అందరి జీవితా లారోగ్య దీపాల వెలుగులతో నిండి విరియు గాత ! అందరి జీవితా లైశ్వర్య దీపాల వెలుగులతో నిండి విరియు గాత ! అందరి జీవితా లందున పరిపూర్ణ విజయాల వెలుగులు విరియు గాత ! అందరి జీవితా లందు భద్రత కల్గి వెలుగుల రక్షణ విరియు గాత ! మంత్ర తంత్రాలు జ్యోతిష్య మాది  వృత్తు లు గొని , అంధ విశ్వాసములు రగిలించు బుధుల దుర్మార్గ మికనైన పోవు గాత ! విశ్వ కళ్యాణ [...]
మంచేదో తెలుసు అయినా ఆచరించడానికి తగిన సత్య సంధత లేదు చెడేదో తెలుసు అయినా చెడుతో పోరాడడానికి తగిన మనో నిబ్బరం లేదు మోస మనీ తెలుసు అయినా నివారించడానికి తగిన నిబధ్ధత లేదు స్వార్థ మనీ తెలుసు అయినా విడనాడడానికి తగిన మానసిక సంసిధ్ధత లేదు బ్రమ యనీ తెలుసు అయినా బైట పడడానికి తగిన ధైర్యం లేదు హింస అనీ తెలుసు అయినా పరిహరించడానికి తగిన సౌమనస్యం [...]
నానేల తెలుగు నేల నాజాతి తెలుగు జాతి నాభాష తెలుగు భాష నన్నందరూ తెలుగు వాడంటారు అరవలూ , కన్నడిగులూ , కళింగులూ , మరాఠాలూ-అందరూ నన్నందరూ తెలుగువాడంటారు . కానీ , మనలో మనం మాత్రం ఆంధ్రోడనీ తెలంగాణావాడనీ రాయలసీమోడనీ పిలుచుకుంటాం ఐనా , ఇదేమీ అసహజం కాదు గదా ఒకే జాతిలో ప్రాంతీయ భేదాలూ ప్రాంతీయ మాండలికాలూ ప్రాంతీయ యాసలూ కూడా సహజమే పాలనా [...]
జగతి జనము  లెల్ల సౌఖ్యాలు బడయగా బుధ్ధి నిచ్చి   కార్య సిధ్ధి నిచ్చి బ్రోవ వేడు కొందు  బొజ్జ గణేశుని గుంజియలను దీసి  అంజలించి . 
“శిరిడి సాయి బాబా దేవుడు కాదు “ -  ధర్మ సంసద్ తీర్మానం .     -- ఇదీ ఈరోజు వార్త . శిరిడి సాయి బాబా దేవుడు కాదనీ , గురువూ కాదనీ , అసలు సన్యాసీ కాదనీ , ఆయన్ని దేవుడుగా ఆరాధించ వద్దనీ  హిందువులకు సదరు తీర్మానం ఆదేశిస్తూ ఉంది . బాబా దేవుడా , కాదా , అనే విషయం బాబా భక్తులు చూచు కుంటారు . ఈ దేశంలో ఇంకేమీ సమస్యలు లేవా , సదరు సంసద్ లు తీర్మానాలు చేసి పరిష్కరించడానికి ? అని [...]
ఎందుకో ఆ పున్నమి చంద్రుని కంత విచ్చుబాటు ,  వొళ్లు తెలియనంతగా పరవశిస్తున్నాడు .                                                                   ఏమా మలయ సమీర మంద గమన మదం , పూదోటల పరిమళాలతో దొంతర దొంతరలుగా, యేటి నీటి తుంపరలు వెదజల్లు చున్నాడు . ఎంత నిగారింపు ఈ తట సైకతానికి , పసిడి మిసిమి మిస మిసల హొయలు పోతోంది .               ----------- కతమేమిటో కళ్లకు కట్టినట్లు కనబడుతూనే ఉంది ,
కృష్ణ రారా చిన్ని కృష్ణ రారా ప్రేమ వెన్న నైవేద్యం పెట్టినానురా ఆరగించి వరములిచ్చి ఆదుకోరా స్వఛ్ఛమైన మనసులన్ని పాల సమానం పాలు చిలికి తీయు వెన్న ప్రేమ సమానం ప్రేమ వెన్న నైవేద్యం ప్రియమని నమ్మితి కృష్ణా   || కృష్ణ రారా || తర తరాల తల్లి ప్రేమ   త్రచ్చి వెన్న తినిపించెను మమకారపు పిచ్చి ప్రేమ    కుమ్మరించి యశోదమ్మ || కృష్ణ రారా || అనురాగపు ప్రేమ వెన్న    పెన [...]
తలకు గట్టిన గుడ్డ  యిలకు రక్షగ నిల్చి తరగని ప్రేమకు తావిడంగ నిడు పాటి నుదుటిపై  నెలకొన్న తేజమ్ము చేతులు జోడించు చిత్తమొసగ అర్థ నిమీలితమై  యలౌకిక తపో మగ్నమౌ కన్నులు మనసు దోచ మంగళాకరములౌ మహనీయ పాదముల్ తాకి కళ్ళద్దుకో తలపు రేచ సాయి నాధుండు ద్వారకా మాయి వెలసి అఖిల ప్రాణుల తోడు నీడై వెలుగుచు వాడ వాడల కొలువుండి వరదు డగుట పుడమి భారతి చేసిన పుణ్య ఫలము .  
తెలుగు వలె తియ్యనిది వెలుగు వలె జిలుగైనది తెలుపు వలె స్వఛ్ఛమైనది నలుపు వలె నమ్మకమైనది చెలియ వలె దరి చేర్చేది వలపు వలె వదిలి పోనిది కలువ వలె కన్ను గీటేది కొలను వలె కలలు పూచేది పలుకు వలె ప్రేమ చిలుకరించేది పిలుపు వలె ప్రియమైనది పులుపు వలె ఊరించేది ఉలుకు వలె ఉడికించేది చెలియ వలె వెచ్చనిది చెలిమ వలె చల్లనిది అలుపు వలె సొలపనిది సొలుపు వలె సలపనిది [...]
ఓనమాల్ దిద్దించు నొజ్జకు మ్రొక్కుటే పరమేశ్వరున కిడు పాద పూజ ఆమ్మ , ఆవుల తోటి ‘ అఆ ‘ లు దిద్దుటే పాలిచ్చు తల్లికి పాద పూజ సుమతి , వేమన పద్య సూక్తులు పాడుటే భాషా మతల్లికి పాద పూజ తియ్య తియ్యగ నేర్చి తెలుగు మాటాడుటే పంతులు గారికి పాద పూజ  గ్రాంధికము వీడి  గ్రామీణ కమ్మదనపు  తెలుగు నుడికారముల సొగసులు కుదిర్చి  పద్యములు కవితలు వ్రాసి పాడుకొనుటె  పండితా ! [...]
సర్కారు బడిజెప్పు సార్లకు పట్టదు చేతి నిండ రియలెస్టేటు వల్ల పర్యవేక్షకులకు పట్టదు పనితీరు విద్యానిధులు బొక్కు విధుల వల్ల పాఠశాలల బాగు పట్టదు నేతకు కార్పొరేటు బడుల కలిమి వల్ల బిడ్డల చదువులు పెద్దవారెరుగరు జీవన పోరాట స్థితుల వల్ల వెరసి - గ్రామీణ బడులలో వెలయు చదువు చిత్తశుధ్ధికి దూరమై చిత్రమైన తీరు తెన్నుల భాసించు తీరు చూడ చదువు మృగ్యము సర్కారు [...]
ఎనిమిదో తరగతి గదిలో పిల్లాడి ఏడ్పులూ , పెడబొబ్బలు . ప్రక్క గదిలోని నేను                                                                                                      పాఠం ఆపి , వరండాలోకి వచ్చి , కిటికీ లోంచి చూశాను . ఒక పిల్లాడు నేలమీద దొర్లుతూ పెడ బొబ్బలు పెడ్తున్నాడు . మా స్కూల్లో పిల్లలు కూర్చుందుకు ఏరూముకూ బల్లలు లేవు . టీచర్ వాడ్ని కాళ్ళతో తంతున్నాడు . నేను వేగంగా గది గుమ్మం
ఒకచో నవోన్మేష ముదయించు ధిషణకు అక్షర రూప హృద్యంగమమ్ము ఒకచోట దర్శించి వికలమై హృదయమ్ము స్పందించి వ్రాసిన బడుగు బొమ్మ ఒకచో మనోల్లాస చకిత జీవన చిత్ర రమణీయ భావనా రస విశేష మొక్కచో బ్లాగర్ల కొక్కింత మార్గ ద ర్శనము శాయంగల ప్రతిభ లున్న అనుభవ జ్ఞాని , జగమెరిగిన బుధుండు , నియతి 'కష్టే ఫలే'  బ్లాగు నిర్వహించు హితుడు 'భాస్కర శర్మ' మాకిష్టు -డరయ బ్లాగు లోకాన [...]
హే భగవన్ ! నిన్ను వెతుక్కుంటూ ద్వాదశ శైవక్షేత్రాలూ నూటొక్క తిరుపతులూ కొండలూ కోనేరులూ ఇక్కడా అక్కడా ఎక్కడెక్కడో తిరిగా అక్కడంతా గుళ్ళూ గోపురాలూ రాళ్ళూ రప్పలూ వాటికి హారతులు పడుతూ అఢ్డ నామాలూ నిలువు నామాలూ వాళ్ళ అభిజాత్యాలూ అహంకారాలూ పటాటోపాలూ బ్రతుక నేర్చిన తనాలూ తప్ప ప్చ్ , నీవు కనిపిస్తేగా      -----  వేద,వేదాంగ,వేదాంత వేద్యుడవనీ [...]
వాన చినుకు నేల తాకింది నేల తల్లి పరవశించింది తల్లి కడుపులో దాగిన విత్తనం విత్తనంలో దాగిన జీవం జీవంలో కదలిక కార్యోన్ముఖమైంది కదలిన జీవం శక్తిమంతమైంది నేనున్నానంటూ నేలను చీల్చుకొని మొలక మోము పైకెత్తింది సగర్వంగా ఆకసంవైపు చూచింది చివురులై ఆకులై రెమ్మలై కొమ్మలై మొగ్గలై పూవులై పిందెలై ఫలాలై ..... అద్భుతం ఆవిష్కరించింది ప్రకృతి [...]
శ్రధ్ధా , సబూరిలు చక్కగా పాటించ              హితబోధ చేసిన హితు డతండు రెండు రూపాయల దండి దక్షిణ గొని              కష్టాలు బాపిన ఇష్ట సఖుడు
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు