ముద్దుల ప్రియుడు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ముద్దుల ప్రియుడు (1994)సంగీతం : ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణిసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, చిత్ర వసంతంలా వచ్చిపోవా ఇలా నిరీక్షించే కంటికే పాపలాకొమ్మకు రెమ్మకు గొంతులు విప్పినతొలకరి పాటల సొగసరి [...]
అభిలాష చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అభిలాష (1983)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : వేటూరి గానం : బాలు, జానకియురేకా...హహ్హాహ్హా... తార తతార తతారత్తా... తార తతార తతారత్తా... హహ్హాహ్హా... హహ్హాహ్హా... హే... నవ్వింది మల్లెచెండు నచ్చింది గర్ల్‌ఫ్రెండు దొరికెరా [...]
మల్లెపువ్వు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : మల్లెపువ్వు (1977)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరి గానం : బాలుమల్లెపువ్వులా వసంతం మాతోట కొచ్చిందిమరపురాని పాటలా మనసు తలుపు మూసిన వేళామల్లెపువ్వులా వసంతం మాతోట కొచ్చిందిరాలిపోవు పువ్వు కూడా [...]
రాజా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : రాజా (1999)సంగీతం : ఎస్.ఎ.రాజ్ కుమార్సాహిత్యం : సిరివెన్నెల గానం : మనో, చిత్రమల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనామనసంతా మధుమాసంలా విరబూసేనామల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనామనసంతా మధుమాసంలా విరబూసేనామనసంతా మధుమాసంలా [...]
హృదయం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : హృదయం (1991)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : రాజశ్రీగానం : బాలుఏప్రిల్ మేలలో పాపల్లేరురా కాంతి లేదురాఈ ఉరు మోడురా వట్టి బీడురా బోరు బోరు రాఇక చాలయా అరె పోవయాజూన్ జూలైలో ముద్దబంతులే విరిసెను విరిసెనుతేనె [...]
కోకిలమ్మ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : కోకిలమ్మ (1983) సంగీతం : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్ సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ గానం : సుశీల కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది కుహు కుహూ అన్నది అది కూన విన్నదీ... ఓహో అన్నది కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది కుహు కుహూ అన్నది [...]
అడవిదొంగ చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అడవి దొంగ (1985)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరి గానం : బాలు, జానకి ఇది ఒక నందనవనము ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వామనసులు కలిపిన దినము ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వాతరుల గిరుల ఋతు శోభలతో ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. [...]
వసంత గీతం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : వసంత గీతం (1985)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, జానకి వసంతాలు విరిసే వేళా నిన్ను నేను చూశానువసంతాలు విరిసే వేళా నిన్ను నేను చూశానునీ పూజకే పువ్వునై వేచినానువసంతాలు విరిసే వేళా నిన్ను [...]
ఇంటింటి రామాయణం చిత్రం కోసం బాలు గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ఇంటింటి రామాయణం(1979)సంగీతం: రాజన్ నాగేంద్రసాహిత్యం : వేటూరిగానం : యస్ పి బాలసుబ్రహ్మణ్యంమల్లెలు పూసే.. వెన్నెల కాసే.. ఈ రేయి హాయిగామల్లెలు పూసే.. వెన్నెల కాసే.. [...]
గూండా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : గూండ (1984)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, జానకి కొమ్మెక్కి కూసింది కోయిలమ్మ కొండెక్కి చూసింది చందమామకొమ్మెక్కి కూసింది కోయిలమ్మ కొండెక్కి చూసింది చందమామకోయిలమ్మ గొంతులో రాగాలు చందమామ [...]
వినోదం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : వినోదం (1996)సంగీతం : ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి సాహిత్యం : సిరివెన్నెల గానం : ఎస్.పి.బాలు, కె.ఎస్.చిత్ర ఆ... మల్లెపూల వానామల్లెపూల వానా...మల్లెపూల వానాజల్లులోనాతడిసిన ఆనందానపలికెను మది వీణాభయం లేదు పదరాఅని [...]
ప్రేమించు పెళ్ళాడు చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. వీడియో దొరకలేదు ఎంబెడెడ్ యూట్యూబ్ ఆడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ప్రేమించు పెళ్లాడు (1985)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, జానకినిరంతరమూ వసంతములే మందారములా మరందములేస్వరాలు సుమాలుగ పూచే పదాలు ఫలాలుగ పండె నిరంతరమూ వసంతములే మందారములా [...]
ఎగిరే పావురమా చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ఎగిరేపావురమా (1997)సంగీతం : ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి సాహిత్యం : వేటూరి గానం : సునీత మాఘమాసం ఎప్పుడొస్తుందో మౌన రాగాలెన్నినాళ్లో మంచు మబ్బు కమ్ముకొస్తుందో మత్తు మత్తు ఎన్నిఏళ్ళో..ఎవరంటే ఎట్టమ్మా [...]
మౌనరాగం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : మౌనరాగం (1986)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : రాజశ్రీగానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యంమల్లెపూల చల్లగాలి మంటరేపె సందెవేళలో ఏల ఈవేళాకోరుకున్న గోరింకను చేరదేల రామ చిలుకా ఏల అదేలాఆవేదనే.. ఈనాటికీ.. మిగిలింది నాకూ !మల్లెపూల చల్లగాలి [...]
సితార చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : సితార (1983)సాహిత్యం : వేటూరిసంగీతం : ఇళయరాజాగానం : బాలు, జానకికుకుకూ.. కుకుకూ..కుకుకూ.. కుకు..కుకుకూ.. కుకు.. కోకిల రావేకుకుకూ.. కుకు..కుకుకూ.. కుకు.. కోకిల రావే.. కుకు..రాణి వాసము నీకు ఎందుకో కో కోరెక్క విప్పుకో [...]
పంతులమ్మ చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : పంతులమ్మ(1977) గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యంసంగీతం : రాజన్-నాగేంద్రసాహిత్యం : వేటూరిసిరిమల్లె నీవే విరిజల్లు కావేవరదల్లె రావే వలపంటె నీవేఎన్నెల్లు తేవే ఎదమీటి పోవేసిరిమల్లె నీవే విరిజల్లు [...]
అశ్వమేథం చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : అశ్వమేధం (1992)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం :గానం : బాలు, ఆశా భోంస్లేశీతాకాలం ప్రేమకు ఎండాకాలంఎండాకాలం ముద్దులు పండే కాలంసందిట్లో విందే సాయంకాలంకౌగిట్లొ రద్దే ప్రాతఃకాలంవలపమ్మ జల్లే వానాకాలంసిగ్గమ్మ [...]
వంశీ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన స్వరకల్పన చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు లేదా యూట్యూబ్ జ్యూక్ బాక్స్ లో మరింత క్లారిటీతో ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : స్వరకల్పన (1989) సంగీతం : అమర్ (గంగై అమరన్)సాహిత్యం : ??గానం : బాలు, జానకివసంతం పల్లకి వనాల రాణికిసుగంధం పల్లవి సుధామయ [...]
మొన్ననే ఉగాది వచ్చివెళ్ళింది కదా ఇక వసంతానికి, మల్లెలకి, మావిళ్ళకి ఆహ్వానం పలుకుదాం ఈ నెలంతా. ముందుగా సీతామాలక్ష్మి చిత్రంలోని ఓ అందమైన పాట. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : సీతామాలక్ష్మి (1978)సంగీతం : కే. వి. మహదేవన్సాహిత్యం : దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గానం : బాలు, సుశీలమావి చిగురు [...]
శ్రీదేవి పాటల సిరీస్ లో చివరగా జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి చిత్రంలోని ఒక మంచి మెలోడీని తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి (1990)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, జానకిప్రియతమా నను పలకరించు ప్రణయమాఅతిథిలా నను చేరుకున్న హృదయమాబ్రతుకులోని బంధమా పలుకలేని [...]
ఆఖరిపోరాటం చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : ఆఖరి పోరాటం (1988)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, లతా మంగేష్కర్తెల్లచీరకు తకధిమి తపనలు రేగేనమ్మా సందె ఎన్నెల్లోసిరిమల్లె పూలకు సరిగమ ఘుమఘుమ తాకేనమ్మ జంట ముద్దుల్లోఅవే తీయనీ [...]
క్షణ క్షణం చిత్రంలోని ఓ అద్భుతమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : క్షణం క్షణం  (1991)సంగీతం : కీరవాణిసాహిత్యం : సిరివెన్నెల గానం : బాలు, చిత్ర జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోలపాడనా ఇలాజోరుగాలిలో జాజికొమ్మ జారనియ్యకే కలావయ్యారి వాలు కళ్ళలోనా వరాల వెండిపూల వానస్వరాల [...]
జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి (1990)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, జానకిఅబ్బనీ తియ్యనీ దెబ్బ ఎంత కమ్మగా ఉందిరోయబ్బాఅమ్మనీ నున్ననీ బుగ్గ ఎంత లేతగా ఉన్నదే మొగ్గఅబ్బనీ తీయనీ [...]
దేవత చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : దేవత (1982)సంగీతం : చక్రవర్తి సాహిత్యం : వేటూరిగానం : ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీలఎల్లువొచ్చి గోదారమ్మా ఎల్లా కిల్లా పడ్డాదమ్మోఎన్నెలొచ్చి రెల్లూపూలే ఎండీ గిన్నేలయ్యేనమ్మోకొంగుదాటి అందాలన్నీ కోలాటాలే [...]
మిత్రులందరకూ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు... శ్రీరామరాజ్యంలోని ఈ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ.చిత్రం : శ్రీరామ రాజ్యం (2011)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : జొన్నవిత్తులగానం : రాము ,శ్రేయా ఘోషల్   శ్రీ రామా లేరా ఓ రామాఇలలో పెనుచీకటి మాపగ రాసీతారామచూపేయ్ నీ మహిమమదిలో అసురాలిని [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు