ఈ ప్రపంచం నుండి ఆకులా రాలిపోయేరోజు వస్తుందివైభవం మసకబారుతున్న ఇంద్రియాలూజారిపోతున్న స్మృతులూ మినహా నీ దగ్గర ఏమీ మిగలవునువు గమనించినా లేకున్నానీ దేహాన్ని చివరి బంగారురంగూ, చల్లనితెరలూ తాకుతుంటాయిఅప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది నీకుసముద్రంలో మునిగే నదిలాఅనంతం వైపుగా నీ జీవితం స్పందిస్తూ వుంటుందా తొలిసారి వీధిలోని ఉత్సవాన్ని చూస్తున్న బాలుని ముఖంలో వలే  జీవితంలోకీ, [...]
ఆకాశాన్ని నీలివస్త్రం చేసి అదాటున విసిరేసినట్టు ఆమె నవ్వుతుంది అంతవరకూ విషాదస్మృతుల గుహల్లో దాగిన అతను బంగారుటెండలోకి పరిగెట్టినట్టు నవ్వుల్లోకి పరుగుతీస్తాడు  అప్పటివరకూ తలపైన శిలలాగా మోస్తున్న బాధ ఏదో తనలోంచి ఊహలాగా ఎగిరిపోతుంది ఆమె చిత్రమైన మనిషి  తనతో భూమ్మీదికి  పసితనాన్నే తప్ప, యవ్వనాన్నీ, ఫ్రౌఢిమనీ, వార్ధక్యాన్నీ  వెంట తెచ్చుకోవటం [...]
నిద్రలేవగానే నీ ముందొక ఆకాశం మేలుకొంటుందివినరాని మహాధ్వని ఏదో విస్తరిస్తూపోతున్నట్టుకనరాని దూరాల వరకూ ఆకాశం ఎగిరిపోతూ వుంటుందిఈ మహాశూన్యంలో నీ చుట్టూ దృశ్యాలు తేలుతుంటాయినీ లోపలి శూన్యంలో జ్ఞాపకాలు తేలుతుంటాయితేలుతున్న జ్ఞాపకాలు, తేలుతున్న ఇంద్రియాలతోతేలుతున్న దృశ్యాలలో ఆట మొదలుపెడతాయి   ఇక బయలుదేరుతావుకాంతినో, చీకటినో నీలో నింపుకొనేందుకూనీ చుట్టూ [...]
1  హాస్టల్ నుండి అర్థరాత్రి తండ్రికి ఫోన్ చేసింది అమ్మాయి   'బెంగగా వుంది, డాడీ'  వాళ్ళ తలల మీద ఒకే నక్షత్రాలు కనులు విప్పార్చి చూస్తున్నాయి ఒకే చలిగాలి ఆ ఇద్దరినీ అమ్మలాగా దగ్గరికి పొదువుకొంది ఏమంత ముఖ్యంకాని శబ్దాల తెరచాపలు తెరిచి   మృదువైన ఆర్ద్రతలోకి కలిసి ప్రయాణించారు కాసేపు  ఆ సమయంలో  ఆ రెండు జీవితాలూ ఒకటికావటంలోకి వికసించాయా ఒకే జీవితం రెండుగా [...]
1మనస్సు నిండా చికాకులతో మరొక ఉదయంలోకి మేలుకొన్నానుతప్పూ, ఒప్పుల తీర్పులూవాటి వెనకాల నిలబడి నా గర్వమో, నిగర్వ గర్వమో  తనకంటూ ఉనికి ఉన్నందుకు చేసుకొంటున్న పండుగాతేనెతుట్టె కదిలినట్లు ఒకటే ఆలోచనల రొదలో, ఉన్నట్లుండిఇంటిగోడ మీద ప్రశాంతంగా పరుచుకొన్న నీరెండ నన్ను ఆకర్షించిందిపసిపాప నవ్వులాంటి నీరెండనా చీకాకుల ధూళినంతా తుడిచినన్నొక శుభ్రమైన అద్దాన్ని చేసింది [...]
భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి గురించి ఒక పరిచయవ్యాసం రాసుకోవాలని చాలాకాలంగా కోరిక. ఎప్పటికి రాయగలుగుతానో తెలియదు కాని, ఈ లోగా వారి గురించి చలం 'భగవాన్ స్మృతుల'కి రాసిన ముందు మాటా, భగవాన్ ప్రధమ బోధనా, వారి బోధనల సారమూ అయిన 'నేనెవడను' పుస్తకమూ మిత్రులకి చేర్చగలిగితే బాగుండునని ఈ పోస్ట్ పెడుతున్నాను.అయిదారేళ్ళ క్రితం ఒక ఎఫ్.ఎం రేడియోలో నేను చదివిన పై అంశాల ఆడియో రికార్డులు [...]
'నక్షత్రాలన్నింటితో ఆకాశమూ, అంతులేని ఐశ్వర్యాలతో ప్రపంచమూ అన్నీ నాకు ఉన్నా ఇంకా కావాలని అడుగుతాను. కానీ ఈ ప్రపంచంలో మరీ చిన్న మూల కాస్త చోటుంటే చాలు, ఆమె నాదైతే..' నీకోసం వెదుకుతున్నపుడల్లా టాగోర్ మాటలు నా నేపధ్యంలో మృదువిషాదంతో చలిస్తూనే వుంటాయి. ఇంతకూ ఎవరు నువ్వు. ఎక్కడ ఉన్నావు. ఎంతకాలం నీకోసం దు:ఖిత హృదయంతో వెదకాలి.   వసంతకాలపు గాలుల్లాంటి చల్లని తాజా ఊహలు [...]
1 నిద్రరాని రాత్రి, గది తలుపులు తెరిచి  చలితో నింపిన గాలిబుడగ వంటి ఆరుబయట నిలబడ్డాను చుట్టూ చల్లదనం జీవితం తాకినట్టు తాకి వెళుతోంది తల ఎత్తి చూస్తే చీకటిపుష్పం వెల్తురు పుప్పొడి రాల్చుతోంది  నాకూ, లోలోపలి కాంక్షల్లా మెరిసే నక్షత్రాలకీ మధ్య సముద్రంలా పొంగుతోంది నిశ్శబ్దం    ఆకాశమూ, నేనూ దూరమైన తల్లీబిడ్డల్లా ఒకరినొకరం చూసుకొన్నాము  2 నాలో దాచుకొన్న వజ్రాల్లా [...]
'నీ జీవన సందర్భాన్ని మరిచిపోయి, నీ జీవితం పై దృష్టి నిలుపు. సందర్భం కాలం లోనిది, జీవితం ఈ క్షణంలోది. సందర్భం నీ మనస్సుకి చెందింది, జీవితం వాస్తవమైనది.' ~ ఎకార్ట్ టోలీఎంత మేధాశక్తీ, విజ్ఞానమూ ఉన్నా ఈ సరళమైన విషయం అర్థం కాదు, కానీ కాస్తంత పసిదనం మనలో ఇంకా మిగిలి ఉంటే, చాలా తేలికగా, అర్థమవుతుంది ఎకార్ట్ టోలీ ఏమి చెపుతున్నారో, జీసస్, బుద్ధుడూ, నిసర్గదత్తా, రమణ మహర్షీ, జిడ్డు [...]
'నచ్చినట్లు జీవించాలంటే జీవితం పట్ల అపారమైన ప్రేమ ఉండాలి..' పేస్ బుక్ మిత్రులు వనజ తాతినేని గారు రాసిన ఈ మాటలు చదవగానే చాలా సంతోషం కలిగింది. ఎందుకనీ సంతోషం అని పరిశీలించుకొంటే జీవితం అనేమాట తలచగానే స్పురించే జీవితపు విశాలత్వమూ, లోతూ, ఆ పదం సూచించే సంపూర్ణత్వమూ మనస్సుని వికసింపచెయ్యటం ఒక కారణమైతే, జీవితం పట్ల అపారమైన ప్రేమ ఉన్నపుడు మాత్రమే మనం unconditional గా, బంధనరహితంగా, [...]
'ఏకాంతంగా ఉండటాన్ని నేర్చుకోవాలి, ఇష్టపడాలి. తన సాహచర్యాన్ని తానే ఇష్టపడటం కన్నా స్వేచ్చనిచ్చేదీ, శక్తినిచ్చేదీ ఏమీలేదు'  ~ మాండీ హేల్ ఏకాంతంగా ఉండటం. నేర్చుకోనంతవరకూ ఇంతకన్నా కష్టమైన పని వేరొకటి ఉంటుందా అనిపిస్తుంది. మనకి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వ్యాపకం ఉండాలి. ఎవరో ఒక మనిషితో ఉండటమో, ఏదో ఒక పనితో ఉండటమో కుదరకపోతే, లోపలినుండి భారమైన వస్తువేదో మనని అణచివేస్తూ ఉంటుంది. [...]
I was kissed from inside and that totally devastated me in the most beautiful way. I couldn't carry on with my life the way it was before. It just started to change and it is still changing, but something inside remains unchanging. I found what is not changing and also what is changing therefore, I can enjoy now. This is what causes a smile to happen that is not just with my lips. It happens
' There can be progress in the preparation (sadhana). Realization is sudden. The fruit ripens slowly, but falls suddenly and without return. ' ~ Sri Nisargadatta Maharaj ' సాధనలో పరిణామక్రమం ఉండవచ్చును కాని, జ్ఞానం (మెలకువ) అకస్మాత్తుగా సంభవిస్తుంది. ఫలం నెమ్మదిగా పక్వమవుతుంది, కానీ, రాలిపోవటం ఒకేసారి జరుగుతుంది..' ~ శ్రీ నిసర్గదత్త  జె. కృష్ణమూర్తి వంటి ఆధునిక తాత్వికులు 'సత్యం దారి లేనిది
'What is birth and death but the beginning and endingof a stream of events in Consciousness.' ~Nisargadatta' పుట్టటం, చనిపోవటం అంటే ఏమిటి., చైతన్యంలో ఒక సంఘటనల ప్రవాహం మొదలుకావటం, ముగిసిపోవటం మినహా.. ' ~ నిసర్గదత్తమనిషి అహంకారం ('నేను ప్రత్యేకం' అనే భావన) అతనిని ఒక చిత్రమైన భ్రమలో నిరంతరం ఉంచుతుంది. తాను ఎప్పుడూ ఉన్నట్టూ, ఎప్పటికీ ఉండబోతున్నట్టూ, కనిపించే ప్రపంచం ఇలాగే ఎప్పటికీ ఉంటుందన్నట్టూ
పిల్లలెవరో తెల్లకాగితంపై రంగులు చల్లుతున్నట్టు ఆటలో విరామంలాంటి కాంతినిండిన ప్రశాంతతలోకి ఏవో మృదువైన స్పందనలు వచ్చివాలతాయి  పావురాలు గింజల్ని నోటకరుస్తున్నట్టు దయగల ఊహలు నా క్షణాల్ని నోటకరుస్తాయి  అలా చూస్తూ ఉంటాను పావురాల కువకువలని  ఈ పావురాలు ఎగిరేందుకు పుట్టినవికావు  ఇవి వాలేందుకే ఈ లోకంలోకి వచ్చాయి  కాస్తనీడా, కాస్తశాంతీ ఉన్నచోట వాలి  నీడలాంటి [...]
Instead of searching for what you do not have, find out what it is that you have never lost. ~ Nisargadatta మీకు లేనిది వెదికే బదులు, మీరు ఎప్పటికీ కోల్పోనిది కనుగొనండి. ~ నిసర్గదత్త నిరపేక్ష సత్యం (absolute truth) ఉందని, మనిషి తనలోనికి తిరిగి సూక్ష్మమూ, సున్నితమూ అయిన ఎరుకతో గమనిస్తే తెలుస్తుందని దానిని తెలుసుకొన్న అనేక దేశకాలాలకు చెందిన జ్ఞానులందరూ చెబుతున్నారు. ఈ క్షణంలో మనకు అనేక
2012 సంవత్సరంలో శ్రీ ఇస్మాయిల్ కవితా పురస్కారం; స్నేహనిధి, హైదరాబాద్ వారి సాహిత్య పురస్కారం; గుంటూరు జిల్లా రచయితల సంఘం వారి పురస్కారం పొందిన ఆకాశం కవితాసంపుటిని ఆవకాయ.కాం నుండి డౌన్ లోడ్ చేసుకొని, చదవచ్చును. డౌన్ లోడ్  లింక్: http://www.newaavakaaya.com/Short-Stories-Poetry-Essays/ebooks-aakaasam-bvv-prasad.html 2011 డిసెంబరు లో 'ఆకాశం' పరిచయసభలో ప్రసిద్ధ కవులు శ్రీ ఇంద్రగంటి
పగలంతా కాలం నదిలో దృశ్యాలు, ముఖాలు, ఉద్వేగవలయాలు ప్రవహించిపోతాయి  నది ఒడ్డున చెట్టులా నిలిచి నదిమీద వల విసిరినట్టు నా చూపుల్ని విసిరి జీవనసారాన్ని సేకరించుకొంటాను. సాయంత్రమవుతుంది  నా రోజులపత్రాలు సాయంత్రంలాగే  రంగులుమారి చీకటిలో రాలిపోతాయి  మరొకరోజుని రాల్చుకొన్న చెట్టునయి చీకటితో నల్లబడిన కాలం నదిలో నా ప్రతిబింబం జాడ వెదకబోతాను చెట్టూ, నదీ, [...]
1ఈ మధ్యాహ్నం తొందరేంలేనట్టు నిదానంగా విస్తరిస్తున్న నీడల్నిచూస్తున్నపుడు   దయాగుణమేదో కవిత్వంలా మెలమెల్లగా కనులు విప్పుతోంది     నిద్రచాలని రాత్రిలోంచి ఈదుకొంటూ వచ్చిఇవాళ్టి దృశ్యరాశిలో తొలిభాగమంతా ఆలోచనలలో పొగొట్టుకొన్న నన్ను   ఈ మధ్యాహ్నపు నీడ స్నేహితుడిలా పరిశీలించింది  2పగలొకటే చాలనీ, రాత్రికి లోకంతో పనేముందనీ పోరాటం జీవితమనీ, శాంతికి చోటులేదనీ [...]
1వాళ్ళని చూస్తూనే ఉన్నాను నా బాల్యంనుండీవాళ్ళ సమీపంలో నేను పసివాడినవుతానుకలలుమేల్కొన్న యువకుడినవుతానునిండైన నదిలాంటి పూర్ణమానవుడి నవుతాను నా అంతట నేనే అవుతున్నానావాళ్ళు నన్నేమైనా చేస్తున్నారా అని ఆశ్చర్యం వాళ్ళని చూడటమెపుడూ ఆశ్చర్యంగానే ఉంటుంది నేనీ మట్టి మనిషినైనట్టూవాళ్ళు ఏ కాంతినుండో ఇలా వచ్చినట్టూ లేదూ, ఇది వాళ్ళ కాంతిలోకమైనట్టూనేను ఏ చీకటినుండో [...]
ఒక్కొక్క తలుపూ మూస్తూ తెరలుతెరలుగా చీకటిని ఆహ్వానించానుఇపుడు పదేపదే రాబందులా నామీద వాలుతున్న దు:ఖాన్ని చూస్తున్నానుచీకటిలాంటి దు:ఖాన్ని మృదువుగా, ప్రశాంతంగా తాకుతున్నానుదు:ఖమంటే ఏమిటో తెలీదు, లోకంలో దు:ఖం ఎందుకుందో తెలీదు మూసిన గదిలోకి చీకటీ,మూసుకొన్న హృదయంలోకి దు:ఖమూ ఎలా చేరుతాయో తెలీదుపాలపుంతల మధ్య పరుచుకొన్న చీకటిలావెలుతురుకిరణాలని పీల్చుకొనే [...]
'ప్రసాద్ గారి హైకూలని చదివాక కలిగే ఊరటా, ఆహ్లాద భావనా, జాగృతమైనట్లనిపించే సంవేదనాశీలతా అనుభవైకవేద్యాలు. నా ప్రయాణాల్లో, ప్రవాసాల్లో, ఈ హైకూ సంపుటాలను నా దగ్గర ఉంచుకునే వాణ్ణి నేను. ఓ ఒంటరి రాత్రి తటాలున ఏదో ఓ పేజీ తెరిచి, హృదయాన్ని తాకే హైకూలను ఒకటో రెండో చదివి, నిశ్చలత్వాన్నో, సన్నని కదలికనో, ఓ సున్నితమైన స్పందననో అనుభూతిలోకి తెచ్చుకోవటం ఎంత బావుంటుందో!' ~ [...]
1 జీవితం తననెందుకు కన్నదని అతనాలోచించాడు మరొకరి శ్వాసమీద బ్రతికేందుకు తానొక నీడనికాదనీ      ఈ ఉదయం తాజాగా మొలకెత్తిన బంగారుకిరణాన్ననీ అనిపించిందతనికి     కిరణాలు వాటంతట అవి పుడతాయనీ  పుట్టించేవేవైనా నీడలై మిగులుతాయనీ  తన నమ్మకాలు చేరలేని లోలోపలి స్వచ్చతలో మెరిసింది          2 తనని తనలాగే  దు:ఖించమనీ, నవ్వమనీ, కోపించమనీ, శపించమనీ, దీవించమనీ    జీవితం అతన్ని [...]
1ఒక సాయంత్రానికి ముందుఇద్దరు వృద్దులతో గడిపాను కాసిని నిముషాలుమా చుట్టూ జీవనవైభవం ప్రదర్శిస్తున్న దృశ్యమాన ప్రపంచంకరుగుతున్న క్షణాలతో పాటువాళ్ళ వెనుకగా నేనూ వృద్దుడినవుతున్న లీలామాత్రపు స్పృహవాళ్ళ మాటలు వింటున్నానుకనులకి సరిగా కనిపించటం లేదు, చెవులకి వినిపించటం లేదుఆకలి లేదు, నిద్ర రావటం లేదుజీవితాన్ని అనుభవించటం తెలియకుండానే జీవితోత్సాహం [...]
కల అనుకొందాం కాసేపు ఈ సృష్టిని అద్దంలో కనిపించే నగరం అనుకొందాం పీడకలనుండి మెలకువలోకి ఉలిక్కిపడినట్టు జీవితంనుండి చిరంతన శాంతిలోకి ఉలిక్కిపడి మేలుకొందాం ఏమీ తోచని పిల్లవాడు చిత్తుకాగితంనిండా పిచ్చిగీతలు చుడుతున్నట్టు మొదలూ, చివరా లేని  సమస్యలచుట్టూ ఆలోచనలు చుడుతున్నాం కాగితాన్ని వదిలి ఆడుకోవటంలోకీ ఆలోచనల్ని వదిలి శాంతిలోకీ వెళ్లివద్దాం కాసేపలా [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు