అత్తలూ కోడళ్ళు చిత్రంలోని ఒక సరదా అయినా పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అత్తలూ కోడళ్లు (1971)సంగీతం : కె. వి. మహదేవన్సాహిత్యం : ఆత్రేయగానం : బాలు, సుశీలచీరకు రవికందమా?...  రవికకు చీరందమా ?చీరకు రవికందమా?... రవికకు చీరందమా ?చిలకమ్మా ఒక్కమాట చెప్పమ్మాచిలకమ్మా ఒక్కమాట [...]
భలే రంగడు చిత్రం లోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : భలే రంగడు--1969సంగీతం : K V మహాదేవన్సాహిత్యం : సినారేగానం : ఘంటసాల, సుశీలHip Hip Hurrayఓహో భలేHip Hip Hurrayఒహో భలేచేయి చేయి కలగలపునీది నాది తొలి గెలుపుచేయి చేయి కలగలపునీది నాది తొలి గెలుపుగెలుపే మెరుపై తెలిపెను [...]
మాంగల్య బలం చిత్రంలోని ఒక చక్కనైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : మాంగల్య బలం (1958)సంగీతం : మాస్టర్ వేణుసాహిత్యం :  శ్రీశ్రీగానం :  సుశీలఆ...ఆ..ఆ...ఆ..ఆ..ఆ..తెలియని ఆనందం నాలో కలిగినదీ ఉదయంపరవశమై పాడేనా హృదయంతెలియని ఆనందం నాలో కలిగినదీ ఉదయంకలకలలాడెను వసంత [...]
మనుషులు మమతలు చిత్రంలోని ఒక గ"మ్మత్తైన" పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : మనుషులు మమతలు (1965)సంగీతం : టి. చలపతిరావుసాహిత్యం : దాశరధిగానం : సుశీలనిన్ను చూడనీ... నన్ను పాడనీ....ఇలా వుండిపోనీ నీ చెంతనే...నిన్ను చూడనీ....ఈ కనులు నీకే .. ఈ కురులు నీకేనా తనువులోని అణువు అణువు [...]
కంచుకోట చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : కంచుకోట (1961)సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్సాహిత్యం : సినారెగానం : సుశీల, జానకిసరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాల సుధాకరసరిలేరు నీకెవ్వరూసరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాల సుధాకరసరిలేరు నీకెవ్వరూసురవైభవానా భాసుర [...]
గండికోట రహస్యం సినిమాలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : గండికోట రహస్యం (1969)సంగీతం : టి.వి. రాజుసాహిత్యం : సినారెగానం : ఘంటసాలమరదల పిల్ల ఎగిరిపడకు.. గడసరి పిల్ల ఉలికిపడకునా గెలుపే నీ గెలుపు కాదా.. నా గెలుపే నీ గెలుపు కాదామరదల పిల్ల ఎగిరిపడకు.. గడసరి [...]
అంతులేని కథ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అంతులేని కథ (1976)సంగీతం : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయగానం : జానకికళ్ళలో ఉన్నదేదో కన్నులకే తెలుసుకళ్ళలో ఉన్నదేదో కన్నులకే తెలుసురాళ్ళలో ఉన్న నీరూ కళ్ళకెలా తెలుసురాళ్ళలో ఉన్న నీరూ [...]
భలేతమ్ముడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : భలేతమ్ముడు (1969)సంగీతం : టి.వి.రాజు సాహిత్యం : డా. సి.నారాయణరెడ్డి గానం : మహ్మద్ రఫీ, పి.సుశీలనేడే ఈనాడే కరుణించె నన్ను చెలికాడేనేడే ఈనాడే కరుణించె నన్ను చెలికాడేఅహహా ఆ... అహహా ఆ... కనులముందున్న [...]
దేవత చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : దేవత (1965) సంగీతం : కోదండపాణిసాహిత్యం : శ్రీశ్రీ గానం : ఘంటసాల, సుశీల తొలి వలపే.. పదే పదే పిలిచే యెదలో సందడి చేసే.. తొలి వలపే.. పదే పదే పిలిచే మదిలో మల్లెలు విరిసే.. తొలివలపే... ఏ.. ఏ... ఆ...ఆ.. ఆ.. ఆ... ఆ... ఏమో.. ఇది ఏమో.. నీ [...]
అఖండుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అఖండుడు (1970)సంగీతం : టి.చలపతిరావు సాహిత్యం : దాశరధి గానం : పి.బి.శ్రీనివాస్, సుశీల రారా రమ్మంటే రావేల నీకింత బెదురేలా ఒంటరిగా ఉన్నారా.. రారా రమ్మంటే రావేల నీకింత బెదురేలా ఒంటరిగా ఉన్నారా.. నను [...]
గుండమ్మ కథ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : గుండమ్మ కథ (1962)సంగీతం : ఘంటసాలసాహిత్యం : పింగళిగానం : సుశీలసన్నగ వీచే చల్ల గా...లికికనులు మూసినా కలలాయేతెల్లని వెన్నెల పానుపు పై ఆ......కలలో వింతలు కననాయేసన్నగ వీచే చల్ల గాలికికనులు మూసినా కలలాయేతెల్లని వెన్నెల పానుపు [...]
తిక్కశంకరయ్య చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : తిక్క శంకరయ్య (1968)సంగీతం : టి.వి. రాజుసాహిత్యం : సినారెగానం : ఘంటసాల, సుశీలకోవెల ఎరుగని దేవుడు కలడనికోవెల ఎరుగని దేవుడు కలడనిఅనుకొంటినా నేను ఏనాడుకనుగొంటి కనుగొంటి ఈనాడుపలికే జాబిలి ఇలపై [...]
మంచి కుటుంబం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : మంచి కుటుంబం (1967)సంగీతం : కోదండపాణిసాహిత్యం : ఆరుద్రగానం : ఘంటసాల, సుశీలఎవరూ లేని చోటా.. ఇదిగో చిన్న మాటాఎవరూ లేని చోటా.. ఎయ్.. ఇదిగో చిన్న మాటాఇంకా.. ఇంకా..ఇంకా.. చేరువ కావాలీ.. ఇద్దరు ఒకటై పోవాలీఎవరూ లేని చోటా.. ఇదిగో [...]
బుద్దిమంతుడు చిత్రంలోని ఒక అల్లరి పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : బుద్ధిమంతుడు (1969)సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్సాహిత్యం : ఆరుద్రగానం : ఘంటసాలహవ్వారే హవ్వా హైలేసో హహ్హ హవ్వారే హవ్వా హైలేసో సో సో..సో... దాని యవ్వార మంతా హైలేసో హవ్వారే హవ్వా హైలేసో సో సో..సో... దాని [...]
మిత్రులందరకూ హోలీ శుభాకాంక్షలు. మహర్షి చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడచ్చు.చిత్రం : మహర్షి (1988)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : వెన్నెలకంటిగానం : బాలు, జానకి ఆఆఆఅ....ఆఆఆఅ..ఆఆఅ...ఆఆ..ఆఅ..ఆఆఆఆ... తననానననా తననాననా  సుమం ప్రతి సుమం సుమం వనం ప్రతి వనం వనంసుమం ప్రతి సుమం సుమం వనం [...]
అగ్గివీరుడు చిత్రం లోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అగ్గివీరుడు (1969)సంగీతం : విజయా కృష్ణమూర్తి సాహిత్యం : సినారె గానం : ఘంటసాల, సుశీల లేడి కన్నులు రమ్మంటేలేడి కన్నులు రమ్మంటే లేత వలపులు జుమ్మంటేలేడి కన్నులు రమ్మంటే లేత వలపులు జుమ్మంటేఓలమ్మీ సై [...]
మూగమనసులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : మూగ మనసులు (1963)సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయగానం : ఘంటసాల, సుశీలఈనాటి ఈ బంధమేనాటిదోఏనాడు పెనవేసి ముడి వేసెనో.. ఓ..ఓ..ఈనాటి ఈ బంధమేనాటిదోఏనాడు పెనవేసి ముడి వేసెనో.. ఓ..ఓ..ఈనాటి ఈ [...]
బండరాముడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : బండరాముడు (1959) సంగీతం : సుసర్ల దక్షిణామూర్తి / కె ప్రసాదరావుసాహిత్యం : గానం : పి.సుశీలసాగిపోయే ఓ చందమామా ఆగుమా.. ఒకసారి ఆగుమా..ఒకసారి ఆగుమా ఓ చందమామమనసార నా మాట ఆలించిపొమ్మాఒకసారి ఆగుమా ఓ [...]
మహిళా దినోత్సవం సంధర్బంగా మహిళామణులకు శుభాభినందనలు తెలుపుతూ గుండమ్మ కథ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : గుండమ్మ కథ (1962) సంగీతం : ఘంటసాల సాహిత్యం : పింగళి గానం : ఘంటసాల లేచింది నిద్ర లేచింది మహిళాలోకం దద్దరిల్లింది పురుష ప్రపంచం లేచింది మహిళాలోకం ఎపుడో [...]
బొబ్బిలి యుద్దం చిత్రం లోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆదియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : బొబ్బిలి యుద్ధం (1964)సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావుసాహిత్యం : శ్రీశ్రీగానం : ఘంటసాల, సుశీలసొగసు కేల్జడదాన .. సోగకన్నులదానవజ్రాలవంటి పల్వరుసదాన...బంగారు జిగిదాన.. సింగారములదాననయమైన వయ్యారి నడలదాన...తోరంపు కటిదాన ... తొణకు [...]
పిడుగు రాముడు చిత్రంలోని ఒక మధుర గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : పిడుగు రాముడు (1966)సంగీతం : టి.వి. రాజుసాహిత్యం : సినారెగానం : ఘంటసాల, సుశీలమనసే వెన్నెలగా.. మారెను లోలోనవీడిన హృదయాలే.. కూడెను ఈ వేళమనసే వెన్నెలగా.. మారెను లోలోనవీడిన హృదయాలే.. కూడెను ఈ వేళ..ఆ..మనసే [...]
చిక్కడు దొరకడు చిత్రం లోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : చిక్కడు దొరకడు (1967)సంగీతం : టి.వి.రాజు సాహిత్యం : సి.నారాయణరెడ్డిగానం : పి.బి.శ్రీనివాస్, ఘంటసాల, సుశీలవిరిసిన ఇంద్ర చాపమో.. భువిన్ ప్రభవించిన చంద్రబింబమోమరు పూబంతియో రతియో మల్లెల దొంతియో మోహ కాంతియోసరస [...]
బంగారుపంజరం చిత్రంలోని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.  చిత్రం : బంగారు పంజరం (1969)సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావుసాహిత్యం : దేవులపల్లిగానం : జానకిపగలైతే దొరవేరారాతిరి నా రాజువురారాతిరి నా రాజువురా...పక్కనా నువ్వుంటే ప్రతిరాత్రి పున్నమి రాపక్కనా నువ్వుంటే ప్రతిరాత్రి [...]
వయసుపిలిచింది సినిమాలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.  చిత్రం : వయసు పిలిచింది (1978)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : వీటూరి గానం : బాలుమాటే మరచావే..చిలకమ్మ..మనసువిరిచావే  అంతట నీవే కనిపించి..అలజడి రేపావేకమాన్ క్లాప్స్..హల్లో మై రీటా..ఏమైంది నీ [...]
మంచి-చెడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : మంచి-చెడు (1963)సంగీతం : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయగానం : ఘంటసాల, సుశీలరేపంటి రూపం కంటి.. పూవింటి తూపుల వంటినీ కంటి చూపుల వెంట నా పరుగంటిరేపంటి వెలుగే కంటి.. పూవింటి దొరనే [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు