కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."మునికి నుదుట సీత ముద్దు లిడెను"(లేదా...)"ముని నుదుటన్ ధరాత్మజయె ముద్దు లిడెన్ గడు సంతసమ్మునన్"(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."వనితల ఖండించువాఁడె బల్లిదుఁ డగురా"(లేదా...)"వనితల ద్రుంచువాఁడె కద బల్లిదుఁడై యశమందు నెల్లెడన్"
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."శవము మోద మిడుఁ బ్రశస్తముగను"(లేదా...)"శవము ముదావహంబగు ప్రశస్తముగా జనులెల్ల మెచ్చఁగన్"ఈ సమస్యను సూచించిన బొగ్గరం ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కుంతీపుత్రుఁడు వినాయకుఁడు సత్య మిదే"(లేదా...)"నమ్ముఁడు కుంతి పుత్రుఁడు వినాయకుఁడే జనులార చెప్పితిన్"(తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు)
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా!"(లేదా...)"వక్త్రంబుల్ పది కన్నులైదు కరముల్ వర్ణింపగా వెయ్యగున్"(వావిళ్ళ వారి 'తెలుగు సమస్యలు' గ్రంథం నుండి)
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."ఎంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్"(లేదా...)"ఎంతటి పండుతుం డయిన నిట్టె కరంగును వెన్నపోలికన్"(చింతామణి నాటకము నుండి)
"పద్యము - గద్యము - మద్యము - హృద్యము"పై పదాలను ఉపయోగిస్తూకవిత్వం యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని వర్ణిస్తూనచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."వంక లేనిదమ్మ రంకులాడి"(లేదా...)"వంకలు లేనిదమ్మ పలు భంగుల రంకులు నేర్చు లేమయే"
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పాకిస్తాన్ ప్రజలు విష్ణుభక్తులు శిష్టుల్"(లేదా...)"పాకిస్తాన్ ప్రజలెల్ల విష్ణువునకున్ భక్తుల్ సదాశిష్టులున్"
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ"(లేదా...)"చచ్చెన్ సింహము జింకచేత నకటా శౌర్యంబు వోనాడుచున్"(ఆకాశవాణి వారి సమస్య...)
అంశము- సి. నారాయణ రెడ్డి.ఛందస్సు- ఆటవెలదినాలుగు పాదాల 'మొదటి' అక్షరాలు వరుసగా "శ్రీ - సి - నా - రె" ఉండాలి.
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రైతు విలపించు రాజ్యమ్ము రాణకెక్కు"(లేదా...)"రైతులు దుఃఖ మందిననె రాజ్యము సర్వము రాణకెక్కులే"ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రాధికాప్రియుండు రావణుండు"(లేదా...)"రావణుఁడే కదా వలచి రాధిక మెచ్చు ప్రియుండు సూడఁగన్"
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."వాఙ్మయమున నున్నదెల్ల వ్యర్థము సుమ్మీ"(లేదా...)"వాఙ్మయమందు నున్నయది వ్యర్థము సుమ్ము పఠింపఁ గీడగున్"
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."తాటకఁ గని రాఘవుండు తన్మయ మొందెన్"(లేదా...)"తాటకఁ జూచి రాఘవుఁడు తన్మయ మొందెను మౌని మెచ్చఁగన్"ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."అష్టవధానికి సమస్య లతి కష్టదముల్"(లేదా...)"అష్టవధానికిన్ జటిలమౌను సమస్యల పూరణమ్ములే"
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."నీతిరహితుఁడె  జనులకు నేత యగును" (లేదా...)"నీతివిహీనుఁడే జనుల నేతగ గౌరవమందు నెల్లెడన్" ఈ సమస్యను పంపిన గొరిగె వెంకటేశ్వర్లు గారికి ధన్యవాదాలు.
శ్రీ కంది శంకరయ్య వారు అందుకున్న బహు అరుదైన పురస్కారం.జైశ్రీరామ్.ఆర్యులారా! శంకరాభరణం బ్లాగును అవిరళముగా నిర్వహించుచు ఎందరో పద్యాభిమానులను కవులుగా చేయుచు ఆదర్శ జీవితం గడుపుచున్న మన సాహితీ బంధువు శ్రీమాన్ కంది శంకరయ్య. అట్టి మహనీయుని కృషిని గుర్తించిన జగద్విఖ్యాత విద్వద్వేత్త శ్రీమాన్ ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారు తమ హృదయాకాశమున మెఱుపు వలె మెఱిసి అమృతపు [...]
కారు - వాచి - టీవి - సెల్లుపై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూమహాభారతార్థంలోనచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.(దీనిని పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు)
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."హర్యక్షము జింకఁ గాంచి యడలుచుఁ బాఱెన్"(లేదా...)"హరిణముఁ గాంచి సింహము భయంబునఁ బాఱె వడంకుచున్ వడిన్"
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పాండురాజు పెండ్లాడె సుభద్ర నపుడు"(లేదా...) "పాండు ధరాధినాథుఁడు సుభద్రను బెండిలియాడెఁ గాంక్షమై"ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."ఆశ్రయము నొసంగి తా నిరాశ్రయుడయ్యెన్"(లేదా...)"ఆశ్రయమిచ్చి తానిట నిరాశ్రయుడయ్యె నదేమి చిత్రమో"ఈ సమస్యను పంపిన శిష్ట్లా శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,అంశము - కైకేయి వ్యక్తిత్వమునిషిద్ధాక్షరములు - ఎ, ఏ, ఐ అను అచ్చులు, ఈ అచ్చులతో కూడిన హల్లులు.ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."బిడ్డ లిద్దఱు పుట్టిరి పేడి వలన" (లేదా...) "బిడ్డలు పుట్టి రిద్దరట పేడికిఁ జూచి జనమ్ము మెచ్చగా"ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు