'మారాము చేసానులే...'మూసిన కిటికీ కమ్మీ నుంచిదూసుకువచ్చే వాన సడిలాబిగించిన ఆ పెదాల నుంచిచిన్న మాట!దుఃఖ మేఘం కమ్ముకున్నకనులుదిగులు భారం మోయనన్నతనువూఈ చేతులలో...'గారాము అనుకున్నా..లే!?'నిమిరిన మమత,సవరించిన మాటల ధార..తేటపడ్డ ఆకాశమైఅనుబంధం.
(NRI గా ఎదిగిన తను, పాటకి తనకి నడుమ అనుబంధాన్ని పూర్తిగా తనకి వచ్చిన తెలుగుతో అనుసంధానం చేస్తూ రాసుకుంది.. నేను కేవలం సరైన పర్యాయపదం, వ్యాకరణం సరిదిద్దాను)వరాల వానగా వచ్చిందో గీతం-మునుపెరగని ఆ పరిచయంలో రేగిన వాంఛతో మొదలైయిందీ, బంధం గట్టిపడింది.గానంతో కీర్తి శిఖరాలు చేరే అభిమతం ఉత్సాహపు వెల్లువైంది నాలో...హత్తుకొని మత్తెంకించేసి, బానిసైననాతో రాగాలు కట్టించింది.పాటలుగ [...]
ఈసరికేఇంకొన్ని రంగులుకలగాపులగం చేస్తూపోతుంటాయా అల్లరి మేఘాలు నన్నో, నా ఊహలనో అందబుచ్చుకునినువ్వు సృజించేవర్ణాల వలెనే.. ఒక్కసారిగాఎన్నో చుక్కలు హత్తుకున్నఆకాశంసిగ్గుగా చీకటిలోకితప్పుకుంటుంది, మెత్తగా వత్తిగిల్లిననా తనువులో, కనులు విప్పని చూపులలోనీ జాడమెరుపు నింపినట్లే...!
తడి చుంబనాలతోనేలని ఆవరించుకున్నఆకాశపు ఉనికి, కమ్ముకునే ఉంది ఇంకావాన పెదవులు విచ్చుకుని...పొడి ముద్దులతోధూమ్ర వర్ణపు మేఘాన్ని తోసుకుంటూపుడమి,ఎండ పొడతో పొగమంచు దేహంలో దాగినింగి కౌగిట చేరుతూ..అనునిత్యం!!!
సముదాయింపు సముద్రపు అలలా తీరాన ఆగక వెనుకకు పరుగులు తీస్తుంటే- వేదనలో నానిన మనస్సు సారం పెట్టిన భూమిలా తోస్తుంటే స్థిరంగా తెలుస్తుంది.. విషాదం వెదుక్కునేది సాంత్వన కాదని.ఫలించిన దుఃఖ్ఖం విచ్చి ప్రశాంత విత్తులుగా రాలుతుంటే తెరిపిన పడుతుంది.. మొలకెత్తే భావోద్వేగం శోకం వెలిసాక.ఓ ఘటన అనంతరం- నడి కడలి నీటి వంటి మనస్సు నిదానిస్తుంది..నిరంతరం...!
గాలి కడలి మీద అలల్లారాలిపడే రంగుటాకులు ఆకుకొసనో, కొమ్మ మూలనో మొగ్గతొడుగుతూచినుకు ముత్యాలువాన కాలువ మీద పడవల్లా తేలియాడే పూరేకులుమొండిపూలలో, నీడగీతలలోలెక్క తేలనిఎండ సమయాలుశిశిరానికి తరలిపోయే తరుణానకలలు, ఊహలు... !!!
వెన్నెల దయగా వర్షిస్తూదారి వదిలినట్లే ఉన్నా బెదురుపోని చీకటిగదిలోకి చొరబడి వెలుగు చేరని దరికిదాగిపోతూ ఉంది. పూలమొముతో నిటారుగా నిలిచిన కొమ్మ కిటికీ నీడ కట్టిన ఫలకంలో చేరి తలవాల్చి నిలుచున్న కొమ్మలా కనపడుతోంది, ఏమీ పాలుపోని స్త్రీ ఊహలోకి వచ్చింది. 'బహుశా నా ప్రతిబింబమేన'ని భ్రమింపచేస్తుంది... ఎదలో దీపపు వత్తి సర్ది, నూనె తిరిగి నింపుకుని వదలిపోని దిగులు [...]
'కిటీకీ నుంచి ప్రపంచాన్ని చూడాలి, ద్వారాలు తెరుచుకు వీధుల్లోకి నడవాలి,' అని అనిపించనప్పుడు- నీడల గుర్రాల వెలుగు జీనుగోడల మీద పరుచుకుంటుంది      చీకటిని చిధ్రం చేసికంటి తెరలు తెరుస్తుంది. ఆత్మ పథానికి సోపానాలు, పెదవులు విచ్చుకు ఉబికే పాదాలకి      పదములు తానైన            కాంతి ఒకటినిన్ను వెంటే అంటిపెట్టుకుని ఉండి అనంత విశ్వంలోకి [...]
I dread the day I will no longer hear from someone I am morally and emotionally attached.. నేను దగ్గర ఉండగా కోల్పోయిన నా కుటుంబంలోని ఐదుగురి మరణాల వెంబడి నా జీవిత గమనం నుంచి... ఎవరైనా మనని విడిచిపోతే 'వారితో సంతోషంగా గడిపిన సంఘటనలు గుర్తుచేసుకుని నిలవాలి,' అంటారు; కానీ, చిత్రంగా అలా ప్రయత్నిస్తే మనం వారికి ఎన్నటికీ తీర్చలేని కొన్ని కోరికలు లేదా మనం నొప్పించిన సంఘటనలు తలపుకి వచ్చి "జీవితం ఇంకొక అవకాశమిస్తే మరొకలా [...]
కాలం కొమ్మన విరబూస్తున్న క్షణాలు..రిక్త హృదయంలోకి యే ఒక్కటీ జారిపడటం లేదు.లిప్త పాటైనా ఆ ఆచూకీ వెదకాలన్న కాంక్ష-ఇంకా కాంక్ష పండి, కోరికలా రాలిపోయి-అనుభూతికి జ్ఞాపకాల అస్తిత్వమిచ్చేటంత ఆర్తి మిగిలే ఉంది!
రాత్రంతామేలుకునే ఉన్నాను, వేసట తో వేచి ఉన్నా.. ఓపలేని ఆత్రంతోఆకాశపు అద్దం చేత బుచ్చుకునినీలిమేఘాలు దులుపుతూ, చీకటి అంటిన చేతులతోకరిగిన కాలపు కాటుక మరకలుతుడుపుతూ. వెనమాటుగా వచ్చికనులు మూసిందినిదురతొట్రుపడి రెప్పలు తెరవగానే కలలకి వెండితెర తీసిగుండె నిండా ఊహల జాడలువదిలిపోయాడుమెరుపువేగంతో...
ఈవేళ ముసాబు నిదుర లేపింది.'అర్జున ఫల్గుణ కిరీటి పార్దా'ఉరుము తో మెదిలే గ్యాపకం-చెవులు మూస్తూ,చేరువగా పొదుపుకుంటూఓ హస్తం.అమ్మ కప్పే చెంగువాన కురవక మునుపేవిచ్చుకునే ఛత్రం.పదిలం గా గుండె తలుపు తీసుకునివెలికి వచ్చే గతకాలం-పడవ పందేలతో,పిల్లకాలువల్లో చిందులతోప్రాయం ఎరుగని మనసులపనుల తొందర..మందలిస్తూ, మన్నిస్తూ,వేడినూనె మర్దిస్తూనో,వసాట్లో వేసిన పక్కలు [...]
- by Indira BabbellapatiA collective consciousness manifests as drops of rain, and as thoughts; times immemorial, often walls come as obstacles to drench and absorb the rain. The body sways to the tune of thought while, 'aakash Ganga' showers as amrous raindrops. Is the sprightly young girl's heart a prisoner in the embrace of raindrops? Do the unopened doors drench in the shower of thoughts to reach the heavens above as perfumed smoke? As I lift the veils of thoughts that gate crash the doors of pre-dawn, all that's found in the shadows was last night's dissonance; and the siege of clouds... It's the lone journey of liberated souls that can never unify...***** - రేయి మొయిలు-సమూహ ఆత్మ ఒకటి చినుకులు, తలపులు గా విడివడి ఉంది అనాదిగా వానలో తడవటానికి, చిందులేయడానికి గోడలు [...]
- by Indira Babbellapati On a summer night i dreamt a sweet dream: purple clouds had clung to my multi-hued bed and hid the light secretly forcing me into an illusion that it's yet time for the day-break while someone in the courtyard of the 'vana devata' performed a trick; the clouds were melted and were gathered in a receptacle. The invisible hand threw the liquified clouds on to the earth-- beads of black pearls slid down in a continuum folding them within the verdant leaves. The leafy-rain morphed them into rain drops as the leaves fallen to the earth swayed with the wind and drenched themselves in the shower of pearls. I drew in warm breath all set to run... "There, there, there runs the Child of Day!" heartily laughed Time.-వేసవివాన-ఒకానొక రేతిరిలో కమ్మని కలకన్నాను...చిక్కని నేరేడు వన్నె మబ్బులు నా పానుపుని [...]
సమూహ ఆత్మ ఒకటి చినుకులు, తలపులు గా విడివడి ఉంది అనాదిగా వానలో తడవటానికి, చిందులేయడానికి గోడలు అడ్డుపడతాయ్ తరుచుగా. ఇద్దరు బందీలు; చీకటి వేళ వానలో చిందులేసే క్రీడలో తలపు ఊపుతో తనువు, ఆకాశగంగ హొయలుతో చినుకు చలాకీ చిన్నది, చిన్నదాని మనసు చినుకుల కౌగిలిలో బందీనా? తెరవని తలుపుల తెరిచిన తలపులలో తడిసి దివికి రాలిన విరివానల పరిమళాల ధూపమైపోయిందా!? తెలవారి తలుపులు [...]
ఒకానొక రేతిరిలో కమ్మని కలకన్నాను...చిక్కని నేరేడు వన్నె మబ్బులు నా పానుపుని అంటిపెట్టుకున్నకెంజాయ ని కమ్ముకుని ఆ జిలుగుని గుట్టుగా దాచితెలవారలేదని నమ్మజూపుతుంటేవనదేవత వాకిలి లోఒక గారడీ చేసారెవరో; మబ్బు ని కరిగించి చషకం నిండుగా పట్టి పుడమి పైకి విసిరారు. గిన్నె నుంచి నల్ల ముత్యాలుధారలుగా జారుతున్నాయి, వాటి మెరుపుల్లో పచ్చని రంగు దాచుకుని ఆకులురవ్వల వాన నీటి [...]
మల్లెరెక్కకి తాపిన అత్తరుగా, ఉసిరిదబ్బలో దాగిన తేనియలా, బావినీరు. మరి, కంటిరెప్ప చాటు ఉప్పెనగా ఉప్పగా... ఎందుకని? జవాబు చెప్పనివనీ, పిల్లనగ్రోవిలో దాగిన రాగాలుగా, కిరణాలలో విరిగిన వర్ణాలుగా, అక్షరాలు. కానీ, సిరాబుడ్డిలో ఒదిగిన సుడిగుండంలా, ఊబిలా... ఎందుకని? సవాలుగా నిలిచేవనీ ఊటబావిలో పుటలు తేలుతున్నాయి సరోవరాన పదాలు మొగ్గతొడుగుతున్నాయి
వంతెన దాటే క్షణాన, మనో యవనిక మీద రూపాలో మరి అవి అమూర్తభావనలో తెలియకపోదు; కానీ- అంతకు మునుపే ఆ ఉనికి నీదేనని, నీవు మిగిల్చిన అనుభూతుల కాంతులేనని- నేనూ నీకు ప్రతిబింబమేనని తెలిపే స్పృహ మనని కలిపి ఉంచిన వారధిగా మిగిలుందని పదే పదే గుర్తుకు వస్తుంది...
పగలంతాఆకాశం నోరావలించితెల్లబోయి చూసింది,నక్షత్ర భరిణెలుతెరుస్తూ నడిచి పోయినట్లున్నారెవరో!పరుగులు పెడుతూవెన్నెల కాంతులునేలపై వాలుతున్నాయి.రేకుల దోసిలి పట్టినజాజుల నెత్తావిఅద్దుకుంటున్నాయికలం మూయకనేఊహలు నిదురలోకిజారుకున్నాయా?కలల పుస్తకం పుటలురంగుల్లోమెరిసి పోతున్నాయినిన్న విన్న పాటొకటితలపులతడారనివ్వట్లేదు.పొడిబారిన [...]
విశ్వం వేణువైమోవికి తాకితేహృదయం ఆలపించే గానానికి-వాగుల్లోకి జారిపడిన వెన్నెలలుహొయలొలికించే రాతి శిలలుపున్నాగ బూరలూదే తుమ్మెదలుసొబగులీనే కడిమి పూలుభాష్యాలు పంపినట్లు కలగన్నానుగుమ్మపాల పొదుగులో తువ్వాయిలుఅమ్మవొడి ఊయలలో పాపాయిలుధ్వజ స్తంభపు మేడలో పావురాయిలుఏటి గట్లు ఎక్కి దిగుతూ బొమ్మడాయలుస్వరాలు కట్టాయని కలగన్నానువిశ్వవేణువులోఉదయించిన రాగాలుఉనికిని [...]
కాలాంతరం లోమది కిదర్పణ బింబం కాగలదినది మాత్రమే!నెర్రెలు బారిననేలవంటి బ్రతుకులోఒకప్పుడు-నిగనిగలాడే నీటిసొబగుతోఉప్పొంగి పారేటినది ఉండేది.ఇంకాస్త చెప్పాలంటే,వరద భీభత్సాలకినిస్పృహలో నిలిచి,గండి పడని గట్ల మీదతనువు బద్దలు కొట్టుకుంది...అంతలోనేసుడులు తిరుగుతూఉప్పెన గాట్లకి చీలిపోతూకలవని కయ్యల్లో ముగిసిపోతూమౌన చాతుర్యం మరిగిన ఒడ్డుకిమరణ వాంగ్మూలం [...]
ఎండ, నీడా పరుచుకున్నగరిక తివాచీతాకీతాకగానేదృశ్యవ్యామోహానికిగురిచేసిందిపరుగులు నేర్చిఇల్లంతా పీకిపందిరేసే పాపాయిలాఅల్లరి గాలి కొమ్మల నుంచిఆకులు, కాడలు తెంపిపోస్తూ ఉందిసంబరాల్లో పులివేషగాడువెంటపడే ఆటకాయల్నిసడలించి నవ్వుకున్నట్లు-మారు వేషం వేసుకున్నపులులు, చిరుతల్లా కొన్నిపూలుఅవే రూపురేఖలతోనిలవరిస్తూ, నవ్వినట్లే ఊగుతున్నాయిధ్వజస్తంభపు [...]
వాన రానున్నదని చెప్పానుతను చూస్తున్న చెట్టు, తానూ తలవూచినట్లుగా ఉందికొమ్మల అంచున ఆకులు, గుమ్మానికి కట్టిన తెరలు కదుపుతూచిన్న గాలి ద్వారం దాటుకుని తాకిపోయింది విడివిడిగా పగలంతా దూదిపింజలై ఎగిరిన మేఘాలుమూకుమ్మడిగా నల్లరాతి గుట్టలై పేరుకుపోతున్నాయిమెరుపు రెక్కలు కట్టుకుని నేలకి వాలిన నల్ల మబ్బులఉరిమినట్లు వీచే ఈదురుగాలుల మోత వెక్కిళ్ళ లో కలగలిసి,మాటలు [...]
గుప్పెడు క్షణాలు ఎవరికీ సొంతం కానీయక దాచిపెట్టి, నడుచుకుంటూ పోతూ కొన్ని విరిసిన పూలపై విరజిమ్ముతుండగా పూదేనెతో మత్తిల్లిన సీతాకోకచిలక కుసుమపరాగపు జాడ ఎరుగనట్లు రెక్కలు చుడుతూ హత్తుకున్న అనుభూతికి నాదంటూ మిగలనీయక బట్వాడా చేసేసింది; నీలి కనుల తూనీగ తుంటరి నవ్వుతో కమ్మేసింది చిత్రంగా పూలన్నీ ఎగిరి నావైపు వస్తున్నట్లుగా ఎందుకిలా మాయ కమ్ముతూంది!?... This click is from 1 Jul, 2016The next 4 [...]
ఒక మలి సంధ్యవేళ- మబ్బులు తాండవిస్తూ ఉన్నాయి ఆకాశాన, కాంక్ష గాఢంగా తాకే సమయం ఆసన్నమైనట్లు మదిలో కలవరం పళ్లెరాల కొలదీ రంగులు వంపుతూ పోయిందొక కిరణం మిణుగురులు పోగడినట్లుగా, మంటలు చెలరేగినట్లుగా మబ్బులు దహించుకుపోతున్నాయిరెక్కలు మొలిచిన ఊహల రణం వేటలాట మరిగిన వాంఛల కలకలం ఎగిసిపడుతున్న మోహజ్వాలలో సమిధగా దేహం నిశి చొరబాటుదారులా... చీకటి లో దాగినవి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు