నమ్మకూడదు అనుకుంటూనే నిన్ను నమ్ముతూసమాధానంలేని ప్రశ్నవని తెలిసి కూడా ప్రశ్నిస్తూఅంతరంగంలో అన్నీ నీవనుకుని పైకి ఏం కావనినా ప్రతీఅడుగులో నీవున్నావని జీవించేస్తున్నాను!ఎదపై సేదతీరుతుంటే గుండె నిబ్బరమనుకుంటూలేనిపోని ఆశయాలెన్నో మనసు నిండా నింపేస్తూఆలోచనలు అన్నింటినీ నువ్వే దొలిచేస్తుంటే బేలనైనువ్వు నా రేపై మిగులుతావంటూ బ్రతికేస్తున్నాను!ఎప్పుడూ వెన్నంటి [...]
ఎక్కడైనా మనిద్దరం ఏకాంతంగా కలుద్దాంమెల్లగా వొకరి కన్నీటిని... యింకొకరి మనసులోకి వొంపుకొనిఎడబాటు మలినాలు కొన్ని పోగొట్టుకునిగాఢమైన కౌగిళ్ళతో కుశలప్రశ్నలు సంధించుకుందాం!!!మనసులో నలుగుతున్న కొన్ని ఉధ్వేగాలనుసున్నితంగా పెకళించి వలపుతంత్రులు మీటి.. మౌనరాగాన్ని నిశ్శబ్ధంగా ఆస్వాదిద్దాంలెక్కలేనన్ని జీవిత చిక్కుముడులనిఓపిగ్గా విప్పుకుంటూ కొత్తసమాధానాలను [...]
సంతోషంగా ఉంటానని ఒట్టేసి నీకు చెప్పిమారిపోతానని నీకు హామీ ఇవ్వలేనుగా..నా మనోభావాలు క్షణికాలేనని మభ్యపెట్టినీ ఆనందంకోసం అంటాకానీ నిజంకావుగా..నిన్ను ఎప్పుడైనా తెలియక బాధిస్తానే తప్పతెలిసెన్నడూ నీ భావాలనైనా గాయపరచనుగా..నీకు ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితిని కలిగించకవాగ్దానం చేసి నిబ్బరంగా మసలుకుంటానుగా..నీకు ఎల్లప్పుడూ అన్నింటా మద్దతుని ఇచ్చినీ విజయాలకు నేను [...]
మనసు ఇప్పటికీ ఆ జ్ఞాపకాల బొంతనే కప్పుకుంటానంది చాలాకాలంగా దాని క్రిందే ఎన్నో ఊహల్తో కాపురం చేసిందిఇతర ఏ ఉతికిన కొత్తబొంతలోనూ ఆ అనుభూతి రాకుందిచెప్పాలంటే ఆ జ్ఞాపకాల బొంతలో నాదన్న ధీమా ఉండేది దాన్ని కుట్టడంలో చూపిన శ్రద్ధ ఓపిక ఇప్పుడు కొరవడిందిఅపోహలను ఎన్నింటినో పొరల మధ్యనదాచి కలిపికుట్టిందదివేలిముద్రలు కళ్ళ ముందు చేసిన నాట్యమే కదలాడుతుంది దారపుపోగుల [...]
గుప్పెడంత గుండెకి ఏమైందో పడిపోయిందిఎంత వెతికినా సరే ఆచూకీనే తెలియకుందిఅదేమని అర్థం చేసుకుని నిర్ణయించుకుందో ఏ అవసరం లేదనుకుని వదిలేసిపోయింది!ఎక్కడ ఎలాగుంటుందో ఏమోనని బెంగగుందిఆకలేసినా అడగలేని అమాయక అల్పప్రాణదిఎండావాన తట్టుకోలేనిది ఒంటిరిగా ఎలాఉందోహఠాత్తుగా వెళ్ళాలి అనుకుంది వెళ్ళిపోయింది!ఊపిరే నాకది ఎవరినెలా అడిగి తెలుసుకునేదిచితికిందో చిరిగిందో [...]
అభిమానించడం ధ్వేషించడం ఆస్వాధించడంఇరువురిలో సమాన స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు స్త్రీలు మాత్రమే జాతులుగా విభజించబడడంపురుషుడు ఆమెలోని నాణ్యతలు ఎంచడం..ఎంత వరకూ సబబో నాకు అర్థంకానే కాదు!పద్మినీ జాతిలో శుభలక్షణాలు ఉన్నాయనడం  మురిపించి మరిపించి మెప్పించేదామైనప్పుడుఆమెకు సరైన జోడి పురుషులలో లేకపోవడం  పైగా పద్మినీజాతి స్త్రీ కావాలని కోరుకోవడం..ఎంతైనా ఇది న్యాయ [...]
ఈ మధ్య భావాలు ప్రక్కదారులు తొక్కుతున్నాయి వద్దన్నా వినక అనవసరంగా రచ్చకెక్కుతున్నాయి! సార్ధకత సాంద్రతల అన్వేషణలో దేన్నీ పట్టించుకోక ఊహల్లో ఉండలేమని వాస్తవానికి దగ్గరౌతున్నాయి! అందమైన అబద్ధపు తొడుగేసుకుని హాయిగా ఉండక నీతి నియమాలు మనసాక్షంటూ కొత్తదారి పట్టాయి! సన్నగా ఈలవేసి కన్నుకొట్టి కవ్వించి పబ్బంగడుపక లేని వలపు ఎలా [...]
మనసు మెదడు బుద్ధి అన్నీ వశం తప్పేంతగానాలో ఇమిడిపోయి నువ్వు కైవశం చేసుకుంటివిఇదిగో అదిగో వస్తున్నావు అనుకునే ఆరాటంలోసిగ్గుపడ్డ మోముని ముంగురులు కప్పేలా చేస్తివిప్రియా ఇంతలా ఎలా నన్ను నువ్వు మార్చేస్తివి!మనసు పొరల్లో కోరికలు పురివిప్పి నర్తించేంతగానా ఆలోచనల్లో నువ్వు మెదులుతూ మురిపిస్తివిఏదోలెమ్మంటూ సర్దుబాటు చేసుకునే ప్రయత్నంలోప్రకృతి అందించిన అందాల్లో [...]
                                                                          చల్లని శ్వాస వణికించె ఊపిరినల్లుకునినీ స్పర్శ తగిలి వేడిపుట్టనీ తనువులోఈ రేయి మంచంతా కరిపోనీ కౌగిలిలోనేడు కాలిపోనియ్యి నీ బాహుబంధాల్లో!జీవనాడి చలించనీయి ఊపిరి పోసుకునికలిసి కలవడి అలసి కరగనీ నన్నునీలోపలికే పెదవుల్ని ఓడిపోనీ ముద్దులాటలోశరీరాన్ని కప్పేయి నీ తనువు [...]
నాలోని అలజడి నా అంతరాత్మకు తెలుసు లోకానికి ఏం తెలుసని లేనిపోనివి అనుకుంటారు..అవకాశం ఇస్తే మరో నాలుగుమాటలు చేర్చి ముచ్చటిస్తారు!నా అంతరాత్మ అంతమవక ఆపిన ఆయువుకేం తెలుసు చిక్కుపడ్డ చేతిగీతలను సరిచేయాలని అనుకుంటాయి..కుదిరితే అక్షరాలు కూర్చి నుదుటిరాత మార్చాలనుకుంటాయి!నా భావాలను కనబడనీయని నవ్వుకు తెలుసు అసంపూర్ణంగా ముక్కలైన ఆశయాల అసలు కధలు..వాటిని [...]
అల్లరివయసేమో వలపువలలో చిక్కి ఊగగాఅణగారిన కోర్కెలు ఎదలో చిందులు వేయఅడుగువేయలేని అనుభవాలు ఊహల్లో సాగి  అనుభూతులు భావచెరసాలలో బంధించబడె!ఆడలేని మయూరిని అందలం పై ఎక్కించగాఆగలేని ఆమె నడుమును అటుఇటూ ఊపఅందమైన ఆ కులుకులకు పలుకులు లేవనఆటాడలేని మది సైతం ఆటకు అలవాటుపడె!అలై పొంగు భంగిమను పొగడపూలతో పొగడగాఆదిమంత్రం వేసినట్లు పరిమళాలకు పరవశించి  అధరసుధలను కెంపులవోలె [...]
అందమైన దృశ్యాల నుండి రంగులు దొంగిలించినాభావాలోచనలకు పదాలను చేర్చి మాలలు అల్లినాదేవాలయాల్లో దేవుళ్ళని కొలచి దీవెనలు పొందినాపగటికలగా వచ్చి నిజమయ్యే స్వప్నానివిగా నీవునీ నుండి పొందే స్ఫూర్తికి ఇవేవి సరికావు, రావుఅందుకే నీకోసం వేచి చూసే నిరీక్షణను నేను...                            *****నక్షత్రాల నుంచి వెలుతురుని నేను దొంగిలించినాగాలితెమ్మెర సంగీతాన్ని [...]
నా ఆత్మ అటు ఇటూ అల్లాడెనే కానీ సుఖమైన సంకెళ్ళలో బంధించబడలేదుఒక్కసారైనా మనసు ఆరాటాన్ని తీర్చుఅబద్ధపు ఆత్మ సంతృప్తినే ఇచ్చి పో..నేను గొంగళి చుట్టిన సీతాకోకచిలుకనురంగుల రెక్కలొస్తే విప్పుకు ఎగురుతానుప్రతికూల పరిస్థితుల కోసం వేచి ఉన్నాసానుకూలతను సవ్యంగా కూర్చి పో..ఒంటరైన హృదయ కదలికలు నిస్తేజమైఎందుకో తోడుగుండెను జతకోరుచున్నవితిరస్కరణకు గురై మది [...]
ఎప్పుడో ఆవిరైపోయాయి అనుకున్నా కన్నీళ్ళుమసకబడ్డ కళ్ళను తడిమితే తడిసాయి చేతులుభావాలను ఏమార్చి నవ్వడం సులభమేం కాదువిరిగిన మనసును అతికినా కనబడతాయి గీతలు!నా రక్తంతోనే తడిసారి ఎర్రబడ్డాయి నా చేతివేళ్ళుగాజుమదిని నమ్మడం తప్పని తెలిపాయి గాయాలుఇంకెన్ని కోరికలు కలలను కప్పెడతానో తెలియదుకానీ పుట్టిపోయేది వట్టిచేతులతో అంటారు లోకులు!నన్ను ఎవరో తలచుకుంటున్నారని చెప్పె [...]
నాకూ నా ఆలోచనలకూ ఏదో అవినాభావ సంబంధంబాధలోను ఆనందంలోను అక్షరాలుగా అల్లుకుంటాయిరంగురంగుల ఊహల పరిచయాలకు రూపం ఇస్తాయి!నాలోనాకు నా అనుభూతులకీ తెలియని అంతర్మధనంభావాలుగా బయటపడుతూ ఆవేశాన్ని వెదజల్లుతాయిఆవేదన చెందుతుంటే ఆత్మీయంగా పెనవేసుకుంటాయి!నాతో చెలిమి చేయాలనుకునే అదృష్టానికి ఈర్షాధ్వేషంఅవే అందమైన పదాలుగా అల్లుకుని బంధువులైనాయి  తెలిసీ తెలియని విజ్ఞానపు [...]
పురుషులకు సిగ్గేల సింగారము ఏలప్రకృతే సింగారించిన గోరువంకలాయెమేకప్ వెలుగులు పడనిదే వెలగని గాజుముక్కలే అలంకరించుకోని స్త్రీలుపురుషులు చీకట్లో మెరిసే రత్నాలు..అందంతో అమరి ఆకర్షించే రంగులవల    పురివిప్పి ఆడే మయూరం మగదాయె ఆడనెమలి తెలుపు నలుపుల్లో వెలవెలవిలువైన దంతాలు కలిగింది మగ ఏనుగేఆడ ఏనుగుకు ఏవి అంతటి విలువలు..లేడి వెదజల్లలేదు కస్తూరిని [...]
పాపాలు చేసి పుణ్యం కోసం గుడిచుట్టూ ప్రదక్షణలు చేసే ప్రబుధ్ధులు అసలైన కొజ్జాలు..ఇతరుల ఎదుగుదల కాంచి ఏడవలేక నవ్వుకునే నరులు నాణ్యత నిండిన నపుంసకులు..మంచిమాటలని నీతులు చెప్పి గోతులు తవ్వుతూ చెడుచేస్తూబ్రతికే బద్మాషోళ్ళు హిజ్రాలు..శాంతం భూషణమని అరుస్తూ  శీలం పవిత్రమని ప్రవచనాలు చెప్పే సన్యాసులే శికండులు..  సుఖాల కోసమే వెతుకులాటనిదుఃఖాల ఊబిలో దూరి [...]
కొందరు గొంతు చించుకు అరిచినామరికొందరు మౌనం వహించినా..ఎవర్లో మార్పొచ్చి ఒరిగింది ఏమిటి?తమలో తాము ఏడ్చి నవ్వించినాపైకి నవ్వుతూ లోలోన ఏడ్చినా..వారు ఉన్నా లేకున్నా తేడా ఏమిటి?జోలపాడి కలల ఊహలు ఊగించినాదరిచేర్చుకుని దూరంగా నెట్టేసినా..నిదుర మేల్కున్నోళ్ళు చేసింది ఏమిటి?కోరిన కోరికలు తీర్చి దివాళా తీసినా  వాస్తవాలను కలలుగా చూపించినా..వచ్చి వాటేసుకున్న ఆస్తులు [...]
అవయవ అందాలు చూసారు అందరూ అంతరంగమదనం కాంచలేదు ఎవ్వరూఅంగాంగం ప్రదర్శించెనని నిందలు వేసిఆయుధంగా శృంగారం సంధించెనన్నారు!అందం చూసి నిగ్రహం కోల్పోయినవారుఅంతరంగ సిం హాసనం పై కూర్చోబెట్టారుఅనుయాయులకు ఇది అర్థంకాక గేలిచేసిఅనైతికం ఆమె భావాలోచనలు అన్నారు!     అధ్యాత్మికత జీవిత అవసరం అన్నవారూఅంతర్గతంగా రాజీపడి ఆనకట్టలేసినవారూ         అబల సంధించిన సమ్మోహన [...]
నీ అచ్చట్లు ముచ్చట్లు కరువైనాయంటూ ఎద ఎగిరెగిరి ఆగలేక కొట్టుకుంటుందయ్యోఏడనున్నా వచ్చి సందిట్లో సవ్వడే చేసిపో!నీ సురుక్కు చూపులే నన్ను కానలేదంటూ నల్లమబ్బు కాటుకెట్టిన కళ్ళు మండెనయ్యోవరదలా వడివడిగా వచ్చి నన్ను వాటేసుకో!నీ లేత ముళ్ళ మీసాలు చెవి నిమరలేదంటూరవిక బిగువై రాగాలు శృతి తప్పి పాడెనయ్యోపరువపు శంఖాన్ని తమకమే తగ్గేలా ఊదిపో!నీ తుంటరి సైగలు కసితో కవ్వించ [...]
పొంగేటి పరువాల పట్టా చేతబట్టుకునిమిడిసిపాటు వయ్యారంతో ప్రేమించబోతేవలపుల ఓనమాలు చేయిపట్టి దిద్దించిఒడిలోన వేడి సెగరేగితే నిగ్రహమంటావు! మురిపాల ఈడు కంటపడనీయక దాచిఆశలే అణచి అలరించక అత్తర్లే చల్లబోతే సరసాక్షరాలు సరిగ్గా వ్రాయమని సైగచేసి  కుసుమించే గంధమని తనువు తడిమేవు!వయసు వసంతం వలపు బాణం వేయఅందాలు హారతై నీకు దాసోహమనబోతే అధరపు అంకెలతో ఎక్కాలు [...]
గాజులు తొడుక్కుని గదిలోన కూర్చో అంటూగలగలా వాగేసి స్త్రీని బలహీనురాలంటే ఎలా?చిన్నప్పుడు విన్న తల్లి చేతి గాజుల సవ్వడిఉదయాన్న లేలెమ్మంటూ మేల్కొల్పిన ధ్వనిగోరుముద్దలు తినిపిస్తూ బుజ్జగింపులా రాగంనిన్ను జోలపాడి నిద్ర పుచ్చుతూ చేసే శబ్ధం అమ్మ చేతి గాజులు దీవించు నిన్ను అలా..తల్లిచేతి గాజులు ఎప్పుడూ మ్రోగాలని కోరుకోఅవి మ్రోగినంత కాలం తండ్రిప్రేమకి [...]
చిరుగాలీ తుంటరి చిగురాకులా సడి చేయకేనునుసిగ్గుతో తలవాల్చిన నా కనుదోయలకుతెలియని ఆశలేవో చూపి ధైర్యాన్ని ఎర వేసి నగుమోము పై ముంగురులను కదలనీయకే!చలివెన్నెల జాబిలీ ఎదనుతట్టి నిదుర లేపకేతారలతో నీవు తాళలేక విరహం నాలో రేపిఎదురు చూసిన గుండె గుబులుగున్న వేళమేఘాల్ని తరిమి నన్ను వీధి పాలు చేయకే!చలువ చందన పరిమళం చిలిపిగా పూయకేఏకాంతం కోరుకునే ఇరువురి హృదయాలకుకనులవిందు [...]
మధుర జీవితమే దరిచేరి తీయగా నన్ను తాకి   క్షణక్షణం మదికి మరింత దగ్గర అవుతానన్నది!సంధ్యవేళ నీ ఊసులేమో వింజామరలుగా వీస్తూరాత్రివేళ జ్ఞాపకాలను ఊరేగింపుగా తెస్తానంటుంది!ఊపిరితీసి వదలబోవ నీ పరిమళం నన్ను చుట్టేసిపులకరింతల కబురై వచ్చి గిలిగింతలు పెడుతుంది!నా ఎద ప్రాంగణం అంతా నీవు పెనవేసి వీణ మీట   హృదయసవ్వడేమో నీ మాటల్ని పాట పాడుతుంది!ఎందుకు ఈ అసంకల్పిత అవినాభావాలు [...]
ఇదేమి ప్రయాసా పోరాటమో తెలియకున్నదిస్వప్నాలు నిజం చేసుకోవాలన్న ప్రాకులాటలోసీతాకోకచిలుక ఉన్న రంగులన్నీ కుదవుపెట్టితన అసలు రంగు వెలసిపోయేలా చేసుకుంది!తన నిశ్చింతని వదలి సుఖాలను అన్వేషిస్తూ ఆలోచనలే ఊపిరిగా చేసుకుని నిశ్శబ్ధ హోరులోగుండె చేసే చిన్న ధ్వనికి సైతం బెదిరి తృళ్ళిపడి    కళ్ళ నుండి జారుతున్న మౌనరాగం వింటుంది! తన భావలు బయటపడలేక రాక శ్వాసలో [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు