చిందించేఓ గాయగర్భ కూడా అనిమాట్లాడుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది.ఋతుమతి, పుష్పవతిఏకవస్త్ర, త్రిరాత్ర అంటూసౌందర్యాత్మక భాషలో కప్పెట్టినకొన్ని దైహిక ధర్మాల పట్లఅసున్నితత్వం పొందాల్సిన సమయం వచ్చిందిఇన్ సెనిరేటర్ లోకి విసిరిననాప్కిన్ తో పాటుకొన్ని బిడియాల్ని, [...]
అసత్యమాడబోతున్న నా నాలికనుతెంపి సముద్రంలోకి విసిరేసానుఅది ఓ జాలరి వలలో చిక్కిరాణిగారి రాత్రిభోజనంలోకి చేరిందిఆమె కడుపులో ఆ నాలుక పెరగసాగిందినా స్వరంతో మాట్లాడే బుల్లి యువరాజుపుట్టాడు కొంతకాలానికినాలుక లేకుండా ఉన్న నాపై అసూయచెందినరాజుగారు నన్ను చెరసాలలో పెట్టించారు.సత్యం నన్ను కాపాడటానికి రాలేదుఅసత్యం చెప్పి తప్పించుకొందామంటేనాలుక లేకుండా [...]
కవులు సత్యాన్వేషులు. కవిత్వం సత్యాన్నావిష్కరించే సాధనం. కవులు ఆవిష్కరించే సత్యాలు వారి మనోలోకంలో పుట్టినవి కావొచ్చు లేదా సామాజిక పరిశీలనలో బయటపడినవి కావొచ్చు. “ఆమె కన్నులలోన అనంతాంబరపు నీలి నీడలు కలవు” అన్న వాక్యంలో –ఆ కవి ఊహలో ఒక సౌందర్యరాశి నల్లని కన్నులుకు వినీలాకాశానికి సామ్యం కనిపించింది. అది ఒక సత్యావిష్కరణ. ఇలాంటి కవిత్వం చదువరి హృదయానికి హాయినిచ్చి, [...]
చిన్నప్పుడుమా ఇంట్లో పాడి ఉండేదికనుమ రోజున మా అమ్మఆవుకు పసుపు, కుంకుమ పూసిగిట్టలకు బంతిపూల దండలు కట్టిచుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి, హారతి ఇచ్చిభక్తిశ్రద్ధలతో పూజ చేసేదిబతిమాలో బామాలో ఉద్దరిణిడుగోమూత్రం రాబట్టి తలపై చల్లుకొనేదిఅదే ఆవుఒంటిపూట పడి క్రమంగా ఒట్టిపోతేకబేళా బేరగాడితో గీసి గీసి బేరమాడి అమ్మేసిమరో ఆవును తెచ్చుకొనేది.***ఇపుడీ దేశానికి ఏమైందిఎవరిని వధశాలకు [...]
మానవలక్షణాలను వస్తువులకో, జంతువులకో లేక ఒక ఊహకో ఆరోపించి కవిత్వం చెప్పే పద్దతిని పెర్సొనిఫికేషన్ అంటారు.కవిత్వం రాసే పద్దతులలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన టెక్నిక్. దీనివల్ల ఒక విషయం పాఠకుని మనస్సులో లోతుగా నాటుకొంటుంది. మెటానొమీ లేదా సింబల్ లాంటి టెక్నిక్ లతో పోల్చినపుడు పెర్సొనిఫికేషన్ చాలా సరళంగా ఉంటూ, పాఠకుడిని శ్రమపెట్టకుండానే కవిత్వానుభూతి [...]
కవిత్వంలో ఇమేజ్ అంటే పదాలతో నిర్మించిన ఒక చిత్రం. ఆ పదాలను చదువుకొన్నప్పుడు మనసులో ఒక దృశ్యం ఊహకు వస్తుంది.“వెన్నెలమబ్బుల మెట్లమీదుగానేలకు దిగే సమయాన" (మేఘనా - శిఖామణి)అనే వాక్యంలో రాత్రి చిక్కబడుతూండగా వెన్నెల మెల్లమెల్లగా బయటపడుతున్న ఒక దృశ్యం ఆవిష్కృతమౌతుంది. ఇక్కడ కవి ఒక ఆహ్లాదకరమైన సందర్భాన్ని సౌందర్యాత్మకంగా కవిత్వీకరించాడు.ఒక ఆలోచననో, దృశ్యాన్నో, [...]
ఈరోజు వివిధ లో నా కవిత. ఎడిటర్ గారికి, మంచి చిత్రాన్ని ఇచ్చినందుకు అక్బర్ అన్నకు ధన్యవాదములు.బొల్లోజుబాబా
ఇమేజ్ఒక చక్కని వర్ణన మాత్రమే.   ఇక వేరే అర్ధాలేమీ ఉండవు1. కిటికీలోంచి చూస్తేవెలుతురునిండిన బెజ్జాలతో పిల్లం గోవిలాఊళవేసుకుంటూ దూసుకుపోతోంది రైలు --  ఇస్మాయిల్2. నిన్నరాత్రి ఎక్కడెక్కడికోతప్పిపోయిననీడల్ని లాక్కొచ్చిభవనాలకు, చెట్లకుమనుష్యులకూ అతికిస్తున్నాడుసూర్యుడుతన కిరణాల దారాలతో! మొదటి ఉదాహరణలో ఒక రైలు రాత్రిపూట ఎలా కనిపిస్తుందో చేసిన వర్ణన ఉంది.  ఆ [...]
ఫ్రాగ్మెంట్స్1.అస్థిత్వం అనేదిగోనె సంచిలో తీసుకెళ్ళిఊరిచివర విడిచినాతోకూపుకొంటూ వచ్చి చేరేపిల్లిపిల్లలాంటిది.2.ఏకాంత సాయింత్రాలతోజీవితం నిండిపోయిందినిరీక్షణ దీపస్థంభంలాదారిచూపుతోంది.3.చెంచాలు గజమాలనుమోసుకెళుతున్నారు.ఏ జన్మలో చేసుకొన్న పాపమో అనిపూవులు దుఃఖపడుతున్నాయి.4.ఒక్కో విప్లవంలోంచిఒక్కో నియంత పుట్టుకొచ్చినట్లుఒక్కో విత్తనం లోంచిఒక్కో ఉరికొయ్య [...]
ఓ రోజు హఠాత్తుగా ఒకదారి తన గమ్యాన్ని మరచిపోయింది. చాలా బెంగ పట్టుకొంది దానికి, గమ్యం లేని జీవితమేమిటని. తన గమ్యాన్ని వెతుక్కొంటూ ప్రయాణం కట్టిందా దారి. కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతోంది.పిట్టల్ని పెంచే కులవృత్తిని కోల్పోయి ఏదో ఫాక్టరీలో వాచ్ మెన్ గా పనిచేస్తున్న ఓ ముసలి చెట్టును అడిగింది "నా గమ్యాన్ని ఎక్కడైనా చూసావా" అని. "తూర్పువైపున బోల్డన్ని గమ్యాలుంటాయని [...]
భూమిని మింగిన పిల్లగాడు --- The Lad who swallowed Earth by Sri. K. Satchidanandanతినటానికి ఏమీలేక ఆ నల్ల పిలగాడుగుప్పెడు మట్టిని మింగాడువాళ్ళమ్మ బెత్తం తీసుకొనిరావటం చూసి నోరు తెరిచాడుఆ చిన్నినోటిలో ఆమెముల్లోకాలను చూసిందిబంగారంతో చేసిన యుద్ధవిమానాలతో ఒకటిదోచుకొన్న సంపద, జ్ఞానాలతో రెండవదిఆకలి, ఈగలు, మృత్యువులతో మూడవది.ఆ నోరు నింపటానికి పిడికెడు మెతుకులు లేక"నోరు ముయ్యి" అని బిగ్గరగా [...]
పాపం పసివాడులోకంఎదురుపడ్డప్పుడల్లాశోకంతోకన్నీరు మున్నీరయ్యేవాడువాడి బాధ చూడలేకఓ దేవత వాడి నేత్రాలపైబీజాక్షరాలను లిఖించికన్నీటి బిందువులు కవిత్వంగా మారేవరమిచ్చిందివిషయాన్ని పసికట్టిన లోకంమరిన్ని దృశ్యాలనుఅతని కళ్ళలోకి వంపికవిత్వాన్ని పిండుకొంటోందివేడుకగాబొల్లోజు బాబా
ఎలుగెత్తి చాటుదాంఎలుగెత్తి చాటుదాం అందరంఅంబేద్కరు ఒక అస్తమించని సూర్యుడనిఅసంఖ్యాక హృదయాలలోనిత్యం ప్రకాశించే మార్తాండ తేజుడనిచదువు సమీకరించు పోరాడు అన్న మూడు పదాలలోమన జీవితాలకు దిశానిర్ధేశనం చేసినఆధునిక భోధి సత్వుడనివీధి కుళాయి నీళ్ళు తాగనివ్వని వివక్షా తిమిరంతోజ్ఞానమనే కాంతిఖడ్గంతో సమరం చేసినఅవిశ్రాంత యోధుడనీ, అలుపెరుగని ధీరుడనీ"మేం హరిజనులమైతే [...]
ఇంట్లోకి ఇంకా అడుగుపెట్టనే లేదుతల వెంట్రుకల చుట్టబండి చక్రంలా గాలికిదొర్లుకొంటూ దొర్లుకొంటూ వచ్చిగడప వద్ద ఆగిందిపెను దుఃఖంఒక ఆలింగనంఎడతెగని కన్నీరువెంట్రుకల్ని ఒక్కొక్కటీరాల్చుకొంటూన్న తరువుమెల్లమెల్లగాగతంలోకి కూరుకుపోతోంది.కటిక రాత్రిజుట్టుపట్టుకొని ఈడ్చుకుపోతూంటేతెగిన చీకటి దారాల్లా వెంట్రుకలుఎల్లెడలా మృత్యుశైత్యంఒక వేదనభయప్రవాహంవిచ్చుకొన్న [...]
మొన్నో నలుగురు వ్యక్తులుకొండపై రాత్రివిందుచేసుకొన్నాకాఉదయానికల్లా కొండ మాయమైందటఆ నలుగురేనదీవిహార యాత్రజరిపిన మర్నాటికల్లానదీ, నదీ గర్భపు ఇసుకా అదృశ్యమయ్యాయనిఆశ్చర్యంగా చెప్పుకొన్నారువాళ్ళేచెట్టపట్టాలేస్కొని పంటచేలల్లోతిరుగాడిన సాయింత్రానికల్లాపచ్చని చేలన్నీ కనిపించకుండా పోయాయటఈరోజు వాళ్లకో కొత్త ఊహ పుట్టిందటఅందరూ గుసగుసలుగా [...]
Putting her two hands in his armpits she lifted him up from toilet seat and brushed his teeth, washed his body blotted with towel, dressed him carefully moved him to the bed and made him lay down on it While searching the tablets she asked "you said your son is asking you to come home, why dont you go?" With tear filled eyes He was staring at the cieling for mentioning his son who stopped even ringing him. Bolloju Baba
ఆంధ్రప్రదేష్ భాషా సాంస్కృతిక శాఖవారి ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో జరిగిన ఉగాది కవిసమ్మేళనంలో కవితాగానం మరియు మంత్రివర్యులు శ్రీ పల్లె రఘునాధ రెడ్డి గారిచే సన్మానం.ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన శ్రీ జి.వి. పూర్ణచంద్ గారికి ధన్యవాదములు తెలియచేసుకొంటున్నాను.వసంతసేన ఏమంది?శీతవేళ సెలవు తీసుకొన్నాకవసంతసేన మల్లెలపల్లకిలో అరుదెంచిందికోయిలలు, మామిడిపూతలు, వేపచిగుర్లు, వెన్నెల [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు