టైమ్ మానేజ్మెంట్ టెక్నీక్స్ -2వ భాగము  కాల నిర్వహణ పద్ధతులు -2 వ భాగము  మొదటి వ్యాసంలో కాల నిర్వహణ పద్ధతులు గురించి కొంత తెలుసుకున్నాము. ముఖ్యంగా, మన జీవితానికి సరైన ధ్యేయాలు యెంత అవసరమో కొంతవరకు చూశాము. ధ్యేయాలు లేని జీవితం సారహీనంగా, రసహీనంగా, అర్థహీనంగా వుంటుంది.  ఉదయం నేను నిద్ర నుండి లేస్తే, కాలకృత్యాలు  తీర్చుకుని - ఆ తరువాత దినమంతా ఏం చెయ్యాలి - అన్న ప్రశ్న [...]
టైమ్ మానేజ్మెంట్ -  కాల నిర్వహణ  అంటే ఏమిటే? మనకున్న కాలాన్ని మనం సద్వినియోగపరుచుకోవడమే టైం మానేజ్మెంట్. తెలుగులో కాల నిర్వహణ లేదా సమయ నిర్వహణ అని చెప్పుకోవచ్చు.  పరుగులెత్తే కాలం : మీరు ఏం చేసినా, ఏం చెయ్యకున్నా, మీ కాలము వురుకులు పరుగులుగా కదలి వెళ్లి పోతూనే  వుంటుంది. అది మీ కోసం ఆగే ప్రసక్తే లేదు. రోజుకు 24 గంటలు  యివ్వబడింది, మన అందరికీ. గంటకు 60 నిముషాలు, [...]
   మీ భవిష్యత్తు విధి నిర్ణయమా?    మీ నిర్ణయమా? నాకెందుకు యిలా ఆక్సిడెంట్ జరిగింది? నాకెందుకు ఈ రోగం వచ్చింది ? నాకెందుకు యిన్ని కష్టాలు వస్తూనే వున్నాయి?  నేను ఎంత జాగ్రత్తగా వున్నా నాకే యిలా ఎందుకు జరుగుతూ వుంది ? మనం ఎప్పుడూ అనుకోని విపత్తులు, చెడు, చేదు సంఘటనలు, అనుభవాలు  మన జీవితంలో జరుగుతూ వుంటే మనకు యిలా అనిపిస్తూనే  వుంటుంది.  కానీ, మంచి, మేలు [...]
తెలుగు ప్రముఖులు - వారిలో నాకు నచ్చిన వారు  2 వ  భాగము  చంద్రబాబునాయుడు గారు -బాబు గోగినేని గారు తెలుగు వారిలో నాకు తెలిసి యిద్దరు బాబులు వున్నారు. బాబు గోగినేని ఒకరు. చంద్రబాబు (నారా) మరొకరు. యిద్దరికీ అసలు పోలికే లేదు.  నారా చంద్రబాబు గారితో వాగ్వివాదాలకు దిగాలని కాచుక్కూర్చున్న వారు ఎంతో మంది వున్నా , ఆయన మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నాకొద్దు, నాపని నాకు బోల్డంత [...]
తెలుగు ప్రముఖులు వారిలో నాకు నచ్చిన వారు తెలుగు వాళ్లలో నాకు నచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది వున్నారు. ముఖ్యులైన మన ప్రవచన కర్తలందరూ నాకు బాగా నచ్చారు. శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారు, శ్రీ గరికపాటి నరసింహారావు గారు, శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు వంటి ప్రముఖులు మాత్రమే కాకుండా యింకా  ఎంతో  మంది  చాలా బాగా ప్రవచనాలు చెప్పే వాళ్ళు తెలుగు నాట వున్నారు.  చాగంటి గారి [...]
  భగవద్ గీత (18)     రెండవ అధ్యాయము     సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి నాలుగు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం.  అయిదు నుండి పదినాలుగవ వ్యాసం వరకు, శ్రీకృష్ణుడి వుపదేశంలో - దేహి(అంటే ఆత్మ), దేహాల మధ్య గల సంబంధము, తారతమ్యము, వాటి స్వరూప లక్షణాలు, సంబంధాలు  చూస్తూ వచ్చాము. 15,16
  భగవద్ గీత (17)     రెండవ అధ్యాయము     సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి నాలుగు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం. అయిదు నుండి పదిమూడవ వ్యాసం వరకు, శ్రీకృష్ణుడి వుపదేశంలో - దేహి(అంటే ఆత్మ), దేహాల మధ్య గల సంబంధము, తారతమ్యము, దేహి, దేహాల యొక్క స్వరూప లక్షణాలు చూస్తూ వచ్చాము.
  భగవద్ గీత (15)     రెండవ అధ్యాయము    సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి నాలుగు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం. అయిదు నుండి పదిమూడవ వ్యాసం వరకు, శ్రీకృష్ణుడి వుపదేశంలో - దేహి(అంటే ఆత్మ), దేహాల మధ్య గల సంబంధము, తారతమ్యము, దేహి, దేహాల
  భగవద్ గీత (15)     రెండవ అధ్యాయము    సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి నాలుగు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం. అయిదు నుండి పదిమూడవ వ్యాసం వరకు, శ్రీకృష్ణుడి వుపదేశంలో - దేహి(ఆత్మ), దేహాల మధ్య గల సంబంధము, తారతమ్యము, దేహి(ఆత్మ), దేహాల యొక్క స్వరూపము, లక్షణాలు చూస్తూ వచ్చాము.
  భగవద్ గీత (14)     రెండవ అధ్యాయము    సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి నాలుగు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం. అయిదు నుండి పదిమూడవ వ్యాసం వరకు, శ్రీకృష్ణుడి వుపదేశంలో - దేహి(ఆత్మ), దేహాల మధ్య గల సంబంధము, తారతమ్యము, దేహి(ఆత్మ), దేహాల యొక్క స్వరూపము, లక్షణాలు చూస్తూ వచ్చాము. సాంఖ్య
  భగవద్ గీత (13)     రెండవ అధ్యాయము    సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి మూడు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం. నాలుగవ వ్యాసంలో అర్జునుడి సమర్పణ భావాన్ని, 'నా సమస్యకు నువ్వే సమాధానం చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడిని' అన్న మాటలను విశదంగా పరిశీలించి ఆకళింపు చేసుకున్నాం.     అయిదు నుండి
  భగవద్ గీత (12)     రెండవ అధ్యాయము    సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి మూడు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం. నాలుగవ వ్యాసంలో అర్జునుడి సమర్పణ భావాన్ని, 'నా సమస్యకు నువ్వే సమాధానం చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడిని' అన్న మాటలను విశదంగా పరిశీలించి ఆకళింపు చేసుకున్నాం.     అయిదు నుండి పదవ వ్యాసం వరకు,
  భగవద్ గీత (11)     రెండవ అధ్యాయము    సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి మూడు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం. నాలుగవ వ్యాసంలో అర్జునుడి సమర్పణ భావాన్ని, 'నా సమస్యకు నువ్వే సమాధానం చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడిని' అన్న మాటలను విశదంగా పరిశీలించి ఆకళింపు చేసుకున్నాం.  అయిదు నుండి పదవ వ్యాసం వరకు,
  భగవద్ గీత (10)     రెండవ అధ్యాయము    సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి మూడు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం. నాలుగవ వ్యాసంలో అర్జునుడి సమర్పణ భావాన్ని, 'నా సమస్యకు నువ్వే సమాధానం చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడిని' అన్న మాటలను విశదంగా పరిశీలించి ఆకళింపు చేసుకున్నాం.  అయిదు నుండి తొమ్మిదివ వ్యాసం వరకు,
  భగవద్ గీత (9)     రెండవ అధ్యాయము     సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి మూడు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం. నాలుగవ వ్యాసంలో అర్జునుడి సమర్పణ భావాన్ని, 'నా సమస్యకు నువ్వే సమాధానం చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడిని' అన్న మాటలను
  భగవద్ గీత (8)     రెండవ అధ్యాయము     సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి మూడు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం. నాలుగవ వ్యాసంలో అర్జునుడి సమర్పణ భావాన్ని, 'నా సమస్యకు నువ్వే సమాధానం చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడిని' అన్న మాటలను విశదంగా పరిశీలించి ఆకళింపు చేసుకున్నాం.  అయిదవ
  భగవద్ గీత (7)     రెండవ అధ్యాయము     సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగాన్ని మొదటి మూడు వ్యాసాల్లో బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకున్నాం. నాలుగవ వ్యాసంలో అర్జునుడి సమర్పణ భావాన్ని, 'నా సమస్యకు నువ్వే సమాధానం చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడిని' అన్న మాటలను విశదంగా పరిశీలించి ఆకళింపు [...]
భగవద్ గీత (6)     రెండవ అధ్యాయము     సాంఖ్య యోగము    భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగం మొదటి మూడు వ్యాసాల్లో చూశాం. నాలుగవ వ్యాసంలో అర్జునుడి సమర్పణ భావాన్ని, 'నా సమస్యకు నువ్వే సమాధానం చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడిని' అన్న మాటలను విశదంగా చూశాం. అయిదవ వ్యాసంలో శ్రీకృష్ణుడి మొట్టమొదటి ఉపదేశ శ్లోకం చూశాం.  ఉన్న వారి కోసమైనా ,
భగవద్ గీత (4)   రెండవ అధ్యాయము      సాంఖ్య యోగము భగవద్ గీత లో మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగం మొదటి మూడు వ్యాసాల్లో చూశాం.  కానీ, అర్జునుడు  ఏం మాట్లాడినా, ఎన్నిరకాల వాదనలు , కారణాలు , సాకులు చెప్పినా, యింత వరకు శ్రీకృష్ణుడు నోరు తెరిచి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడ లేదు. అర్జునుడు యిన్నాళ్ళూ ఎందుకు యుద్ధం కావాలనుకున్నాడో, యిప్పుడు యెందుకు వద్దనుకుంటున్నాడో తనకే [...]
భగవద్ గీత (3)   రెండవ అధ్యాయము   సాంఖ్య యోగము భగవద్ గీత  శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఉపదేశించిన,  దేశ, కాల, మత, జాతులకు అతీతమైన, మహోత్కృష్టమైన జీవన విధానం.  మనిషి జీవితానికి అర్థం, పరమార్థం, మనం చెయ్య వలసినవి, చెయ్యకూడనివి, ఏది చేస్తే ఏమవుతుందో, ఏది కాదో, ఏది చెయ్యకూడదో - అన్నీ సమగ్రంగా తెలిపిన  నభూతో నభవిష్యతి అయిన మహోపదేశం భగవద్ గీత.  మహా భారత సంగ్రామానికి [...]
భగవద్ గీత (2) మొదటి అధ్యాయము అర్జున విషాద యోగము భగవద్ గీత  శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఉపదేశించిన,  దేశ, కాల, మత, జాతులకు అతీతమైన, మహోత్కృష్టమైన జీవన విధానం.  మనిషి జీవితానికి అర్థం, పరమార్థం, మనం చెయ్య వలసినవి, చెయ్యకూడనివి, ఏది చేస్తే ఏమవుతుందో, ఏది కాదో, ఏది చెయ్యకూడదో - అన్నీ సమగ్రంగా తెలిపిన ఏకైక, నభూతో నభవిష్యతి అయిన మహోపదేశం భగవద్ గీత.  మహా భారత [...]
భగవద్ గీత  మొదటి అధ్యాయము అర్జున విషాద యోగము (1) భగవద్ గీత  శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఉపదేశించిన,  దేశ, కాల, మత, జాతులకు అతీతమైన, మహోత్కృష్టమైన జీవన విధానం.  మనిషి జీవితానికి అర్థం, పరమార్థం, మనం చెయ్య వలసినవి, చెయ్యకూడనివి , ఏది చేస్తే ఏమవుతుందో, ఏది కాదో, ఏది చెయ్యకూడదో - అన్నీ సమగ్రంగా తెలిపిన ఏకైక, నభూతో నభవిష్యతి అయిన మహోపదేశం భగవద్ గీత .  మహా భారత [...]
సమస్యలు - పరిష్కారాలు పుట్టిన ప్రతి మనిషికీ సమస్యలు వున్నాయి. పక్కింటివాడికి సమస్యలు లేవు, ఎదురింటి వాడికి లేవు , అన్నీ నాకే వున్నాయి -  అని అనుకోలేము. ప్రతి ఒక్కరికీ సమస్యలు వున్నాయి. ఇక ముందు కూడా, అంటే భవిష్యత్తులో కూడా, యేవో సమస్యలు, కష్టాలు వస్తూనే వుంటాయి. నరేంద్ర మోడీ గారికీ, డోనాల్డ్ ట్రంప్ గారికీ , చంద్ర బాబు నాయుడు గారికీ మీకున్న సమస్యలు  వుండొచ్చు , [...]
  ప్రపంచ చరిత్రలో అతి గొప్ప గ్రంథం ఏది ? ప్రపంచ చరిత్రలో అతి గొప్ప గ్రంథం ఏది ? ప్రపంచంలో చాలా ఎక్కువ మంది చేత చదవ బడే పుస్తకమా ? చాలా, చాలా పురాతనమైన పుస్తకమా ? చాలా, చాలా అమూల్యమైన అత్యంత మానవోపయోగకర విషయాలు తెలియ జేసే పుస్తకమా?  ఏది? మీరు క్రైస్తవ మతం లో చేరితే వెంటనే మీ చేతిలో  బైబిల్ పుస్తకం పెట్టేస్తారు. కొన్ని రైల్వే స్టేషన్ల ముందు నుంచుంటే చాలు , మీకు ఒక కాపీ [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు