ఆధ్యాత్మిక దారుల్లో వెళ్తూ భావోద్వేగ సరోవరాల్లోకి జారినట్టే ఉన్నట్టుండి శ్రీశైలం వెళ్ళాలనుకున్న మా పర్యటన కొన్ని కారణాలవల్ల బళ్ళారికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అక్కడినుండి 3,4,5,6 తేదీల్లో హంపి - విజయనగరాన్ని సందర్శించే అవకాశం కలిగింది.    హొసపేట నుంచి హంపికి మొదటిరోజు హంపిలో అడుగుపెట్టగానే ఆహాఁ....శ్రీకృష్ణదేవరాయలు [...]
ఏమనుకొని ఏమాశించి వస్తారో తెలీదుజనాలు ఈ లోకంలోకి!!ఏం సాధించలేదని వెళ్లి పోతారో అదీ తెలీట్లేదు.సరే, తెలిస్తే మాత్రం మీరు ఆర్చే వాళ్ళా తీర్చేవాళ్ళాఅంటే ఏం చెప్పలేం కాబట్టి అడగనూ లేం.
"జబ్ వి మెట్" చిత్రంలోని " ఆవోగే జబ్ తుమ్ ఓ సాజ్ నా " అనే మంచి పాటకి అదే రాగంలో భావానువాదం చేశాను.చిత్తగించండి. చెలి, చెలికాడు సమక్షంలో లేదా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నారన్నప్పుడు ఆ ఉద్వేగం ఎలా ఉంటుందో  చక్కగా చెప్పబడిన పాట అనిపించింది. దాదాపు అదే  రాగంలో వచ్చేలా వ్రాసుకున్నాను. నీ రాకతో......నే..మధుమాసమేఓ చెలీ....నా తోటలోనే...కురిసేను తే......నె, కురిసేను తేనె చిరుజల్లుగా....కలిసే....ఈ [...]
శిలసమమిది నా మదిగదిశిలసుమమాలల బిరాన సిద్ధపరచుమా, చెలియా, తెలియక నొకమదికలవరపడగా నెటులనొ కతమైతి గదా!
తెలుగు నిఘంటువు అనే పేరుతో రంగులతో, హంగులతో అలరారుతూ తెలుగు భాషానురక్తులకు, 1. తెలుగు పదములు, వ్యుత్పత్తి, పద్యములలో వాటి ప్రయోగాలు తెలుసుకోగోరే వారికి, 2 .తెలుగుని ఇతర భాషలోని పదాలతో పోల్చి చూడాలనుకునేవారికి, 3.ఆ యా పదాల్ని పద్యంలోనూ , వచనం లోనూ ఎలా ప్రయోగించారో నేర్చుకోడానికి, 4. పర్యాయ పదాలకోసం వెతికేవారికి, 5. ఒక్కో పద్యానికీ ఛందోరూపం తెలుసుకోవాలని కొన్ని ఉదాహరణలు [...]
        తొలకరి చినుకులాగా, పూలరేకులాగా,  సీతాకోకచిలుకలాగా, కొండమీది గాలిలాగా (మలయమారుతం అంటే అదే), మనసును మృదువుగా తాకిన ఒక భావన ఉద్వేగానికి గురిచేస్తుంది. కాలం కదులుతున్నా స్తంభించినట్టే ఉంటుంది. బహుశా మెదడు స్తంభించిపోయి ఉంటుందేమో. లేదా కదిలే రైల్లోంచి చూసినప్పుడు కదలని చెట్లు కదిలి వెనక్కి పోతున్నట్టుగా కనిపిస్తాయే, అట్లాగే కదిలే కాలం కదలనట్టు [...]
               ఆరోగ్యవంతమైన భయము, సరి/కాదు అన్న వివేచన, మనచుట్టూ ఉండే వారి పట్ల బాధ్యత గలిగిన ప్రవర్తన ఇవన్నీ ఉండవలసినవే. మంచి గుణాలే. ప్రతి దశలోనూ ఆశించవలసింది ఏమిటి, వదులుకోవలసింది ఏమిటి అని నిర్ణయించగల వివేకం పెంపొందించుకోగలగడం మంచిదే.  అనుకోకుండా ఏ విధంగా స్పందించినా, కొంచెం సమయం తీసుకొని అయినా ఆలోచించి అడుగేయడమే ఏ పరిస్థితిలోనైనా [...]
మౌనవీణ రాగాలేవొ తీగసాగి నేడుకోరుకోని దూరాలేవో కమ్ముకొనెను చూడుమోహజలధి దాటిన భ్రమలు వీగిపోయెనేలో, సాహసమును చూపగలేని బింకమింక ఏలో!గారవించి ఎంతో, ఎడద పరచు వేళాస్వాగతించలేను సాగనంపలేనుమూగమనసు బాధ ఏరి కెఱుక సామీ,పెదవి గడప దాటని పాట నాకు నొసగితేమీ?-----లక్ష్మీదేవి.
కవ్వించు మనసునకుకల వంటి తలపులకుఒక ప్రాయమే సొంతమా?సరిలేని ఊహలకుగురి లేని ఊసులకుఒక ప్రాయమే సొంతమా?దరిజేరు ఆశలకుస్పందించు మమతలకుఒక ప్రాయమే సొంతమా?ఎదురొచ్చు ప్రేమలకుకుదురైన జంటలకుఒక ప్రాయమే సొంతమా?సూదంటు రాయి వలెలాగేయు పలుకులకుఒక ప్రాయమే సొంతమా?--లక్ష్మీదేవి.
                        ఊరికో ఇంటికో దూరంగా ఉన్న కొలనును ఇష్టపడి చూడడానికి వెళ్ళినపుడు, నిశ్చలంగా నిలిచి మనసును తాకే నీరు ఎంత ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుందో కదా.కలువపూల నవ్వులు అందంగా విరియగా,  గాలితరగ కరములతో సుతారంగా కురులు సవరిస్తుంది.           అక్కడే ఎంతసేపైనా ఉండాలనిపిస్తుంది. ఎప్పుడూ వెళ్ళాలనీ అనిపిస్తుంది. అంత మాత్రాన [...]
మేఘమాలను నింగినిఁ  గాంచిన నెమలి సలుపు నొక నాట్యారాధనజంటను వీడదుగా! సూర్యుని వైపే తిరిగే గుణమణిసూర్యకాంతమను పూబోణిభూమిని వీడదుగా!మాటలు చెప్పని మర్మములేకవితలు పలుకునులే,భావన చాలు కదా!ఆరాధనలను అభిమానాలనువ్రాసి ఇవ్వగలమా?మమతను తెలిసి మసలిన చెలిమిది, వ్రాతలు అవసరమా?-----లక్ష్మీదేవి.
సందేశమంజూషమా!మేఘమా!కానరావేలనో?ఏ జాడ లేకబేజారు కాగానా జాలి మోముకనజాలలేవో!కబురందకగుబులాయెనే!నెపమెన్నకోయీ!అగుపించుమోయీ!నినుఁ గానకున్నననుఁ గానగలనా?కరుణించి నాపైకనుపించుమోయీ!-----లక్ష్మీదేవి.
కలవరమేదోతొలగినదినమ్మకమేదోకలిగినదితనివి తీరనిదిమనసు నిండనిదికొనలు లేనిదికొనలేనిదదిముడి లేని యెడవిడువడునది సడిచేసినచోకొడిగట్టునదితలపు తెలిసినదిమలుపు లేలనిక?లలితలలితమగుపలుకు చాలునిక.---లక్ష్మీదేవి.
విరిసీ విరియని పువ్వుల్లోమురిపెం తెలిపే నవ్వుల్లోకురిసీ కురియని చినుకుల్లోముద్దొచ్చేదే 'కొద్ది'దనం!దోర మామిడి వగరుల్లోనీరు కుండల చలువల్లోపిల్లకాలువ తొందర్లోముద్దొచ్చేదే 'కొద్ది'దనం!తెలిసీ తెలియని స్నేహాల్లోతొలి తొలి మొహమాటాల్లోమెలకువ ఉండే కలల్లోముద్దొచ్చేదే 'కొద్ది'దనం!----- లక్ష్మీదేవి.
కందములు -ఆహాహా చల్లదనపు సౌహార్దము తో నటనిట జగతిని నిటులే దో హాయినిఁ గూర్చుటతో సాహాయ్యముఁ జేయుచుండు, చలికాలమహో! చలిగాలులు పెచ్చరమై యిలనెల్లనిటుల గడగడ లెన్నగ జేయన్, పలుచని ఎండలు కాయుట చలికాలమ్మున భళియని జనపదములనున్.దుప్పటి విలువలు హెచ్చగు, కుప్పలుగా వీధినెల్ల కొనువారదిగో తిప్పలు పడుదురు ధరలను నొప్పగలేరు, విడజాలరుస్సురనంచున్.నాలుక చుర్రనిపించు మ సాలలు వాడిన [...]
వెంట వెంటజంట నీవైమింటి వీధుల తుంటరల్లె నడచి వచ్చేవు!చందమామవైఅందరావనిఅందగాడా, డెందమెంతోకుందెనోయీ!మిన్నునేలేవన్నెకాడా,మన్నునున్నచిన్నదాననుఎన్నుకోగలవా?కలల రేడై అలతి దవ్వునపలకరిస్తూపులకలిస్తూనిలిచినా చాలోయ్!కలికి మురిసేనోయ్!----లక్ష్మీదేవి.
క్షణం సమయమే చాలుపిలుపు చేరితే చాలుపలుకు ఒలికితే చాలుమనసుకు దారి తీయడానికి....మనసు ఒప్పితే  చాలునవ్వు పూస్తే చాలుచూపు పరిస్తే చాలుఆశకు ఊపిరి పోయడానికి.....చీకటి పరదాలు పైనా వెన్నెల అల్లికలు మెరిసినట్లు !మూసిన రెప్పల లోనా కలల ఆనందాలు మురిసినట్లు!
నీలో నుండుట నాకునునాలో నుండుటయె నీకు నప్పును విధిగానేలోయీ దాపఱికము,లే లోటుల నెంచి చూడ నేమి ఫలమ్మో!ఇప్పుడు గాదన్నవినుము,ఎప్పటికైనను కలువక నెటు పోయెదమీతప్పుల నెంచుట మానినయొప్పగు కూరిమి నిలువకనుండునటోయీ!రూపము, నామాదులలోతాపము తొలగించు శక్తి తరగనిదంచున్కోపము లేకుండఁ , దెలుపు.నా పాలిటి దైవమవుగ నమ్మితినోయీ.పలుకుల చక్కెర గుళికలనొలుకుచు నుండిననదెట్లు నొచ్చును [...]
సీ. చినుకులెల్లను జేరి చిటపట రాలగ వాన వచ్చెనదిగొ వైభవముగ, పనులు చెడిననేమి పంటలు పండును గాన మెచ్చిరిలను కలలు పండ, ధనమును ధాన్యము తమకు దక్కుననుచు చాన తలపులెవ్వొ మనము నిండె, తనకును తనవారికనలేని రైతన్న దానదక్షిణలిడు దరికిఁ బిలిచి. ఆ. నేల మీద నేడు నింగి ప్రతిఫలించె నీటి యద్దమందు నిలిచెనిదిగొ నింగిఁ గానరావు నిక్కు చుక్కలవెల్ల నీటి చుక్కలల్లె నేలఁ జేరె. ---------లక్ష్మీదేవి.
చిన్నప్పుడుఈ బాల్యం ఈ కాలం మళ్ళీ రావనితెలియలేదు.పెళ్ళప్పుడుఈ సంభ్రమం, సందోహం మళ్ళీ ఉండవనితెలియలేదు.మాతృత్వపు మాధుర్యాస్వాదనలోఆ ఆనందం, ఆ సమయం ఎప్పుడుజారిపోతోందో తెలియలేదు. ఇప్పుడుఏం తెలియట్లేదోఎప్పుడు తెలుస్తుందోతెలియడం లేదు.--లక్ష్మీదేవి.
అందమైన కవిత అందమైన పాటగా కూడా రూపొందగలదని ఋజువు చేసిన పాట ఇది. కాలం చేసిందీ తీయని గాయము నీవు నీవుగా నేను నేనుగా మిగలనే లేదు. తపించి చేరుతున్నవీ రెండు మనసులు అసలెప్పుడూ దూరమే కానివానిలా కానీ కలిసి రెండడుగులు కూడా వేశామో లేదో మరి నీవు నన్ను నేను నిన్ను పోగొట్టుకున్నామే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తోచడమే లేదు. బయలుదేరామే కానీ దారే తెలియడం లేదు. దేనికో తెలియనిదీ అన్వేషణ [...]
                                                              నాకు నచ్చిన కథమనుష్యులకు ఇతరగ్రహవాసుల గురించి తెలియకపోవచ్చు. ఇతర జంతు జాతి గురించి తెలియకపోవచ్చు. కానీ మనిషి గురించైతే మనిషికి తెలిసే ఉండాలికదా! కనీసం తను జీవించే సమాజంలో మనిషి గురించైనా తెలిసుండాలి. వారి మనస్తత్వం గురించి [...]
కొత్తగా ప్రారంభించిన మై ఇండ్ మీడియా లోని స్వరమాలిక వారి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా సంక్రాంతి నాడుసూర్యభగవానుని గురించీ, ఎండ గురించీ నా చిన్ని ప్రసంగాలు రెండు.ఈ లింక్ లో వినవచ్చు.మై ఇండ్ మీడియా డాట్ కామ్ లో స్వరమాలిక అనే లింక్.http://myindmedia.com/index.php/2017/01/29/jan-14th-2017-svaramaalika-presented-myindmedia/
అదంత తీపి దేమీ కాదుమళ్ళీ మళ్ళీ నెమరేసేందుకుఅంత చేదు తనమూ లేదుఒక్కసారే మింగేసేందుకుమరపురాని ఓ జ్ఞాపకమా!గుండెలో గూడెట్టిగొంతులో కెక్కొచ్చిఅడ్డు పడతావెందుకు?ఊపిరుల్లో నిట్టూరుపువైచూపుల దారుల్లో తివాచీవైనిలుచుండిపోతావెందుకు?
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు