ఓటు హక్కు గురించీ  – దాన్ని వినియోగించుకోవడం గురించీ అనర్గళంగా ఉపన్యసిస్తున్నాడు మేధావి .          “ ఓటు హక్కు ప్రతి పౌరునికీ రాజ్యాంగం కల్పించిన వజ్రాయుధం . పద్దెనిమిదేళ్లు నిండిన ప్రతి వ్యక్తీ ఓటరుగా నమోదు కావాలి . ప్రజాస్వామ్య సూత్రానికి ఓటు మూల స్థంభం . ఓటు హక్కును సక్రమంగా వినియోగించుకున్న దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం పరిఢవిల్లుతుంది . పౌరులందరూ ఎన్నికలలో విథిగా [...]
తలమీద గంగమ్మ తనువులో గౌరమ్మ  ఇద్దరు చెలువల ముద్దు మగడు  ఒల్లంత బూడిద వల్లకాడే యిల్లు  పాములతో దిరుగు సాములోరు  ఏనుగు తోల్గట్టి యెద్దు వాహనమెక్కి  లోకాలనేలు భూలోక విభుడు  డమరుక నాదాలు డప్పుల మోతలు  శూలాల కోలాహలాల ప్రియుడు అతడె హరహర మహదేవు డందరికిని  సులభు డభయమ్ము పొందగా నిల వెలసిన  లింగ రూపుడు మనల పాలించు ప్రభుడు  ప్రణతు లర్పింతు నర్చింతు పరమ [...]
పరగు విశ్వ మనంతము , భ్రమణ రూప చలన చాలన సంవృత్త శక్తి మయము అందుగల కోట్ల గ్రహ తారకాది చయము కడు నసంఖ్యాక మయ్యును కక్ష్య విడవు                                                                                  తాను నివ సించు విశ్వమే , తనకు సుంత యైన బోధ పడుట లేదు , తాను శక్తి మంతు డెట్లగు? విశ్వనియంత కన్న నధికు డెట్లగు? నల్పాయువగు మనుజుడు ‘భార్య బిడ్డలు తాను ‘ –
సృష్టి స్థితి లయ కారకుడై విశ్య మంతటను వ్యాపించి యున్న జగన్నాధుడైన ఆ పరమేశ్వరుడు  - విశ్వ ప్రేమికుడు . పరమేశ్వర సృష్టి యైన విశ్వాంతరాళంలో కొంత భాగమైన మనభూమిపై జీవించే సమస్త జీవరాశి కాధార భూతుడైన కర్మ సాక్షి శ్రీ సూర్య నారాయణుడు -  జీవ ప్రేమికుడు . భూమిపై విస్తరించిన సమస్త జల తరు గిర్యాది వనరుల ద్వారా జీవాన్ని పొదివి పట్టుకొని [...]
ఓటు హక్కు గురించీ  – దాన్ని వినియోగించుకోవడం గురించీ అనర్గళంగా ఉపన్యసిస్తున్నాడు మేష్టారు .          “ ఓటు హక్కు ప్రతి పౌరునికీ రాజ్యాంగం కల్పించిన
సృష్టి స్థితి లయ కారకుడై విశ్య మంతటను వ్యాపించి యున్న జగన్నాధుడైన ఆ పరమేశ్వరుడు  - విశ్వ ప్రేమికుడు .   పరమేశ్వర సృష్టి యైన విశ్వాంతరాళంలో కొంత భాగమైన మనభూమిపై జీవించే సమస్త జీవరాశి కాధార భూతుడైన కర్మ సాక్షి శ్రీ సూర్య నారాయణుడు -  జీవ ప్రేమికుడు .   భూమిపై విస్తరించిన సమస్త జల తరు గిర్యాది వనరుల ద్వారా జీవాన్ని పొదివి పట్టుకొని [...]
జయ మంగళ శుభ కరునికి జయతు జయతు నిఖిల లోక జగదీశునకున్ జయ పావన శుభ చరితుకు జయతు జయతు సాయి నాధు చరణ యుగళికిన్ జయ రంజిత నామమునకు జయతు జయతు సాయి రాము సర్వజ్ఞు నకున్ జయ జగతీ జన వరదుకు జయతు జయతు కరుణామయు చరణ యుగళికిన్ జయ సర్వాంతర్యామికి జయతు జయతు సర్వ కార్య జయ శీలునకున్ జయ విశ్వ జనావరుణికి జయతు జయతు దేవ దేవు చరణ యుగళికిన్ జయ యోగీశ్వర [...]
పరమ గురుడగు శ్రీ సాయి ప్రభుని కృపను కలలు పండంగ సకల సౌఖ్యాలు కలుగు , తెలుగు బ్లాగర్ల కీశుభ దినమునందు అతులితముగ శుభాకాంక్ష లందజేతు . గురు పూర్ణిమ శుభ దినమున గురురాట్ శ్రీ సాయి నాధు గొలిచిన జగతిన్ గురుతెరిగి సాయి నాథుడు తిరముగ దు:ఖములు బాపి తీరము జేర్చున్ .        
ఇరు వర్గాలు – రెండు పంచాంగాలు                                                                                                                                                                       ఆ నాటి తిథి , నక్షత్రాల ప్రవేశ విషయంలో వాదోప వాదాలు
“ ఏమి విజయమ్మా ఈరోజు పిల్లలకు ఏమి వండి పెడుతున్నావు “ “ ఏముంది సారూ అన్నమూ , సాంబారూ , రసమూను “ “ అవును ,  ఈ రోజు మంగళ వారం కదా “ “ అర్థమయ్యింది సారూ , మంగళవారం గుడ్లు వండాలని కదా మీరనేది “ “ మరి ! “ “ ఒక్కొక్క పిలగాడికి రూపాయి పావలా ఇస్తున్నారు .  గుడ్డు రొండు రూపాయలు . వారానికి రెండు సార్లు ఏడ దెచ్చేది . మీకు దెలవందేముంది సారూ .  అదికూడా నాలుగు నెలలకోసారి
అతడె రాజాధి రాజు , విశ్వాధి నేత , సకల జగతీ చరా చరాశ్రయ ప్రదాత , సర్వ జగద్రక్ష , ఆనంద సాగరుండు , అతడె పరమేశ్వరుండు , దయామయుండు చినుకు వర్షించు నతని తో చేరు కొరకు చివురు చివురించు నతనితో చెలిమి కొరకు పువ్వు పుష్పించు నతని కొల్వున తరింప మనిషికే సందియ మతని యునికి యందు శక్తి యతని రూపు , సకల జగతి యతని చిద్విలాసమ్ము , ప్రేమ భాసించు టతని తత్త్వ , మతడు విరాట్ [...]
శేష నగము జేరి చెలు వార కొలువైన వేంకటేశ్వరుడవు వెలయ మాకు కలల పంటవైన యిల వేల్పు నీవెరా శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !   తిరుమ లేశు నెదను దీటు గా కొలువైన అమ్మ- త్రిభువనాల కండ దండ పరమ సాధ్వి యైన పద్మావతియె నీవు శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !   తాను విశ్వ మందు తన యందు విశ్వమ్ము " తామరాకు నీరు " తనరు భంగి వెలయు విష్ణు రూప ! విశ్వావనీ నాధ ! శ్రీని వాస సాయి ! [...]
జయ మంగళ శుభ కరునికి జయతు జయతు నిఖిల లోక జగదీశునకున్ జయ పావన శుభ చరితుకు జయతు జయతు సాయి నాధు చరణ యుగళికిన్   జయ రంజిత నామమునకు జయతు జయతు సాయి రాము సర్వజ్ఞు నకున్ జయ జగతీ జన వరదుకు జయతు జయతు కరుణామయు చరణ యుగళికిన్   జయ సర్వాంతర్యామికి జయతు జయతు సర్వ కార్య జయ శీలునకున్ జయ విశ్వ జనావరుణికి జయతు జయతు దేవ దేవు చరణ యుగళికిన్   జయ యోగీశ్వర [...]
చెవి నిల్లు గట్టుక  ’ సెల్ ఫోను ‘ విడువదు నిద్దుర చెఱుపక  ‘ నెట్టు ‘ విడదు శ్రీవారు దిట్టక  ’ టీవీలు ‘ విడువరు పది యడుగుల కైన ‘ బండి ‘ విడదు పన్నెండు దాటినా ‘ పడకలు ‘  పిలువవు పొద్దున్న లేవంగ బుధ్ధి గాదు ఉరుకులు పరుగులు – ఓరుముల్ తక్కువ సంతృప్తి యన్నది సుంత లేదు   పనికి రాని ‘ ఇగో ’ లతో బతుకు నిండి మనసు , దేహము కృతకమై మారి మనిషి సహజ [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు