దట్టమైన అడవి మునిచీకటి అంగీ ధరించి;తనను వలపు జల్లుల్లో తడిపిన నీలినింగికేసిఅరమోడ్పు కళ్ళతో, తడిసిన మేనుతో చూస్తోంది.ఇది ఆశ చిగురించిన అడవి మనసు ఒలకబోసే ఆరాధనా భావం. అవునంటూ ఒక కొమ్మ ఊగింది.తడబాటు తత్తరపాటు లేని ఆ చేష్ఠకి,పూలు రెమ్మలు గుసగుసలాడి  మురిపెంగా ముసిముసినవ్వులు నవ్వుకుంటున్నాయిఈ అలజడికి వాటి మీదుగా జలజలా రాలిన నీటి బిందువులే ఆ కలయిక లోని [...]
ఏందుకో యీ యాతనా తపనా మనో వేదనా!ఇది ఇక ఎప్పటికైనా నన్ను వదిలి పోవునా?!విధి వికటించితలరాత పిచ్చిగీతలా తోచికాయం మానల్లే ఎండిగాయం పుండుగా మారిగుండె యాంత్రికంగా కొట్టే ప్రతి పోటూగునపంలా దిగుతుందిదిగులో బాధో విచారమో మరి పైత్యమోఎదైనాకానీ మందు ఒకటే లాగుంది.వేలు విడిచిన వివేకం చెప్తుంది.ఏడ్చినట్టుంది...మనిషికి మెదడుకి మందు పని చేస్తుందేమో కానీఇది మనసుకి పట్టిన [...]
ఆజ్ కల్ పావ్ జమీన్ పర్ నహి పడతే మేరే..అమ్మో నీ ముందే..?!ఆ చిందులన్నీ నీ వెనకే!అల్లాంటి క్షణాల్లో ఎన్ని తలపులో పలక మీద రాశుకున్నవి.నిను చూస్తే ఇలా.. నువ్వొస్తే అలా.. అని.మరెన్నో జ్ఞాపకాలు. ప్రతి జ్ఞాపకానికో పాట. నువ్వో.. మరి నేనో.వెన్నెల పరుచుకున్న మేడ మీదో, బాల్కనీ మూల చీకట్లోనో, ఫోన్ బూత్ లోనో, ఖాళీ బస్టాప్ లోనో...బోలెడన్ని పలకరింపులు ప్రతి పలకరింపుకొక మెలిపెట్టే [...]
సుప్రభాత సమయంలో ఎగిరేప్పుడు పక్షుల్లో ఒక ఉత్తేజం కనిపిస్తుంది. ఈ రోజు నాకోసం ఏం  దాచిందో త్వరగా చూడాలి అన్న ఒక ఆత్రుత కనిపిస్తుంది.అవే పక్షులు చల్లని సాయంత్రం వేళ గూటికి బయలుదేరినప్పుడు ఎగిరే తీరు వేరుగా ఉంటుంది. మనసులో ఆత్మ సంతృప్తితో ముఖం పై చిరునవ్వుతో నడుస్తున్న ఒక జ్ఞాని లా కనిపిస్తాయి. అల్లాంటి ఒక ఆహ్లాదకరమైన సాయంత్రం మమేకమై ఎవరో అజ్ఞాత వ్యక్తి మురళి [...]
పరిస్థితుల-ప్రయోజనాల తులాభారంలో తప్పొప్పులు నీడల్లా వాటి రూపురేఖలు మార్చుకుంటున్నాయి.
Every moment I see u coming towards me.... And I wait eagerly with all I have.... Holding all my will n hope in my hands close to my heart, I wait. I dream that u come, kiss me.... Say "I LOVE YOU" n then we live happily ever after..........When I wake up, I see u come but in no time U come.... hit... n run. Far away..... Away from my sight. To those far away distances..... Carrying away all my dreams to those shores which I have never even dreamt about..... leaving me wet in my salty tears. After a while I build my dreams again and again  waiting for u every day, every moment eagerly with all I have.... Holding all my will n hope in my hands close to my heart, I wait. I dream that u come kiss me.... Say "I LOVE YOU" n then we live happily ever after.......... And so on....the story repeats.Many friends keep telling me to leave.....  But how can I? To where...? and What will I leave? I will not, I can't.... leave myself!!!!!I know u will come back... [...]
I, walk away.And all you feel is I left you behind, cheated on you, moved on and I don't Love You any more!!But Darling, the Truth is...All my Love for you is right here in me, drowning me from within, suffocating, choking and pulling me far far away from you.The same force which once brought us together, is now pulling and dragging my Love to a very distant High Lands. The prophecy tells that my Love eventually will be shattered by the grief of our separation and buried alive there, in those High Lands, deep under the rocks of your Mistrust and Disbelief.Now, I accept this harsh journey and walk away... with all my Faith to meet you again one day, my love, when your Love rises so high... enough to reach those High Lands, blooms beautifully and burns the barriers down in its Fire and Warmth.Then... my dear, through the ashes of the burnt, will "my Love" come back to life  in your arms, taking the fragrance of your Love as its first breath. I [...]
రావద్దని తోస్తున్నా....ముంచేస్తా అని భయపెడుతున్నా....ముందుకెళ్తే ప్రమాదం అని తెలిసినా....దొరికినంతలా కావలించుకుంటూ ముందుకే వెళ్తున్నా...ఎందుకో.....!!
గంధపుచెక్కను అరగదీస్తే చందనం వచ్చినట్టు....    నా మనసును అరగదీస్తుంటే ప్రేమను పంచుతుంది.- ఓ పూవు
రెక్కల పురుగు...ఏమిటో దానిలో అంత అశాంతి?ఎక్కడినుంచి వచ్చిందో తెలీదుకొవ్వొత్తొకటి వెలిగించగానే దాని చుట్టూ గిరికీలుకొడుతుంది గాల్లో.మంటలో పడి కాలిపోతుందేమో అని ఎన్ని సార్లు పక్కకి నెట్టినా మళ్ళా అక్కడికే వస్తుంది.ఆ మంట చుట్టూనే తిరుగుతుంది.ఏమిటో దానికి అంత ఆకర్షణ ఆ మంటపైన, 'ఈ క్షణం కోసమే ఇంతకాలం ఎదురుచూస్తుందా?' అన్నట్టుఅలా తిరిగి తిరిగి ఆఖరికి ఆ మంటలో పడి [...]
Away from the World of Built-up Moralities... My Lord, Guide me to the Discovery of Self.Away from the World of Blind Bondage...Dear Almighty, Drive me towards Eternal Love and Compassion.Your Divine Grace, my Father, as my Wings........Breaking through the Winds of Attachments, andRains of Sorrow...Let me Fly high and deep, With Freedom and Strength of Heart,Into Your Abode of Light and Wisdom.
ఈ రోజు పూర్ణిమ.ఒరిగిన కుండలోంచి కారుతున్న వెన్నలా... ఆకాశంనుండి వెన్నెల కారుతుందా అన్నట్టుంది.చుక్కలు మిలుకుమంటున్నాయి హుషారుగా...చల్లగాలి కౌగిలింతలా బిగుస్తూ కూడా హాయిగా ఉంది.సన్నగా చిరునవ్వోటి తొంగి చూస్తుంది. తెలుస్తుంది.కొంటెగా పరిహాసాలాడే జుట్టు ఎప్పటిలాగే గిలిగింతలు పెడుతుంది.అయితే నా చిరునవ్వుకు ఇవేమీ కారణాలు  కావుగా...పిల్లలు నవ్వితే మనమూ నవ్వుతాం. [...]
You were roaring dangerous when I reached you. And when you reached me, I was locked inside.  Hanging on to the glass of separation, quietly whispering to me to break through. Looking straight into my eye,Could you look at yourself in there? Soon, dear, you were gone. And here I am... looking through the glass. **********We were always close enough to carry each others shadows. Yet so far....
Once, in a dense forest, there was a huge deep well, with sweet waters, surrounded by huge trees.All the trees and leaves always talked about the well. How it haunts and how anyone fell into it never returned back to the ground. So, no matter what happens, no one ever even tried to bend to look into the well.One day a huge leopard jumped on a big tree around that well and broke a branch. many leaves cut separate and fell on the ground. All of them managed to not fall into the well, except one.This one leaf has always dreamt of being close to a beautiful budding flower. Today, looking at its destiny in a well, it felt sad and sobbed. But sooner it realized that none can hear its sobs as the well is too deep for its cries to reach the ground. After crying for a long time, the leaf kept quiet. Floating on the water, it quietly kept looking at the deep blue skies...Days passed. Lot of larvae and other such species took the shelter of the leaf, sometimes boarding it and [...]
The charm of life is in true friendship. A true friend is not one who can do anything for his friend. Need NOT be. Its too much of exaggeration and of course too much of expectation. Because we all live with limitations. Limitations, be it social, political, economical,  personal, mental, emotional, physical, situational or contextual.... and the list can go on... So, its not practical for someone to be available always.So, a true friend need NOT be someone who can do "anything" for us, but someone who can stand little above his/her limitations for a friend. An extra hour| an extra mile| a dedicated thought| a pure feeling| an extra ear | an extra pinch of confidence, trust, love... Someone who can willfully stretch their limits, just a bit for us, who expects less and gives more, is our true friend. A true friend, an angel for life and a boon for eternity.So live the life of a True Friend, a Life of Charm.************************I am grateful to all angels of my [...]
చిరాకు నాకు వానంటే. తడి తడిగా.. ఎక్కడ చూసినా బంక, బురద. అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే అందులో ఇరుక్కుపోతాయి కాళ్ళు. బయటకు వెళ్ళలేం, పనులు చేసుకోలేం!! అన్నిటికీ అడ్డు వాన. ఎక్కడికీ కదలనివ్వకుండా కట్టి పడేసే వర్షం అంటే నాకు చిరాకు అందుకే. అలా అని మొండిగా బయలుదేరితే అన్నీ ఇబ్బందులే!But...Now I am standing in this drought. ఎక్కడ చూసినా బీటలు. కట్టి పడేసే వారెవరూ లేరు. ఇంకా చెప్పాలంటే చినుకు తడి కోసం [...]
మనోవనంలో విరబూసే తడి చినుకై వస్తావో...వలపుకు కళ్ళెం వేసే అందెల మువ్వై ఘల్లుమంటావో...విశాల గగనంలో తారకవై మురిపిస్తావో...కారు మబ్బుల ఉరుమై వణికిస్తావో...అల్లిబిల్లి ఆటల్లో కాకి ఎంగిలే పంచుతావో...గిల్లికజ్జాల మూటలే మోయిస్తావో...ఉప్పుమూటలాడిస్తావో...ఉప్పు చినుకులే మూటకడతావో...కలవరపెట్టే కలవో....పొడుపు కథవో.....ఏమో........ఎప్పుడొస్తావో.... ఎలా వస్తావో....ఏ మలుపులో పలకరిస్తావో.......!
Everything seems OK. Yet,if there is a glitch, right in the Heart...Everything is normal. Yet,if there is pain, which can not be spot....Everything is set perfect. Yet,if there is chaos within, unwilling to settle...Just like a Tornado whirling everything on its way,if your world feels like sucking you in...Its Time!Its time to walk that extra mile...An extra mile, which is uncertain, unclear,like a tunnel, might be dark and resonates your own echo,with the invisible Faith lighting up, only the End...!...Leading to Destiny.****Destiny is....less clear, less certain and little puzzling paths to the Soul, which the Self would choose to traverse.
      తనెన్ని మాటలు నేర్చిందో తెలుసా నువ్వెళ్ళాకా! ఇప్పుడు తనకెన్ని ఆశలో, ఎన్ని ఊసులో.... అన్నీ నీ గురించే!! ఏకాంతం పరదా పడగానే నన్ను అల్లేసుకుని నాతో సాల్సానో సామ్బానో ఆడటం ఇప్పుడు తనకో హాబీ!అది కాకపోతే కబుర్లు కబుర్లు కబుర్లు.......       ఆ కబుర్లు ఏంటో తెలుసా? నువ్వు వస్తే నిన్ను చూస్తే.. ఎలా ఉండాలో ఏం చెయ్యాలో, ఎలా మాట్లాడాలో... అని ఎన్నో రిహార్సల్స్ వేస్తుంది. [...]
ఆ వెలుగే...దగ్గరున్నప్పుడు సూర్యుడిలా ప్రకాశించి జీవనాధారమయ్యింది.దూరమయ్యాక తారలా మెరుస్తూ ఏకాంతంలో తోడుగా ఉండి సేద తీర్చింది. అప్పుడు నేను వదులుకోలేని ఆ వెలుగే, ఇప్పుడు నన్ను వీడలేని నీడగా మారి నాతో పాటు అడుగేస్తుంది.
When you feel like talking more than necessary, push yourself to be quiet. When disturbed with too much silence in mind, make some noise, plan yourself a nice engaging activity. When you feel like moving away from the world, move to the best of the pals or a better place. When you are engaging your self too much into world's matters, its time you get some time for yourself.When you throw yourself into a bigger pot, you are actually moving close to your Self and becoming more self-centric.When you are moving into your own shell, your are actually sorting or organizing your world.-- Its funny and amazingly absorbing and surprisingly interesting, how the solutions for most problems reside in the opposite plane. Understand and Catch up with Duality/Dichotomy in life and live feather lite life.
వదిలించుకుంటే వదిలెయ్యటానికి దెయ్యమా?? ప్రేమ...ఆత్మ కదూ?! దొరికేంత వరకూ వెతుకులాట...దొరికితే సందిగ్ధం. మౌనం. ధ్యానం.పొత్తు కుదిరితే కోలాటం.కుదరకపోతే విరహం. వైరాగ్యం. స్వర్గ ద్వారం.---------------------------------------------యశోద తన కృష్ణుడిని రకరకాలుగా అలంకరించి చూసుకుని మురిసిపోయేదట.రోజుకో రకంగా అలంకరించి చూసుకున్నా తృప్తి కలిగేదికాదుట ఆవిడకి. ఆవిడ పిచ్చి కానీ ఆ తేజో మూర్తి ముందు ఈ [...]
Many passed this path before. Many would pass in future too. The path might be "old" in the history. But, it would all be new and unique now, as the Path had never met ME before nor did I experienced this Path before.Its my turn to the path. I can collect my share of the path now and so does the path will have a share of me. This can be nothing more than a fantasy to the would-be path makers. And an amateur to the path breakers of the past. For I alone can perceive what I perceive, in its totality. For I alone can enjoy the journey from here to nowhere, but Here.So, Its not That. Its not This. Its neither Old nor New. Its not the path. For the path is right there. Existing. Always, offering its share for the passenger. So, it is just this journey of mine now down this path for my share. Its the Union the History has not seen and the Future would not know.
తెలీని భాష, కొత్త మనుషుల మధ్యసునాయాసం గా నాకు చోటు చూపించావ్ఇరుకు గదులు, ఇంటి నుండి దూరాలు నన్ను కష్టపెట్టకుండానీతో నడిపిస్తూ బజ్జీలు, బుట్టాలు అలవాటు చేసేసావ్మనసు దారి తప్పి అగాథాల్లోకి పడబోయేప్పుడుచేయందుకుని ఓదార్చి, తలనిమిరి దారి చూపించావ్ఎన్నో బరువైన రోజులు, వక్రించిన విధి చేసిన గాయాలు నన్ను మింగెయ్యకుండా అడ్డుపడ్డావ్.అదేమిటో నువ్వున్నప్పుడు అవెప్పుడూ [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు