వేర్పాటు భావమే మనస్సు, ఏకత్వ భావమే హృదయం.మనస్సు భయాన్నీ, కోరికనీ పుట్టిస్తుంది,హృదయంనుండి ప్రేమా, పంచుకోవటం వికసిస్తాయి.హృదయం ఆనందాన్ని మిగిల్చే బాధ కలిగిస్తే,మనస్సు బాధని మిగిల్చే సంతోషాన్నిస్తుంది.నువ్వు కదిలినపుడు మనస్సువి, నిశ్చలంగా ఉన్నపుడు హృదయానివి.నేను అది, నేను ఇది అనే భావాలే మనస్సు, 'నేను' అనే స్వచ్చమైన స్పురణయే హృదయం.పరిశీలించుకొని చూస్తే మనస్సుగా [...]
పేరూ, ధనం, విజ్ఞానమూ, అధికారం బలప్రదర్శన వేదిక ఏదయినా కావచ్చును సంపాదించి, మరింత బలం సాధించి ఏంచేయాలి జీవనానందం చుట్టూ సమాధి నిర్మించి ఏంచూడాలి  చిననాటి చల్లని వెన్నెల చూపులు జారిపోయినపుడు నిష్కపటంగా, నిస్సంకోచంగా ఇక నవ్వలేనపుడు ఆనందంలోకి హాయిగా ఎగిరే మంత్రం మరిచినపుడు అనుకోగానే సులువుగా నిద్రలోకి మాయంకాలేనపుడు  సాటివారి దైన్యం సదా నిందితుడిని [...]
నాకు నచ్చిన భావాలను నీకు నచ్చిన మాటలలో చెప్పటం కవిత్వంనీకూ, నాకూ మధ్యనున్న ఖాళీలో శతకోటిభావాలను దర్శించటం కవిత్వంభావాల పంచరంగుల బొమ్మలతో కాసేపు ఆడుకోవటం కవిత్వంపంచ మహాభూతాలని తోచినట్లు కలిపి, తోచినట్లు విడదీసే ఆటలలోనిన్ను నువ్వూ, నన్ను నేనూ మరిచిపోవటం కవిత్వందాక్కోవటం కవిత్వం, దొరికిపోవటం కవిత్వందాక్కొంటూ, దొరికిపోతూ అలసిపోయిన నువ్వూ, నేనులుఒకటిగా [...]
'కొన్ని సమయాలు' పత్రికలో చదివిఎవరో మాట్లాడుతూ ఏ సందర్భం ఉద్దేశించారన్నారుఏ ఉద్యమం మీద అక్షరాల నీళ్ళు చల్లుతున్నారని వారి ఉద్దేశ్యంఅది ఏ ఉద్యమం గురించీ కాదుమన అందరి జీవితోద్యమం గురించని కవి చెప్పాడుబాగానే ఉంది కాని, సమాజస్పృహ కావాలి కదా అన్నారు ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షినిపంజరంలోని పక్షి ఊచలచాటు నుండి చూస్తూపాపం అది ఆకాశంలో బంధించబడింది ఏంచేయాలో తెలియక [...]
బాగా చిన్నపుడు, ఆలోచించటం నేర్చుకొంటున్నపుడు ముక్తికోసం మునులు తపస్సు చేస్తారని చదివి జీవితం ఇంత అందమైంది కదా, ఆనందనిధి కదా జన్మ ఒక శాపమైనట్టు, పాపమైనట్టు వాళ్ళెందుకు స్వేచ్ఛకోసం తపించారని జనం మధ్య వెచ్చగా బ్రతకటం మాని అరణ్యాలకి వలసవెళ్ళారని అమాయకంగా, వాళ్ళంటే దయగా తలుచుకొనేవాడిని నిద్రపోతున్నపుడు ఊరిలో సడిలేకుండా ప్రవేశించిన వరదలా కబుర్లలో మునిగి [...]
ఒకరోజు రోజువారీ పనుల్లోంచి బయటపడిచూడాలిమన వలయం మీద మనమే తిరుగుబాటు చేసి స్వేచ్ఛను ప్రకటించాలివాహనం విడిచి కాలినడకన తిరగాలిరోజూ చూసే తెలియని మనిషిని మొదటిసారి పలకరించాలిబరువులన్నీ కాసేపు గాలికొదిలి, పగలంతా నిద్రపోవాలి. ఒక రాత్రి మేలుకోవాలిఆకాశాన్ని ఈ చివరనుండి ఆ చివరికి కొలిచి చూడాలిదేవుడేమైనా ఇటీవల ఆకాశం కొలత మార్చాడేమో ఆలోచించాలిచిననాటి నక్షత్రాలకీ, [...]
పొలంలో కట్టుతాడు విప్పగానే గేదెలునిధి ఏదో దొరికినట్టు గంతులేస్తూ పరుగు తీసాయివాటి పట్టరాని సంతోషం చూస్తే దేవుడు కాసేపు వాటికి రెక్కలిస్తే బావుండుననిపించిందిఎందుకంత గెంతుతున్నాయి అని మిత్రుడినడిగితే అవి స్వేచ్చ దొరికిందని సంబరపడుతున్నాయి తీరా ఇంటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ కట్రాళ్ళ దగ్గర నిలబడతాయని చెప్పాడు కొంచెం దూరం పోయాక వాటిని చూస్తే గంతులాపి వెనక్కి [...]
ఆనందిస్తే ఆకాశం పట్టనట్లు ఆనందించాలిరోదిస్తే ప్రతి అణువూ కరిగిపోయేటట్లు రోదించాలిఏది చేసినా పూర్తిగా చేయాలిఏదో ఒకటే చేయాలిఇంక ఏమీ మిగలనట్టు చేయాలి సున్నితంగా ఉంటే ఆకాశం తాకినా చలించిపోవాలికఠినంగా ఉంటే అణువైనా చొరబడలేనంత కఠినం కావాలితానే ఉన్నాననుకొంటే ఆకాశమైనా అవసరం లేనట్లుండాలితలవంచితే ప్రతి అణువుకీ ప్రార్ధనగా నమస్కరించాలిఏది చేసినా చివరికంటా [...]
వాన కురుస్తున్నపుడు  చినుకుదీపంలా మెలకువ కనులు విప్పుతుందిబతికినకాలాల తలపులేవో తడితడిగా వెలుగుతుంటాయివాన జారుతుంటేఉక్కపోతలా బిగిసిన దిగుళ్ళు కరిగి ‘ఏమీలే దింతే జీవిత’మంటూ మట్టివాసనల నిట్టూర్పులై విచ్చుకొంటాయి  వాన రాలితే చాలు ఎండుటాకులు గాలిలో ఆడుకొంటూ వాలినట్టువానతెరలు భూమిని ముద్దాడితే చాలు, బడిపిల్లలు బిలబిలా పరిగెత్తినట్టు చినుకులు కురిస్తే [...]
ప్రార్ధన : https://www.youtube.com/watch?v=mESpJVEABxM   శ్రీ కొప్పర్తి : https://www.youtube.com/watch?v=uY5jUTvOD3U                  https://www.youtube.com/watch?v=2Ho-RbNcFB8 శ్రీ రసరాజు : https://www.youtube.com/watch?v=dJx-zsx3g3w      శ్రీ ప్రసాదమూర్తి : https://www.youtube.com/watch?v=5lAA3sxvESc శ్రీ జీయస్వీ నరసింహారావు : https://www.youtube.com/watch?v=
ప్రసిద్ధకవి దేవరకొండ బాల గంగాధర తిలక్ పేరిట, తిలక్ రాసిన సాహిత్య ప్రక్రియలైన వచనకవిత్వం, పద్యం, కథ, నవల, నాటకం లలో ఏదైనా ప్రక్రియలో ప్రతిభావంతులైనవారికి, తిలక్ మిత్రులు శ్రీ తంగిరాల సుబ్బారావు, శ్రీ శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి ఇరవైయేళ్ళుగా బహూకరిస్తున్న తిలక్ అవార్డును ఈ సంవత్సరం బివివి ప్రసాద్ (వచన కవిత్వం) కు అందచేస్తున్నట్లు, ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించే తణుకు నన్నయ [...]
ఈ ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి లో బివివి ప్రసాద్ రెండు పుస్తకాల పై సంక్షిప్త సమీక్ష. ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి 
నిన్ను గౌరవించు, ప్రేమించు.కారణం,నీ వంటి మనిషి ఇంతకుముందు లేడు, ఇకముందు రాడు.~ ఓషోప్రతిమనిషీ ఈ చైతన్యంలో తనదైన ప్రత్యేకతతో వ్యక్తమైనవాడే. ఈ విశ్వచైతన్యపు ప్రత్యేక అభివ్యక్తిగా వచ్చినవాడే. ఆ మాటకి వస్తే, ఈ చేతనావరణమంతా నిత్యనూతనమే, ఎప్పటికపుడు ప్రత్యేకమే.తానెంత ప్రత్యేకమో గుర్తించటం అంటే, మిగిలిన మనుషులూ, చైతన్యమూ ప్రత్యేకం కాదని అనుకోవటంకాదు. అట్లా అనుకోవటం, తనని [...]
అష్టావక్రగీత కథఅమెరికాలో కెరీర్ లో మంచిస్థితిలో ఉన్న మిత్రుడొకరు నిన్న ఫోన్ చేసి ఈ భగవద్గీతా, ఉపనిషత్తులూ ఒకసారి చదవాలనుకొంటున్నాను, తెలుగులో ఎక్కడ దొరుకుతాయి అన్నపుడు, కాస్త నవ్వూ, విచారమూ కలిగాయి.కొన్ని చదవటం అంటే ఊరికే సరదా కాదు. కొన్ని వృధా చర్చల కోసం సమాచారం ప్రోవు చేసుకోవటంకాదు. నాకు ఎంత తెలుసో చూడు అని చెప్పుకోవటానికీ, నీ నమ్మకాలనీ, వాటి వెనుక ఉన్న నీ ఇగో నీ [...]
ఎంత ధనమూ, అధికారమూ, విజ్ఞానమూ, కీర్తీ సంపాదించినా లోపల వాటిని పొందేవాడిలో ఏ పరిణతీ రాకపోతే, పొందినవి రవంతైనా ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా పంచుకోవటం రాకపోతే, వాటి కోసం పరుగుపెట్టిన కాలమంతా వృధానే అనిపిస్తుంది.జీవితంలో ఏదో ఒక దశలో, ఏదో ఒక ఖాళీ సమయంలో, తన లోపలి ఖాళీతనాన్ని తాను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఎన్ని సాధించినా, మరి కాస్త అనుకంపన, మరికాస్త మెత్తదనం, మరి కొంచెం నిండుదనం, [...]
జీవించాలనే కోరిక మౌలికమైన కోరిక. మిగతావన్నీ ఆ కోరికపై ఆధారపడినవి. -- ఇతరులకి  సహాయం చేయటానికి ముందు, ఒకరు,  ఇతరుల సహాయం అవసరంలేని  స్థితిలో ఉండాలి. ~ నిసర్గదత్త జ్ఞానం మనకులేని దేనినో ఇవ్వదు. మనది కాని దానినుండి విముక్తం చేసి, మన సహజస్థితిలో నిలబెడుతుంది. మహరాజ్ మాటలన్నీ, మనల్ని మళ్ళీ మనం బయలుదేరిన చోటు కి, దారితప్పిన చోటుకి తిరిగి మళ్లిస్తాయి. మన సహజస్థితి [...]
‘బ్రహ్మోత్సవం’ మంచి సినిమాలు కోరుకొనేవాళ్ళు తప్పక చూడవలసిన సినిమా. సినిమా రెండవసారి చూసినపుడు మరింత బాగా అనిపించింది. కొన్ని సీన్లు ఎడిట్ చేయటం వలన అనుకొంటాను, మొదటిసారి చూసినపుడు మొదటిభాగంలో కలిగిన విసుగు కలగలేదు. సినిమాని మరింత బాగా ఆస్వాదించదలిస్తే, కథ ముందుగా తెలుసుకొని వెళ్తే బావుంటుంది. సన్నివేశాలలోని వేగమూ, సంభాషణలలోని లోతూ గ్రహించటానికి కథ ముందుగా [...]
అనుభవాన్ని చూసే శక్తి, తీసుకొనే శక్తి, నిలుపుకొనే శక్తి, వ్యక్తీకరించే శక్తి అని నాలుగు ఉంటాయనిపిస్తుంది. అనుభవాన్ని తీసుకొనే చూపు ఎంత విశాలమైతే, సూక్ష్మమైతే, లోతైనదైతే అంతగానూ అనుభవం నాణ్యత ఉంటుంది. ఆ చూపు వికసించటంపైనే దృష్టి నిలిపినవారు, జీవితమంతా పసిపిల్లల్లా నేర్చుకొంటూనే, వికసిస్తూనే ఉంటారు. వీళ్ళే మానవాళికి ముందు నడుస్తారు. పువ్వులో అరణ్యాన్నీ, [...]
మిత్రులం మాట్లాడుకొనేటపుడు ఒక్కోసారి, స్టాండ్ పాయింట్ అనే మాట వస్తుంది మా మధ్య. స్టాండ్ పాయింట్ అంటే ఏమిటండీ అన్నాడు ఒక కొత్తమిత్రుడు. మొత్తం జీవితాన్ని చూడటానికి మనలోపల మనం నిలబడివున్న చోటుని స్టాండ్ పాయింట్ గా అంటూ ఉంటాము.కాస్త సులువుగా అర్థం కావాలంటే, సైకిల్ మీద తిరిగినప్పుడు, మోటారుసైకిళ్ళూ , కార్లూ ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తాయి. అలాగే మోటార్ సైకిల్ మీదనో, [...]
నవ్య వారపత్రిక 'ప్రపంచ కవితా దినోత్సవం ' ప్రత్యేక సంచికలో.. నవ్య వారపత్రిక
"విశ్రాంతిగా 'నేను'ను గమనిస్తూవుండు. వాస్తవం దాని వెనుకే వుంది. ప్రశాంతంగా, నిశ్శబ్దంగా వుండు; అది వికసిస్తుంది లేదా నిన్ను లోగొంటుంది. నిన్ను సంస్కరించుకొనే ప్రయత్నం చెయ్యకు, మార్పు ఎంత నిష్ఫలమో గ్రహించు. మార్పు చెందేది మారుతూనే వుంటుంది, మారనిది ఎదురుచూస్తూ వుంటుంది. మారేది మారనిదాన్నిస్వీకరించాలని ఎదురుచూడకు, అది ఎప్పటికీ జరగదు. మారేదంతా భ్రమా జనితమని [...]
ఇంగ్లీషు తేదీల ప్రకారం ఇవాళ భగవాన్ శ్రీ రమణమహర్షి పుట్టినరోజు (30.12.1879) కాస్త సాహిత్యం చదువుకొని, సమాజంలోని అన్యాయాలపై ఆగ్రహంతో ఊగిపోతున్న, ఆదర్శాల కలలు కంటున్నఇరవైఏళ్ళ వయసులో, తెలియని అశాంతి ఏదో మనసంతా కమ్ముకొని, బయటపడే దారి కోసం వెదుక్కొంటున్నపుడు, సౌందర్యస్పృహని బలంగా మేల్కొల్పిన, సమాజంలోని కపట విలువల పట్ల ధిక్కారాన్నినేర్పిన చలమే మళ్ళీ, ఇదిగో నీ గమ్యం [...]
ఏదైనా వశం తప్పితే ఏమవుతుంది? మనిషి జీవితం కూడా అంతే మరి. ఆశలు-ఆశయాలు, క్రమశిక్షణ-కట్టుబాట్లు, నడవడిక-నాగరికత, అభివృద్ధి-ఆకాంక్షలు ఇలాంటి కృత్రిమ వ్యవస్థలన్నీ కలసి ఆధునిక మానవాళిని ఎంతలా కుదించి వేస్తున్నాయంటే అంతకంతకూ ఉబ్బిపోతున్న గాలిబుడగలోని ఒత్తిడి అంతలా. అవశమై పోయినప్పుడు భళ్లున పగిలి, పేలి పోవడం తప్ప దానికి వేరే గత్యంతరం ఉండదు. అలవికాని అప్రాకృతిక [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు