ఎద నందన వనమున  సుమసుగంధ వీచిక ప్రేమ, హృదిస్పందన శృతి లయగా  వినిపించిన మృదుగీతిక ప్రేమ, మది సాంతం నిండియున్న  వింత విషయసూచిక ప్రేమ,  పడుచు మనసున విరిసిన మల్లియ ప్రేమ, కురిసిన వెన్నెల ప్రేమ  కలలమాటున.... కనురెప్ప చాటున....  కన్నుగీటుతూ పలుకరించిన కలవరింత ప్రేమ  తొలి పులకరింత ప్రేమ  ఇదే ప్రణయ ప్రబంధం  జతహ్రృదయాలు రాసుకొనే రసమయ గ్రంధం.                       ........... .   శ్రీమణి
మరువగలమా...మహాత్మా... మహోన్నతమౌ నీ మానవతా గరిమా..., అభివర్ణించగలమా...అభిజ్ఞా.. నీ అత్యద్భుత కర్తవ్యధీక్షాపటిమ. అక్షరాలుచాలునా.... అంబేద్కరా.. అలుపెరుగని నీ అకుంఠిత సేవాస్ఫూర్తికి, కడజాతి వారికై కధనరంగ సింగంలా... ఎడతెగనీ..నీ తెగింపు. మరువగలమా.. సమసమాజస్థాపనకై అస్ప్రశ్యత శ్రృంఖలాల తెగనరకుటకై, వెలివాడల బ్రతుకుల్లో..తొలిదివ్వెను రువ్వేందుకై దళిత జనోద్దరణకై, నువ్విచ్చిన [...]
రమణీయమదివో రఘుకులాన్వయుని కళ్యాణము కమనీయమదివో  కమలాలయని కళ్యాణము అద్భుతమదివో అమోఘమదివో, అపూర్వమదివో .. అమృతాస్వాదనమదివో అయోధ్య రాముని కళ్యాణము  కాంచిన కన్నులభాగ్యమేభాగ్యము కొలచిన చాలట  నిత్యసౌభాగ్యము జానకి రాములనిత్య కళ్యాణం  జగమంతటికీ పచ్చతోరణం ఆకాశం ఆణిముత్యాల పందిరి  ఆ ధారణి  ధగధగ పెళ్లిపీట. పట్టంచు పావడాలు,పట్టుపీతాంబరాలు  చిగురు మావిళ్ల [...]
ఏ  మధుర రాగాలు ఆలపిస్తుందో  ఏ మకరంధ కలశాలు గుమ్మరిస్తుందో  ఏ అంబరాల సంబరాల  మోసుకువస్తుందో  ఏ సంతసాల సంతకాలు చేయవచ్చిందో  ఆ ఆనంద డోలికల ఓలలాడిస్తుందో  ఏ మలయమారుతాల మైమరపిస్తుందో  వచ్చింది నవవధువై  తెలుగులోగిలికి  వెలుగుల్లు చిలికి  వెన్నియలు కలిపి  వన్నెల కానుకిచ్చింది  మధు మాసపల్లకినెక్కి  మరు మల్లియ పరదాల  మత్తకోకిల  రాగంలా  మధురోహల [...]
సంధ్య వాలిపోయే  సూరీడింటికి ఎల్లిపోయే  గువ్వలు గూటికి చేరిపోయే  నీ అలికిడయినా  లేదాయె నాలో  అలజడేదో మొదలాయె  ఎటు చూసినా .....  నీ అడుగుల సడి . ప్రతీ జడిలో  నీవేనని తడబడి , ఘడిఘడికీ  మకరందపుమధు జడితో   నీ తలపులు చొరబడి , నిద్దుర  కొరవడి ఆ  ఊహల  ఒరవడిలో నులివెచ్చని నీ ఒడిలో ... తలవాల్చిన నా మది   అది  తనువును విడివడి విహంగమాయే వినీలగగనానికెగబడి, అరనిమిషమయినా నువు లేక [...]
అలివేణి  ఆధరమ్ములు మకరంధపు ఝరులని తలచి  తుమ్మెద ఝుమ్మని గ్రోలబోవగా  ఇoదువదన సౌదర్యంఇనుమడించ మదనుడినీ మంత్రముగ్ధుని గావించగా  ఉవిద పాదాల పారాణి శోభించ ప్రకృతి పరవశించి పోగా ఎలతీగబోణి కూని రాగాలు ఎలకోయిలకే చలనం తేగా     కలికి  కాటుక కన్నుల కాంతికి కలకంఠులందరికీ కనులు కుట్టగా  చెలియ సిగ సోయగాన మల్లియ మరువం  వెలవెలబోగా జవ్వని జడపాయలు జలపాతాలై [...]
ఎన్నెన్నో అందాలు, వెన్నెల సిరిగందాలు మది బృందావనిచేరే మృధు మందారాలై ఆకాశం నీలి అందాలు అందుకోమంది నాకోసం జాబిల్లి మధువు చిలకరించింది కూనలమ్మ కులుకులిచ్చింది వానలమ్మ వలపులిచ్చింది కోకిలమ్మ కొత్తరాగమాలపించింది పరువాలచిలకమ్మ  పంచాదారపలుకులిచ్చి పలకరించింది సయ్యాటనేర్పింది వయ్యారికలువభామ ఒంపుసొంపులద్దింది సంపెంగపూరెమ్మ పులకింత పంచింది [...]
కాకమ్మ,పిచ్చుకమ్మ కథ వినని వారున్నారా ..! పిచుకమ్మే మన కిష్టమయిన కథానాయిక మనపిట్టకధల్లో ... పిచ్చుకగూళ్ళను చూస్తూ అమ్మ చెప్పే కమ్మని కథలు వింటూ పెరిగాం...  పిచుకమ్మ లేని కమ్మని బాల్యం  ఊహించగలమా ...  చిట్టిపొట్టి పిచుక మట్టికలవబోతుందంటే తట్టుకోగలమా ...  మనకు మచ్చికయిన పిచ్చుక మచ్చుకుకూడా కనబడదంట  బంగారు పిచ్చుక  పిట్ట కధలకే పరిమితమంట   అంతరించబోతుందట అందాల [...]
ఆమాతృమూర్తికి  ఏం తెలుసు ... తను తరిమేయబడ్డానని, కన్నకడుపుకేం తెలుసు కన్నబిడ్డలు  కటిక పాషాణాలని, కలనయినా అనుకొందా ... జన్మనిచ్చుటలో  మరు జన్మమెత్తిన అమ్మనే  అంగడికీడుస్తారని , నడిరాతిరి  నడివీధి కుప్పతొట్టికి తనను కానుకిస్తారని, అరక్షణములో వస్తానని ఆరుబయటే వదిలేసి వెనుదిరిగి చూడకున్నా,.. నీరెండిన కళ్ళతో నిరీక్షిస్తూనే ఉంది,  ఆ అమ్మను చూస్తే  అమ్మతనమే [...]
 ఊది ఊది ఊపిరి ఆగిపోయే వరకు ,పీల్చేసై ,  టన్నుల కొద్దీ సిగరెట్లు కాల్చేసై . జల్సా చెయ్ , .  హద్దులు మరచి,విందులో, కనువిందుగా ,...  మందుతో బహు పసందుగా ...  వెలిగించు రింగురింగులుగా..... పొగ గుప్పించు ఎలాగూ... రేపటి నీ బ్రతుకు ఆరిపోయే దీపమేగా... వెలుగెక్కువే .. మసి పట్టిన ఊపిరితిత్తులెలాగూ నీ ఊపిరితీసి నిను మట్టి కలుపుతాయి.  నీ ఆయువు ఆవిరయినా ...  నిండు బ్రతుకు నీవల్లే [...]
చిలకమ్మ అడిగింది చిగురాకుని  చిరునవ్వు వెల యెంతని?  భ్రమరమ్ము అడిగింది పూబాలను తను చవులూర్చు మధువేదని ?  చిరు కోయిల అడిగింది వాసంతాన్ని  తను అరుదెంచు ఘడియేదని   కలువభామ అడిగింది చందమామని  వెన్నెలొలకబోసి తను చుంబించరావా... అని  తరచి తరచి అడిగింది రాధిక బృందావనిని  వలచిన తన జతగాని  జాడేదని.                  సాలిపల్లిమంగామణి@శ్రీమణి  
ఎల్లా వేగేదీ నీతో ... నేనెల్లా  సాగేది నీతో... నల్లని వాడా...  నావల్ల కాదిక గొల్లపల్లంతా గొల్లుమందిక తెల్లతెల్లవారకనే నీ అల్లరే మాకు మేలుకొలుపా! కన్నులు కలనుండి కదలకనే కలహాలే మాకు పొద్దుపొడుపా ! అల్లన గొల్లపిల్లను చేరి,  అచ్ఛికబుచ్చికలాడావంట. అంచయాన జడకుచ్చులు లాగి, జర్రున జారుకొన్నావంట. జలకాలాటలో కలిచిలుకల చేరి, జలతారువలువలు దోచావంట. పాలుపెరుగు [...]
ఎన్నాళ్ళిలా ..   పావలా బతుకులో  ముప్పావలా వెతలు   పట్టెడు   మెతుకులకై పుట్టెడు అగచాట్లు .   కంట కన్నీళ్లు ,ఇంట గంజి నీళ్ళు .    భూమి పుత్రుల ఆత్మార్పణలు ,  ఎన్నాళ్ళిలా   మంచం లేచిన మొదలు లంచపు లాంచనాలు .   గమ్మత్తులు చూడాలని మత్తుల్లో తూలుతూ   మరమ్మత్తు చేయలేని మరబొమ్మ గా మారుతున్న వైనాలు  కుప్పతొట్టికి బహూకరించిన పసిమొగ్గల  ఆక్రందనలు    చీత్కారంతో [...]
విరులు విరబూసి నవ్వవా! వాలుజడ చేరి  వాడినా...  తరులు తరించిపోవా!  తమను సాంతం అర్పించుకొన్నా! నెలజీతం అడిగాయా !సెలయేటి ఝరులు  మబ్బులు కురవాలని ... డబ్బడిగాయా  మధువిచ్చి భ్రమరమ్ము మరలి పోదా ! మోయలేనందా.... నేలమ్మ మనను  రేయి నిద్దరోతుందా !వెన్నెల  హాయికి వెలకడుతుందా ...    పొద్దుపొడవనందా...ప్రతిఫలమేదంటూ  తెల్లబోయి చూస్తుందా !పిల్లగాలి  వీచక  నావల్ల కాదని నింగి [...]
ఆడుబుట్టువు లేక ఆదిఅంతములేదు  సుదతి లేని సృష్టి  శూన్యమేగా.. ఇక! మహి న మనుగడేదీ మనకు మహిళ లేక  పడతి పుట్టుక లేక పరిపూర్ణతుండునా...  ఇభయాన లేని ఇహముండునటయా         కలకంఠి లేక కళ గట్టునా నేల ...  పసికందులను త్రుంచి,తృణప్రాయముగ నెంచి ఆదిమూలమునందే చిదిమి పారేదురే జనని లేదన్నచో జగమున్నదట యా ... పూజించు పడతిని !పుడమి తల్లిగ నెంచి గౌరవించుము తనని ఆదిమూర్తిగ తలచి.   (ప్రపంచ [...]
పారిజాత పరిమళాల ఆ ప్రభాతవేళ  కులుకుపూల,పలుకుతేనెలూరేవేళ  విరులు ,వింధ్యామరలై మరులు మరువంపు సరులై ప్రభవించే  వేళ కోయిల కువకువలే  వేకువ రాగాలై నీలిమేఘాల దొంతరపై మది సోలిపోయేటి వేళ. పొగమంచు పరదాల పచ్చిక మురిసే వేళ తొలిపొద్దును వెలుగురేడు ముద్దులాడే వేళ ఆవేళలో   ...ఆవేళలో మొదలాయె వేవేల కదలికలు, కలలో,కన్నుల్లో వెలిసిన కమ్మని [...]
ఝుమ్మని ఎద పలికినట్టు...‌‌,లెమ్మని కల కదిలించినట్టు రారమ్మని పిలిచినట్టు..‌,కమ్మని కబురొచ్చినట్టు, నే ఉన్నా లేనట్టు,లేకున్నా ఉన్నట్టు,  ఊపిరాగుతున్నట్టు,ఊసులేవొవిన్నట్టు, నీ మీదొట్టు.నే వున్నా లేనట్టు, నిను చూడక నే లేనన్నట్టు. వెన్నెల దిగబోసినట్టు,వన్నెలొలకబోసినట్టు , కన్నులెదుట పూదోటే కావలి ఉన్న ట్టు,ఏవేవో కానుకలు కావాలన్నట్టు...., అధరాలపై నీ పేరే [...]
7వపాశురరత్నము కీశు కీశెన్ఱెంగుం  ఆనైచ్చాత్తన్  కలందుపేశిన  పేచ్చరవం కేట్టిలైయో పేయ్ ప్పెణ్ణేకాశుం పిఱప్పుం కలకలప్ప క్కై పేర్ త్తువాశ నఱుం కుళల్ అయిచ్చ యర్  మత్తినాల్ఓ శై పడుత్త తయిర్ అరవం కేట్టిలైయోనాయగ ప్పెణ్ పిళ్ళాయ్! నారాయణన్ మూర్ త్తికేశవనై ప్పాడవుం నీ కేట్టే కిడత్తియోతేశం ఉడైయాయ్! తిఱవేలోర్ ఎమ్బావాయ్ జై శ్రీమన్నారాయణ  సాలిపల్లి మంగామణి @శ్రీమణి 
6వ పాశురరత్నము పుళ్ళుం శిలమ్బిన కాణ్ పుళ్ళరైయన్ కోయిల్వెళ్ళై విళి శంగిన్ పేరరవం కేట్టిలైయోపిళ్ళాయ్! ఎళుందిరాయ్ పేయ్ములై నంజుండుకళ్ళ చ్చగడం కలక్కళియ క్కాలోచ్చివెళ్ళత్తరవిల్ తుయిల్ అమరంద విత్తినైఉళ్ళత్తు క్కొండు మునివర్గళుం యోగిగళుంమొళ్ళ ఎళుందరి ఎన్ఱ పేరరవంఉళ్ళం పుగుందు కుళిరుందేలోర్ ఎమ్బావాయ్ తెలుగులో భావార్ధము ; ఈ వ్రతము యొక్క దివ్యమయిన అనుభవమును [...]
5వ పాశుర రత్నం  మాయనై మన్ను వడమదురై మైందనై తూయ పెరునీర్ యమునైత్తుఱైవనై ఆయర్ కులత్తినిల్ తోంఱుం అణి విళక్కై తాయై క్కుడల్ విళక్కం శెయ్ద దామోదరనై తూయోమాయ్ వందు నాం తూమలర్ తూవి త్తొళుదు వాయినాల్ పాడి మనత్తినాల్ శిందిక్క పోయ పిళైయుం పుగుదురువాన్ నిన్ఱనవుం తీయనిల్ తూశాగుం శేప్పేలోర్ ఎమ్బావాయ్ 5వ పాశురం తెలుగు భావార్ధం; మనమందరమూ ఈ వ్రతము నాచరించి ఫలమును [...]
4వ పాశుర రత్నం  ఆళి మళైక్కణ్ణా! ఒన్ఱు నీ కై కరవేల్ ఆళి ఉళ్ పుక్కు ముగందు కొడార్ త్తేఱి ఊళి ముదల్వన్ ఊరువం పోళ్ మెయ్ కఱుత్తు పాళియన్ తోళుడై ప్పఱ్పనాబన్ కైయిల్ ఆళిపొల్ మిన్ని వలమ్బురిపోల్ నిన్ఱదిరుందు తాళాదే శారుంగం ఉదెత శరమళైపోల్ వాళ ఉలగినిల్ పెయ్దిడాయ్ నాంగళుమ్ మార్గళి నీరాడ మగిళుందేలోర్ ఎమ్బావాయ్ తెలుగులో భావార్ధం;  ఈ వ్రతమును చేయ సిద్ధపడిన వారందరకూ [...]
3.వ పాశురము. ఓంగి యులగళన్ద ఉత్తమన్ పేర్పాడి నాంగళ్ నమ్బావైక్కు చ్చాట్రి నీరాడినాల్ తీంగన్రి నాడెల్లామ్ తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్ దు ఓంగు పెరుమ్ శెన్నెల్ ఊడు కయలుగళ పూంగువళై పోదిల్ పొరివణ్డు కణ్పడుప్ప తేంగాదే పుక్కిరున్దు శీర్ త్తములై పట్రి వాంగక్కుడమ్ నిరైక్కుమ్ వళ్ళల్ పెరుమ్బశుక్కళ్ నీంగాదశెల్వమ్ నిరైన్దేలో రెమ్బావాయ్ తెలుగులో భావార్ధము; రాక్షస రాజగు బలి [...]
2వ పాశురరత్నమువైయత్తు వాళ్ వీర్గాళ్! నాముం నం పావైక్కు శెయ్యుం కిరిశైగళ్ కేళీరో పాఱ్కడలుళ్పైయత్తుయిన్ఱ పరమనడి పాడినెయ్యుణ్ణోం పాలుణ్ణోం నాట్కాలే నీరాడిమైయిట్టెళుదోం మలరిట్టు నాం ముడియోమ్శెయ్యాదన శెయ్యోం తీక్కుఱళై చ్చెన్ఱోదోమ్ఐయముం పిచ్చైయుం ఆందనైయుం కైకాట్టిఉయ్యుమాఱెణ్ణి ఉగందేలోర్ ఎమ్బావాయ్ తెలుగులో భావార్ధము;దుఃఖములతో నిండియున్న ఈ పృథివియందు [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు