ఈ శీతాకాలపు ఉదయం. రాత్రంతా మంచుముక్కలా బిగుసుకొన్న ఆకాశంలో కదల్లేని నక్షత్రాలు వెండితెరల కాంతిలోంచి జారుకొంటూ గడ్డిపరకలపై కన్నుతెరిచాయి. ఇక చాలనుకొంటూ కాంతిబాజా మ్రోగిస్తూ కనిపించనిచోటికి నిన్ను పిలుస్తూ మాయమయ్యాయి. ఈ ఉదయం తొడుక్కొన్న చలివస్త్రంలోంచి చెట్లు చల్లని పచ్చసిరాతో జీవితం కాగితమ్మీద కొత్తసంతకాలు చేస్తున్నాయి. మనుషులు సరే. ఎప్పట్లానే [...]
సూర్యదేవుని దివ్యరథం దక్షిణ పొలిమేరల్లో ఆగింది ఏడురంగుల గుర్రాలు ఉత్తరానికి చూస్తున్నాయి   తండ్రీ, ఎందుకు దిశ మార్చి వెనుకవైపు తిరిగావంటాడు కవి కాంతిలా ముందుకు చూసే క్రాంతదర్శి కవి  కాంతిని ప్రసరించే సూర్యుడతని ఆత్మకు తండ్రి కుమారా, ఇది భగవంతుని నిర్ణయం సృష్టి సమస్తం ఆయన స్వప్నం దక్షిణదిశగా స్వప్నం విస్తరిస్తూ వుంది  ఆయన ఉత్తరాన విశ్రాంతిగా [...]
కవిత్వం చదవబోతున్నపుడైనా నీలో మెత్తదనం ఉండాలివెలితిగా వున్న ఆకాశంనిండా మెలమెల్లగా విస్తరిస్తున్న మేఘంలాంటి దిగులుండాలిఅక్షరాలపై సంచరించే చూపు వెనుక ఒక వర్షం కురిసేందుకు సిద్ధంగావుండాలికవిత్వాన్ని సమీపిస్తున్నపుడైనావానకాలువలో పరుగెత్తే కాగితం పడవలో ప్రయాణిస్తూసుదూరదేశాల మంత్రనగరుల్ని చేరుకొనేఅమాయకత్వం నీలో మేలుకోవాలికవి ఏమీ చెయ్యడు కన్నీటిలోకో, [...]
పగటి కాంతిరేకలు చీకటుల సోలినటు మధురస్వప్నమొకటి మెలకువన జారినటు ఆమె వెన్నెలనవ్వు నీలోకి వాలినటు పూవురాలేను పూవువలె నెమ్మదిని గాలివాలువెంట ఒంపు తిరిగి గాలినొక పూవుగా హొయలు దీర్చి రంగురంగుల గిరికీలు చుట్టి కాంతినొక పూవుగా చిత్రించి విడచి నేలపై మృదువుగా మేనువాల్చి నేల నొకపూవు రేకులా మలచి పూవొకటి రాలేను ఇచట ఈ స్థలములో తననీడపై తాను సీతాకోకయ్యి [...]
తోటివారిని గాజులానో, పూలలానో, కదలని నీటిపై నిదురించే చంద్రునిబింబంలానో చూడలేమా బహుశా, గ్రహాంతరాలలో ఏకాకులమై ఎదురైతే    అద్దంలో ప్రతిబింబంలా మృదువుగా చూసుకొంటాం ఒకరినొకరం నిజంగా, తెలియనిచోట ఉన్నాం కదా భూమి ఏమిటో, ఆకాశం ఏమిటో, మెరిసే ఉదయాస్తమయాలూ, దిగులు కురిసే నల్లని రాత్రులూ ఎందుకున్నాయో, ఏం చెబుతున్నాయో [...]
'ఆకాశం' సంపుటి నూతలపాటి కవితా సత్కారం - 2011 కు ఎంపికైంది. ఈ మేరకు 'ఆకాశం' కవితాసంపుటి కవి బివివి ప్రసాద్ ని నవంబరు 15 న తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన సభలో గంగాధరం సాహితీ కుటుంబం వారు ప్రశంసా పత్రం, నగదుతో సత్కరించారు.  ఆచార్య నాగోలు కృష్ణారెడ్డి గారి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సభలో గంగాధరం సాహితీ కుటుంబం అధ్యక్షులు విద్వాన్ ఎస్.మునిసుందరం, కార్యదర్శి ఆచార్య [...]
సముద్రంపై ఎగిరి ఎగిరి మళ్ళీ నౌకపైనే వాలిన పక్షిలా లోకమంతా తిరిగి మళ్ళీ అక్షరాలపై వాలతావునీ కెంతమేలు చేస్తున్నాయో ఎపుడూ గమనించలేదు కానిభూమ్మీద అక్షరాలు మినహా నీకు తోడెవరూ ఉన్నట్టులేరుదు:ఖంలోకీ, వెలితిలోకీ ఘనీభవించినపుడుఏ శూన్యం నుండో పుట్టుకొచ్చిన కిరణాల్లా అక్షరాలునీ ఉద్విగ్న హృదయాన్ని చేరి మెల్లగా నిన్ను కరిగిస్తాయిఇంత దయా, శాంతీ నీ అక్షరాలకెలా [...]
1  ఒక గాయం ఎటూ కదలనివ్వక నిలబడినచోటనే కూలబడేలా చేస్తుంది చూస్తున్న దిక్కులోని శూన్యంలోకి వెనుతిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపొమ్మంటుంది  గాయం ఏమీ చెయ్యదు  అప్పటివరకూ అల్లుకొన్న తెలిసీ, తెలియని స్వప్నాలనీ స్వప్నాలకి సుతారంగా పూయబోతున్న సంతోషాల పువ్వులనీచిందరవందర చేయడం మినహాపాలుగారే వెన్నెలల్నుండీ, ఉభయసంధ్యల వర్ణాలనుండీసేకరించుకొన్న జీవనలాలసని ఒకేసారి చెరిపేయడం [...]
ఎవరెవరు వెళ్లిపోదలచారో వెళ్లనివ్వు నీ జీవితంలోంచివెళ్ళిపోవటాలు చూడటానికే నువ్వొస్తావుఒకానొక కాలం నిన్నొక వాకిలి చేసి నిలబెడుతుందిఎవరెవరో పని ఉన్నట్టే నిన్ను దాటిహృదయంలోకి వస్తారు, నీలో వెదుకుతారువాళ్ళు నీ వాళ్ళని అనుకొంటూ ఉండగానేఇక్కడేమీ లేదు, అంతా ఖాళీ అనిగొణుగుతూ వడివడిగా వెళ్ళిపోతారునిజమే, ఖాళీలలో ప్రవేశించే ఖాళీలుఖాళీలలోంచి బయటికి నడిచే ఖాళీలుఖాళీ [...]
'ఆకాశం' సంపుటి గురించి గరికిపాటి నరసింహారావుగారు ఇటీవల రాసిన ఉత్తరం, మొన్న 11 వతేదీన భక్తి టీవీలో చెప్పిన మాటలు ఆసక్తి ఉన్న మిత్రులు ఇక్కడ చూడగలరు.  భాగ్యనగరం, 17-10-2014  ఆకాశం కొలవడం అసాధ్యం. చదవడం సాధ్యమే కానీ చాలాకాలం పడుతుంది. అందుకే ఇంతకాలం పట్టింది. నేను ఏ పుస్తకం చదివినా నచ్చిన వాక్యాలకు V గుర్తు పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. మొత్తం కవిత అంతా ప్రత్యక్షరం బాగా నచ్చితే దాని [...]
ప్రేమకీ, ఆకర్షణ కీ భేదమేమిటని చూస్తుంటే చాలానే ఉందనిపించింది. ప్రేమా, ఆకర్షణా (లేదా మోహం), వాంఛా ఈ మూడిటికీ ఉన్న భేదాలు సూక్ష్మమైనవి, కానీ, వాటి ఫలితాలు చాలా భేదం.ఒకప్పుడు ప్రేమకీ, ఆకర్షణకీ నేను గమనించిన యాభై భేదాలని ఇక్కడ పంచుకొంటున్నాను. వీటిలో కొంత పునరుక్తీ, కొన్ని విస్మరించినవీ ఉండవచ్చును.ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు చదవండి. 1 పవిత్రస్థలంలో ప్రవేశించడం ప్రేమ, అడవిలో [...]
మనుషుల్ని చూడగానే వారి కళ్ళల్లోకొలనులో చలించే ప్రతిబింబాల్లాంటి కలలు కనిపిస్తాయికలల వెనకాల ఉండీలేనట్లు మెరుస్తూ  జీవితం తనపట్ల తాను చూపే లాలస కనిపిస్తుంది వారిని తాకబోయినపుడల్లావాళ్ళ వ్యక్తిత్వాలని పట్టించుకోకుండావాటి లోపల వెలుగుతున్న జీవనసౌందర్యాన్ని చూస్తావు ‘ఏమిటలా చూస్తున్నావు ఆశ్చర్యంగా’ అని  వారు అన్నపుడల్లా‘మన జీవితాలన్నీ ఒకే జీవితమై [...]
ఒకే స్వభావంతో ఎప్పుడూ జీవించటం కష్టంగా వుంటుందిఈ పూలు బావున్నాయన్నావు కదా ,ఇవాళ ఎందుకు చూడవు అంటారు మిత్రులునిన్న ఆ మాటన్న మనిషి ఇప్పుడు లేడుఆ పూలని చూస్తే అదే విస్మయం ఎలా కలుగుతుందిఎంత త్వరగా మారిపోతావోనని ఆశ్చర్యపోతారుమారకుండా నిన్నటి స్థలంలోనే నిలిచినిన్నటి జీవితాన్నే మరోసారి జీవించటం  ఎలా సాధ్యమవుతుందని నీకూ ఆశ్చర్యంజీవితం లోలోపలికి [...]
అదేంకాదు కానీ, కొంచెం నిర్లక్ష్యంగా బతికి చూడాలిదిగంబరా లేచిరా అంటే దిగ్గున నిలబడ్డ బైరాగిలాఆకాశం తప్ప మరేమీ అక్కర్లేని అవధూతలాగాలిపడవ తెరచాపై ఎగిరే ఎండుటాకులా నిర్మోహంగా నిలవాలి  దేనిలోంచీ దేనిలోకీ నాటుకోనిఅలలమీది ఆకాశబింబాల్లా కాస్త తేలికగా చలించాలి  ఏముందిక్కడ మరీ అంత బాధపెట్టేదిమరీ అంత లోతుగా ఆలోచించవలసిందిమర్యాదలన్నీ గాలికొదిలేసి చూడాలిభుజమ్మీద [...]
వానాకాలం జీవితానికి ఉత్సవ సమయమైనట్టు ఎక్కడెక్కడినుండో పుట్టుకొస్తాయి రకరకాల జీవులు అప్పటివరకూ ఏ నేలపొరల్లో లేదా గాలితెరల్లో దాగాయో, ఆకాశంలో తేలే పలు స్వప్నలోకాల సంచరించాయో కాని ఆకాశం జలదేహం దాల్చి భూమిని హత్తుకొన్నాక  అప్పుడే విచ్చుకొన్న కళ్ళల్లో ఆకాశాన్ని దాల్చి  గాలికి రాగాలు అద్దుతూ భూమ్మీద తెరుస్తాయి మరికొన్ని కొత్త కచేరీలు నిన్నటివరకూ పొడిగా, [...]
ఈ సిమెంటు మెట్లపైన నీకేం పని సీతాకోకా పూలని సృష్టించుకొన్న జీవితం తృప్తిలేక ఎగిరే పూవుల్లా మిమ్మల్నీ కలగంటోంది సరే మాలోపలి మోటుదనంతో సరిపెట్టుకోక సిమెంటుతో కట్టుకొన్న మా కవచాలతో నీకేం పని ఊరికే ఎందుకలా గాలికి రంగులద్దుతూ ఎగురుతావు ఆకాశాన్ని నీ సుతిమెత్తని రెక్కల్తో నిమురుతావు విచ్చుకొన్న నవ్వులాంటి ఎండ పెదవుల పైన  ప్రేమ నిండిన పదంలా సంచరిస్తావు మరింత [...]
నువ్వు నడవక తప్పదని వైద్యులు చెప్పినపుడురోజువారీ పనుల్నీ అటూఇటూ సర్దిఖాళీ సాయంత్రాలని సృష్టించడం కష్టంగా తోచింది కానీ,రోగాలూ మేలుచేస్తాయని నడక మొదలయ్యాక తెలిసింది   కాలేజీస్థలంలోని వలయాకారపు నడకదారిలోకిగడియారమ్ముల్లులా చొరబడినప్పుడు  విస్మృత ప్రపంచమొకటి నీ వెలుపలా, లోపలా కన్ను తెరుస్తుందిచుట్టూ మూగిన చిక్కటి చెట్లువేల ఆకుపచ్చని ఛాయల్ని     వెలుగుకీ, [...]
1నువ్వు ఇంటిలో వున్నావు ఇల్లు నీ ఊరిలో, ఊరు దేశంలో, దేశం భూమ్మీద,భూమి ఒక పాలపుంతలో, పాలపుంత అనంతంలోమధ్యలోని గీతల్ని మరిచిపోయి గమనిస్తేఎప్పుడూ అనంతంలోనే ఉన్నావని కొత్తగా కనుగొంటావు 2నీ దేహాన్ని గూడుగా కట్టుకొని లోపల వెలిగే పక్షి అద్బుతమైనదిరెండుకళ్ళ రెక్కల్ని ఎంత చాపగలిగితే అంతకు అంతై విస్తరిస్తుందీ పక్షి తండ్రీ, నువ్వు చీమని చూస్తున్నపుడు చీమవిఅనంతాన్ని [...]
1'అమ్మమ్మా వాన పడుతోంది 'ఆరుబయట పక్కలో పడుకొన్న మనవడు ఉలిక్కిపడినప్పుడు'పడనీరా చల్లగా ఉంటుంది ' అన్న అమ్మమ్మ మాటఅతని జీవితానికొక చూపునిచ్చిందివానకి భయపడి ఇంటిలోకి పరుగెట్టనక్కరలేదు వానలో తడవటం బావుంటుంది దయలాంటి వానకి , ప్రకృతిలోని అందమంతా కరిగి నీరై పడేవానకినిన్ను అర్పించుకోవటం బావుంటుందిమట్టివాసనల్ని మేల్కొలుపుతూ   నిన్ను ఆర్ద్రతలోకి చల్లగా నడిపించే [...]
ఇంటికిచేరి తలుపులు తెరుస్తున్నపుడుజీవితమంతా నువ్వు తెరిచినవన్నీ గుర్తుకొస్తాయితెరిచిన పుస్తకాలు, స్నేహాలుతెరిచిన మాటలు, నవ్వులు, కన్నీళ్ళుతెరిచిన పగళ్ళు, రాత్రులుభూమ్మీద నీకు నువ్వుగా తెరిచిన నీ జీవితంప్రతిదీ తెరిచినపుడల్లామరికాస్త పూలరేకుల్లాంటి వెన్నెలతాజాగా నీలో రాలటం గుర్తిస్తావుతెరవటంలో సంతోషంవుంది గనుకనేసృష్టి నిరంతరం తెరుచుకొంటుందిఎల్లలులేక [...]
ఎవరైనా ఆనందంగా కనిపిస్తే కారణమేమిటని అడగకు కారణాలకేముంది, భిన్నమైన కోణాల్లో, తలాల్లో వుంటాయి ఒకటే ఆనందంలోకి ఒక్కసారిగా చొరబడినపుడు కారణాల సంకెళ్ళని కాసేపు తెంచుకొన్న మనిషికి విడిచి వచ్చిన దిగుళ్ళని గుర్తుచేయకు కారణాతీత లోకమొకటి ఎవరిలో నుండైనా అకస్మాత్తుగా పిలుస్తున్నపుడు నేలమీది వ్యాకరణాలన్నిటినీ ఒకేసారి విదిలించుకొని తనతో ఎగిరిపోక భద్రగృహాల [...]
వెళ్ళనీ అంటారు అమృతవిద్య తెలిసినవారు పనితొందరలో వున్నట్టు పరుగులుపెట్టే గాలికీ, నీటికీ, కిరణాలకీనీ చేతులు విశాలంగా చాపి మరీ వీడ్కోలు పలికినట్టుమనుషుల్నీ, ఊహల్నీ కూడా నిన్ను విడిచి వెళ్ళనిమ్మని అంటారుజ్ఞానమనీ, మోక్షమనీ చెబుతారే అదేమిటని అడిగినప్పుడుఏదీ ఉండదనే వివేకంలోకి మేలుకోవటమే జ్ఞానమనీఅన్నిటినీ సహజంగా పోనివ్వటమే మోక్షమనీ చెబుతారువెళ్ళిపోతే కొత్తవి [...]
నీలో కొన్నిసార్లు ఉత్సవముంటుంది అప్పుడు నీకందర్నీ పలకరించాలనిపిస్తుంది పూలతో, పిట్టలతో, దారినపోయే మనుషులతో నీకు తోచిన మాటలన్నీ మాట్లాడాలనిపిస్తుంది దు:ఖంచే నేత్రాలపై మృదువుగా ముద్దులు పెట్టాలనిపిస్తుంది ఎవరేమనుకొంటే ఏమిటని తోచినపాటలన్నీ పాడాలనిపిస్తుంది దేహాన్నొక కెరటం చేసి నర్తించాలనీ, నలుగురు పిల్లల్ని పోగుచేసి పరుగుపందెంలో వాళ్ళతో [...]
1 ఆమె చేతిని చేతిలోకి తీసుకొంటున్నపుడు సగంప్రాణంగా సంచరిస్తున్న దు:ఖమేదో కట్టతెగిన నదిలా కాసేపు నిన్ను కమ్ముకొంటుంది ఆమె నీకు ఒక స్త్రీ మినహా ఏమీ కాకపోవచ్చును  రవంత కాంక్షాపరిమళంతో వెచ్చనైన స్పర్శ ఆమె చేతినుండి దయగా నీలోకి ప్రవహిస్తున్నపుడు ఎండినలోయలు నదులతో నిండుతున్నట్లూ పచ్చని జీవితం మేలుకొనే సందడి  సమీప మైదానాల నిండా వ్యాపిస్తున్నట్లూ వుంటుంది [...]
అనేక విశ్వాసాలనూ, లౌక్యాలనూ తలకిందులు చేసి, మనని దిగ్బ్రమకి గురిచేసే శ్రీ నిసర్గదత్త మహరాజ్ జవాబులు చదవండి. ప్రశ్న: ఒక రూపంతో ఉన్న దైవాన్నీ లేదా ఒక ఆదర్శ మానవుడినీ పూజించండి కానీ, నిరపేక్ష సత్యాన్ని పూజించవద్దనీ, అది బుద్ధికి శ్రమ కలిగించే విషయమనీ చెబుతుంటారు. జవాబు: సత్యం సరళమైనది, అందరికీ తెలిసేది. దానిని సంక్లిష్టం చేస్తారెందుకు? అది ప్రేమాస్పదం. అది [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు