చీకటి పడింది; ఎవరో నింపాదిగా అన్యమనస్కంగా ఒక నెత్తుటి బొట్టుని పెద్దదిగా చేస్తోన్నట్టు రాత్రి;"you see, it's happening again. Again and again. How to take it? I'm dying. I'm dying of this neglect; Of this game, of this cruel game; of this cruel game called love; of this ... can't you see?" she said - అపార్ట్మెంట్ బయట, దూరంగా ఎక్కడో పగిలిన నేల. ఎండిపోయిన ఆకుల వంటి కాంతి; నారలు నారలుగా రాత్రి
చీకటి పడింది; వేలికొసతో ఎవరో  నింపాదిగా,  ఒక నెత్తుటి బొట్టుని పెద్దదిగా  చేస్తోన్నట్టు లోపల రాత్రి;"you see, it's happening  again. Again and again. How  to take it? You see, I'm dying. I'm  dying of this  neglect; Of this love; of this ... Can't you see?" she said. బయట పగిలిన నేలా  ఎండిపోయిన కాంతీ, మరిక  కంఠంలో ఒక బ్లేడై, సన్నటి వణుకై,  ఒక ప్రతిధ్వనై, ఎవరికీ ఎవరూ లేని ప్రకంపనై  
"నో మోర్ అఫ్ దిస్ షిట్" అతను అనుకున్నాడు, ఎన్నోసారో అసలే తెలియదు వరసగా భవనాలు వెనుకగా; మరి అక్కడే ఒక సరస్సు, ఊగిసలాడే అలలతో, లోకమంతా ఇంతేనా? ప్రొక్లైనర్లతో ఇంకా లోపలికి త్రవ్వుతో, ఏమీ మిగలనంతగా కొల్లగొట్టుకుని పోతో? ఛాతిలో ఒక హృదయం అంత కంత; వండ్రంగి పిట్ట ఒకటి పొడిచి పొడిచి చేసినట్టు; వలలో చిక్కినదేదో మరి శ్వాసకై తపిస్తోన్నట్టు: ఛత్ ... *** "నో మరి అఫ్ దిస్ షిట్" [...]
నీ అరచేతుల నిండా వెల్లుల్లి వాసన నా ముఖాన్ని ఇక ఆ చేతులతో నిమిరినప్పుడు, వొలిచిన రెమ్మలేమో ఇకా ఉదయపు పల్చటి ఎండలో నేలపై మెరుస్తో:మరి పొట్టేమో, రాలిన ఆకుల వలే గాలికి ఊయల ఊగుతో;  చూడు, ఋతువు మారుతోంది. మరొక వేసవి కొమ్మల్లోంచీ, కుళాయిపై ఆగి అరిచే కాకీలోంచీ, కొత్త కుండలోంచీ, చల్లని నీళ్ళై, నీ చేతులలోంచి జీవధాతువై మరో వేసవికై, ఇట్లా వొలిచిన వెల్లుల్లి రెమ్మలై, నీ [...]
ఎక్కడినుంచో చినుకంత మాట నిద్రలోకి, ఒక పసిచేయి వాలినట్టు, మెడ చుట్టూ చుట్టుకుని, ఏదో కలవరించి పూవై హాయిగా నిద్రలోనే సన్నగా నవ్వినట్టు, పెదాలపై ఒక చుక్కై తడితో మెరిసినట్టు కూడా! *** ఎక్కడినుంచో చినుకంత మాట నిద్రలోకి రాలి, కలలై వలయాలై ప్రేమగా నువ్వై వ్యాపిస్తో! 
ఎక్కడినుంచో చినుకంత మాట నిద్రలోకి, ఒక పసిచేయి వాలినట్టు, మెడ చుట్టూ చుట్టుకుని, ఏదో కలవరించి పూవై హాయిగా నిద్రలోనే సన్నగా నవ్వినట్టు, పెదాలపై ఒక చుక్కై తడితో మెరిసినట్టు కూడా! *** ఎక్కడినుంచో చినుకంత మాట నిద్రలోకి రాలి, కలల వలయాలై ప్రేమగా నువ్వై  వ్యాపిస్తో! 
మణికట్టు దాకా తెగిన చేతులు. ఇక, నీ ముఖాన్ని పొదివి పుచ్చుకోవడం ఎలా? ఓ నెత్తుటి ధార. శ్వాస అందక భాష, తెలుపు కాగితాల దిగంతాల చీకటి: ఇక్కడ(డే), నీ ముందు, మోకాళ్లపై వొరిగిపోయి నిను అర్దిస్తో తలను వొంచి నీకు లొంగిపోతో! *** మణికట్టు దాకా తెగిన చేతులు, అవి దారికిరువైపులా రాలిన రక్త వర్ణపు పూలు: అవే, చెల్లాచెదురై తడిచి చితికి, చివరికి అతనై, 'వొద్దు' అని, గాలికి చేతులు మోడ్చి! 
"దడదడమని బాదినట్టు, లోపల  ఒకటే శబ్ధం, పట్టేసినట్టు కూడా. ఏం చేయను నేను?" She asked him,  *** లేచి వెళ్లి,ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళూ మాత్రా తెచ్చి ముందు ఉంచాడు అతను, "please sleep, it's 12:00" అంటో! *** బయట మరి రాలిన వేప ఆకులు  రాత్రిలోకి కుంగి,  ఇంకా కొంచెంగా శిధిలమవుతో!
కనుల కింద తెగని రాత్రుళ్ళు, మరి  దారాల్లాంటి చీకట్లు అల్లుకుని ఒక తాడై మెడకి  చుట్టుకున్నట్టు: నువ్వో ప్రతిధ్వనివి  అయినట్టూ, ఇక  ఆ కంపన మొదలయినది ఎక్కడో తెలియక,మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి   నిన్నే చుట్టుకుని,  'వదలకు' అని అర్ధించినట్టూ,  జీవితం ఒక బిక్షపాత్ర అయ్యి, నేనో  మూగ యాచకుడనై  అట్లా నీ ముందు నిలబడినట్లు!   ... *** true; your face is a paradise of peace but how come,  you are so fucking ugly
తేనెలాంటి చీకటి; మెరుస్తో ఒక చుక్క, మిణుగురై పావురం పిల్లై దాహమై నేలై గాలై పగిలిన పెదిమల నేనై, ఒక్క నేనే అయితే *** తేనెలాంటి చీకటి, చేదుగా విగతగా, మరి  చాచిన ఒక అరచేయిలా, ఖాళీగా మరో అరచేయి లేక విగతగా; you know, you're a freaky fucking lie!  
వొక్కదానివే కూర్చున్నావు నువ్వు అంతసేపూ, baristaకదా కాఫీ షాపు పేరు? మారుతోన్న సూర్యకాంతి. వృక్షాలు వడపోస్తోన్న గాలి. లోపలికి వినిపించని వాహనాల రద్దీ,ఆ హోరు శబ్దాలూ నీ శరీరంలో ఇక మ్రోగుతో, ప్రతిధ్వనిస్తో! *** వొక్కదానివే కూర్చున్నావు నువ్వు అంతసేపూ! ఈలోగా మరి చీకటి పడింది, వెళ్ళే వేళ అయ్యింది: వొంటరిగా లేచి నువ్వు, విసుగ్గా అలా కదిలినప్పుడు bastardకదా అపుడు నా పేరు? 
కనులు తెరచిన వెంటనే, ఎదురుగా నీ కళ్ళు, వాన కురిసే సాయంత్రాలై, ఏం జరిగింది? అడుగుతాను చిన్నగా ఇక, ఏదో అలజడిని నింపుకుని ఊగే ఆ చెట్లనీ గూళ్ళనీ మెడలు మాత్రమే బయట పెట్టి చూసే రెండు నల్లని పిట్టల్నీ! వాటిదంతా కూడా చెట్ల భాష. రెక్కల భాష: గాలి భాష, ఊగే నీడల తెల్లని రాత్రి భాష, ఒడ్డు నుండి ఒడ్డుకు అలలుగా కదిలే సరస్సుల భాష, ఆ నీటి శబ్దాల రహస్య భాష! *** కనులు తెరచిన వెంటనే, [...]
వెళ్ళడానికి ఎటూ లేదు బయట కొంచెం చీకటీ, చేదు ఎవరైనా వచ్చి వెళ్ళారా? లోపల ఖాళి. దాహమేసి గాలీ! *** వెళ్ళడానికి ఎటూ లేదు! దూరంగా ఎక్కడో, మరి నీవైపు  చేతులు చాచి, రమ్మనే  వొణికే చెట్లూ,  బ్రతికి ఉన్న రాళ్ళూ!
"కొంచెం కాంతిని లోపలికి రానివ్వకూడదూ?" అని సూచించింది తను, ఆరిన దుస్తులను మడత పెడుతో, "Summer has arrived quite early  this time: isn't it? Look at those birds, how  they thirst! మరి అది నీళ్లకోసమేనా?"  అని అడిగి, క్షణకాలం తనవైపు తీక్షణంగా  చూసి, చిరునవ్వుతో,  తెరచిన తన తలుపులను విసురుగా  మూసి వెళ్లిపోయాడు అతను! మిగిలిన ఒక   తెల్లని రుమాలుని మరి ముడవక, ఒక పూవులా చుడుతో   అనుకుంది తను ఇట్లా:
నీళ్ళు పోయలేదు ఎవరూ నీకు, వేడిమి తెరలకి  ఈ వేళకల్లా వడలిపోయి,  ఒరిగి, ఎలాగో అయిపోయి, ఇక  నీ పెదిమలు  తడుపుకుంటూ నువ్వు:  అవును:నీళ్ళు వొంపలేదు ఎవరూ కానీ, అందరికీ తాజాగా మెరిసే పూవులు  మాత్రం కావాలి నీలో ఎల్లప్పుడూ ఆకర్షనీయంగా, మరి సువాసన భరితంగా! *** ఓ అమ్మాయీ,కానీ నీలోని వేర్లని పట్టించుకున్నదీ సాకిందీ, మేము ఎన్నడు? 
"my white white lily, చూడు ఇటు don't be afraid, you're still so beautiful"  అని అన్నాడు అతను: ఎముకలైన చేతులను  అతని మెడ చుట్టూ  వేసి, కృంగిన కళ్ళని అతని  ఛాతిలో పాతుకుని, నెత్తురు పూచే ఒక మొక్కై  మొలకెత్తుతో,  పెద్దగా ఏడ్చింది తను: తెగి  ఉబికే గొంతుకతో, వొణికే శరీరంతో హత్తుకుని  ఏదో చెప్పాలనీ  చెప్పలేక,వొదలలేక మరిక  ఓ ఐదడుగుల అశ్రువై, రాలి చిట్లి చెదిరిపోతో  చీకటి కమ్మిన తెల్లని రాత్రుళ్ళలో,
మాట్లాడుకోలేదు ఇద్దరూ, అస్సలు, చాలాసేపటి వరకూ: బయట చీకట్లో గాలి సవ్వడి లీలగా చలి: నిప్పు రాజేసినట్టు ఒక చిన్న వెలుతురు, ఎక్కడో, దూరంగా: ఒకోసారి దాదాపుగా, చేతికి అందేంతగా, ఇక ఇద్దరినీ వెలిగించి, మరి బ్రతికించి ఉంచేంతగా! *** మాట్లాడుకోలేదు ఇద్దరూ, అస్సలు, చాలాసేపటి వరకూ: సమాధిపై పాతిన రాళ్ళలాగా!  
"ఎవరు నువ్వు? అసలేం కావాలి నీకు? ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు ఇక్కడికి?" (the woman in white asked him) సగంగా తెగిన చేతులనీ, నాలికనీ చూయిస్తో, శబ్దిస్తో "గ్ గ్ గ్ గ్ గ్" అని మరి ఏవో సంజ్ఞలు చేస్తో, మొండి చేతులని జోడించి, ఆ స్త్రీ ముందు మోకరిల్లాడు అతను: పగిలినో పిల్లనగ్రోవి తుది శ్వాసతో నిస్సహాయతతో మరి, జీరగా విలపించినట్టు!
ఆకులపై రాలే మంచూ, మసక వెన్నెల, ఊగే నీడలూ, చెట్ల కింద చెదిరి తడిచిన ఎర్రని మట్టి, ఇంటిపై కుండీలలోని చామంతులూ, రాసుకుని రాసుకుని తిరిగే పిల్లులూ, మరి రెండు బాతు పిల్లలూ, వాటి అరుపులూ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా, వీడి కళ్ళల్లో? అంది తను వాడిని ఒడిలో ఊపుతో - *** కానీ అప్పటికే, క్వాక్క్వాక్ మంటో ఈ పొయెమ్తో ఎటో వెళ్లేపోయాడు అతను!
చెరిపిన గీతలా, చీకటిలో చిన్నగా పొగ లోపల, దేనికో తగిలి ప్రాణం చీలిపోయినట్టుగా  బొట్టుబొట్టుగా నొప్పి. ఆధాటున మరి ఎంతో ఖాళీ: ( లోపల ) *** రాత్రి అయ్యింది: అయినా రాలేదు ఎవరూ! రాలి కాలిపోయి, ఓ పొగై చీకట్లో కరిగిపోతో అతనే!
మరి తలుపులు తెరచే ఉన్నాయి లైటు వేయలేదు, ఇల్లంతా కురిసే మసక చీకటి, శరీరంలో రాక్షస రాత్రుళ్ళ కేకలు శ్వాస లేని గాలి. ఇక, ఇలా అనుకుంటాడు అతను: వెన్నెల బరువెంతో తెలుసా నీకు? చీకటంత. నీ అంత, నిన్ను దాచుకున్న అశ్రువంత! 
గదులు అన్నిటినీ శ్రద్ధగా ఊడ్చి దుమ్ముని అంతా ఒక పాత వార్తాపత్రికలోకి ఎత్తి ఆరుబయట ఉన్న ఓ బుట్టలోకి దులిపి, ఇక ఏదో ఆలోచిస్తో లోపలికొస్తో ఆవిడ! *** ఇప్పటికి ఇట్లా నిన్ను విదిలించి శుభ్రపరచడం ఎన్నోసారో, మరి నీకు (నీకే) అస్సలు జ్ఞాపకమే లేదు!
ఒక తెల్లని కాగితం, మరో ఎర్రని పూవు ( was that a red rose or a yellow one  that you've asked for?) కొంచెం గాలీ, ఇంకా కొంచెం వానా, దారిన రాలిన ఒక ఖాళీ గూడూ దానిలో ఇంకా మ్రోగే ఏవేవో ప్రతిధ్వనులూ ( was that my heart or echoes of your words in my heart? ) ఇవన్నీ, మరివన్నీ కానివి ఎన్నో, ఏవో తెచ్చాను నీకోసం: ప్చ్, కానీ, అప్పటికే నిండుగా నిద్రలోకి, ఒక పొగమంచులోకి, నావై సాగిపోయి ఉన్నావు నీవు! 
గడచిపోయింది రాత్రి: తన నుదిటిపై ఉంచిన ఒక తెల్లని రుమాలై, తడిచీ ఆవిరై, ఆవిరై మళ్ళీ తడిచిపోయీ, రాత్రంతా తాను జ్వరంతో అలాగే, రాలిన మొగ్గలాగే, అతని పక్కనే ఏవో కలవరింతలై, వేసవిలో, ఇంటి వెనుక ఉంచిన ఒక కుండ కింద మండే, ఇసుకలాగే! *** ఉదయం నిదుర లేచిన పిల్లలు ఇక అతనిని ఇలాగ అడిగారు:"నాన్నా నాన్నా, రాత్రి మరి అమ్మకి ఏమయ్యింది నాన్నా?"
ఉదయం: విషం చిమ్మినట్టు మరి చినుకుల్లో ఎండ, అప్పటిదాకా మండినదేదో ఆరిపోతే, చిక్కని పొగ నీ వాసనతో లోపల నుంచి పైకి ఎగసీ ఎగసీ ఎగసీ:ఎటో! *** ఉదయం: కనులలోని ఎండ, ఒక తెల్లని త్రాచైతే, హృదయం, నురగలు కక్కే ఒక రాత్రైతే, ఇక ఎటు పోవడం?
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు