ఆంగ్లమాద్యమాన భాషను బలిజేసిపాండితీవరులను పాతి పెట్టివైభవముగ తెలుగు సభలుజ రుపుటకుఅవని జనుల కాహ్వ నములు బంపె
ప్రకృతి పిదప అందమైన స్త్రీఅందాన్ని అతిశయంగ అలంకరించిఅందరి మన్ననలందేది స్త్రీ తరతరాల మన సంప్రదాయపువస్త్రాలంకరణల అందం ద్విగుణీకృతమైదినదిన ప్రవర్దమానమై దివ్యకాంతి నొసగునిండు జాబిలివై కనువిందు జేయలె గానికృష్ణపక్షపు జాబిలిలాఅంతకంతకు అంతరించినసినీవాలి లాంటి సితుకు గుడ్డలతోమనుషుల నాగం జేయద్దు నాగుపామును చూసి దూరముండాలె గానిచెల్లెనాదసరమూది [...]
వెక్కి వెక్కి ఏడ్వనిదే పలుకులొంట బట్టవులేపదేపదే పడిపోనిదె నిలబడి అడుగేయవులేపరిశ్రమయె ఫలితాలను సాధించునని మరువకఅనునిత్యము సాధనతో ఆకశమునకెదుగవలెనుకష్టపడక కూర్చుంటే కలుగు ఫలితమదియేమినిరంతరం నిరీక్షణలో నీకు ఒరిగినదియేమిమట్టి పొరలు ఒక్కొక్కటి తొలుచుకుంటు వెళ్ళనిదేఅమతమయ జలదారలు అంతుచిక్కు దారేదిచెట్టుకున్న ఫలములేవి చేరిరావు నీ దరకుకోరుకున్న సుఖములన్ని [...]
కళదప్పిన ఇల్లుపచ్చని తాటాకులతోకంకబొంగులు పంజరపొరుకలతోఅల్లుకున్న పిట్ట గూడోలెఅదంగున్న మా యిల్లుఇంటినిండ పిల్లలుఅల్లరి అరుపులతో చిలిపి చేష్టలతోఊరవిస్కలు కోడిపిల్లలతోనిత్య సందడిగుండే నా యిల్లుచుట్టాలు బందువులు సుట్టు సోపతిగాండ్లుసబ్బండ వర్ణాల సాదరాభిమానాలుబుద్ది సెప్పే వాళ్లు భుజంతట్టే వాళ్లుఆప్యాయతానురాగాల అపూర్వ లోగిలి మా యిల్లుమూడునాల్గు తరాల [...]
వేకువ జామునతొలికోడికూతతో తెలవారిన పల్లె
నీవరు దెంచిన న్వెలుగువిరజిమ్మి          తారలన్ని ధరణి తరలి వచ్చెదేదీప్య ముగవెల్గు దీపాల కాంతిలొ          అంధకరమ్మంత అంత రించె
అవని పైవెలసిన అన్ని జీవమ్ములుఆయు క్రమము కొలది అంతరించుకవి రవులిరువురిల కలకాల ముందురుపచ్చిమట్లమాట పసిడి మూట
మధ్యతరగతి మనిషి బతుకుసాలెగూడులో ఇరుక్కున్న పురుగుస్తబ్ధంగా ఉండి ప్రశాంతత పొందలేంపోరాడి బయట పడలేంఒక్కో ఒక్కో అర ఛేదించడంలోజీవితం జీర్ణమవుతుందిసుఖదుఃఖాల సుందర దృశ్యం జీవితంఆరెంటికి మధ్య అడుగు దూరంఒకటుంటే రెండోదుండదుఏ ఒకటీ శాశ్వతం గాదుఆ రెంటిని అందుకొనుటలోనీరస మవుతుంది జీవితంఆహ్లాదాన్నిచ్చే అలలప్రయాణంలోపైకెగసిన మరు క్షణం పాతాలానికిఅలలతో పోటీపడిపైకి [...]
ప్రేమ విఫలమైందనోకరుణ కనుమరుగైందనోమానవత మాయమైందనోబాధలు వెరిగినయనోబతుకు దెరువు గానరావట్లేదనోచితికి చేరువవుతావాజీవితం విలువైనదని తెలుసుకోమరణమే శరణ్యం గాదని మసలుకో
అలతియలతి తెలుగు పలుకులన్నిటినేరికవితలల్లినట్టి కవులు ఘనులువారి వలనె తెలుగు వర్ధిల్లు చున్నదిపచ్చిమట్ల మాట పసిడిమూట
అలల ఊయలపైఅలుపెరుగని పయనంనిలకడ లేని జీవితంలోనిరంతరం చేపల వేటతోఅనునిత్యం అపనమ్మకంతోప్రకృతి నెదురించి సాగెబతుకు పోరాటంగోదావరి ఒడిలోతెప్పె పడవకు తెడ్డేస్తూపొద్దుతో పోటీపడేసుందర సుమధుర జీవితచిత్రం
నాన్నంటే!జీవనగతిని మార్చు నావికుడునాన్నంటేమనల నడిపించు నాయకుడునాన్నంటేనడయాడు టంకశాల కాదునాన్నంటేఅవసరాలు దీర్చే యంత్రం గాదుమనకోసం జీవితాన్ని అర్పిస్తూతన రక్తాన్ని స్వేదంగా మలచిశ్రమించే నిరంతర శ్రామికుడుమనందరి కానందంపంచుతూమనలో తనానందాన్ని చూసుకునేనిస్వార్థపరుడు నాన్న !అమ్మ లా కన్నులు చెమ్మగిల్లనీకుండాకష్టాన్ని కన్నీళ్లను చూసికుటుంబం కుంగిపోతుందని [...]
అమ్మంటే అనుబంధాలు అల్లుకున్న పొదరిల్లు              అప్యాయతానురాగాల మేళవింపు                        మమతానురాగాల మారురూపుఅమ్మంటే ఎడతెగని ప్రేమ పాశంఅమ్మంటే అవిరల త్యాగంఅమ్మంటే అడిగిన విచ్చే దేవునిరూపంఅమ్మకు సాటి రారు అనితరంఅమ్మంటే అపూర్వం !అమ్మతనం అపురూపం ! !
నా కనుల కాన్వాసు పైనీరూపు బొమ్మను గీసికునుకు రాకుండ చేసావు !నా హృదయకడలిలో నీ తలపుల  అలజడి రేపినా మదికలువను మదనపరిచావు !విలువింటిదొర చెలికాడవైవిరి బాణాల పరంపరతోమధుర బాధ కలిగించావు !దూరంగా వుండి దోబూచులాడకదరి చేరు దారులు వెతికి వయసు వారువాన్నధిరోహించిఅలల పరువానికి అడ్డుకట్టలేసేయ్
చందమామకు చలేసిందేమోచుక్కల దుప్పటి గప్పుకొనిఆకాశం కౌగిట్లో ఒదిగి పోయిందికలువలు కలవరపడిచెరువు యెద లోతుల్లోచెమ్మగిల్లి చింతిస్తున్నాయిలోకమంతచిమ్మ చీకటి కమ్ముకుపోయిందిసూర్యోదయపు సుందర దృశ్యంఅగుపించేదెపుడో?కారుచీకటిని పారదోలుకాంతిపుంజం కనిపించేదెపుడో ?నా హృదయ కమలంవికసించి విరబూసేదెపుడో ?
రైతుల అర్థనగ్నపుసాగువాటు సాటుగ జూసినీలినింగి సిగ్గుపడిమబ్బు దుప్పటి గప్పుకుంది !అపురూప వొస్తులుపాత సందుగల దాసినట్టుతీరైన ఇత్తుల దెచ్చిమట్టి పొరల మరుగున దాసిరి !సిగ్గువీడి సిరుజల్లుకురిపించి కరుణించేదెపుడో ?పుడమి పులకరించిపరవశంతో పరితపించే దెపుడో ?అన్నదాతల ఆశలుఅంకురించి మురిపించేదెపుడో ?
సమాజ స్థితిగతులకుసజీవ సాక్షిగ నిలిచిభావకవుల వారసుడైభావికవుల మార్గదర్శకుడైకొత్తపాతల కలయికతొ కవనమల్లినఅభినవ కవితాఝరిఅభ్యుదయ కవితా దార సినారెకవన లోకపు యవనికపైవెలుగులీనిన వెన్నెల తారతెలుగు సాహితీ సౌరభాలనుదిగంతాల గొనిపోయిన మలయమారుత వీచికసరస సాహితీప్రియులనుశబ్ధమాధుర్య భావ గాంభీర్యగీతాలహరిలో ఓలలాడించిమురిపించి మైమరిపించే సమ్మోహన గీతికజనన సామాన్యుడైన [...]
అమాయకత్వం ఆసాంతం నిండిన తెలంగాణలోచైతన్య దీపికను ప్రసరించి
అమ్మ ఒడి వీడినంతనేఅక్కున జేర్చుకొనిఆప్యాయతానురాగపుఆటపాటలతో  ఆదరించిఓరిమితో ఓనమాలు దిద్దించిఅలతియలతి మాటలతోవిలువలెన్నొ నేర్పించిపసిప్రాయపు మది మురిసే కథలతోమానవతను నేర్పించి మనిషిని జేసికాఠిన్యముతో క్రమశిక్షణ నేర్పిక్రమముగా లాలించి కరుణ జూపిచదువుల సారాన్ని చక్కగనందించివిలువలు నేర్పి వినయశీలిగమార్చిశిష్యోన్నతిని జూసి గర్వపడతూమురిసి మైమరచి [...]
అవనిగ్ర మ్మెడునట్టి అంధకారము బాప         అవతరిం చెగురువు లవని యందు
మట్టి బొమ్మ వంటి మనిషి మస్తిస్కానఅక్షరాల నాటు హాలి కుండుఅవని జనుల నిండు అంధకారముదీర్చదివ్వెల వెలిగించు దివిటి గురువు
సీ. ప్రాచీన  భాషయై పరిడవిల్లిన తెల్గు           గ్రాంథిక మైతన ఘనత జూపి సంస్కృత భూయిష్ట సంక్లిష్ట తలు బాపి           సరళ గ్రాంథికమయ్యి సౌరు లొలికె తెనుగు జనలకంత వెలుగులొ నరించ          ప్రామాణిక మయ్యి పరవశిం చినభాష భాషోద్య మమ్మున భావ ప్రధానమై             వ్యవహరి కమ్ముగ నవతరించెఆ.వె. పరి పరి విధాల పరిణమించినగాని         తీపి తగ్గలేదు [...]
పుడితే రాజయి పుట్టాలెలేపోతె గౌడయి పుట్టాల్ననిముసలవ్వ సెప్పినమాటల మర్మం తెల్వక పోయినగౌన్నయినందుకు లోలోపల గర్వపడితివయిలన్ని సందుగల సర్ధిపెట్టిమోకుముత్తాదు  కట్టుకొనిఒంట్లో సత్తువంత ఒక్కకాడికి దెచ్చిఒరవడిగ నానను జూసి చెట్లెక్క నేర్సుకుంటినింగినంటిన చెట్టునెగబాకినిలువు నిత్తారం పొంగిపోతినిమొర్రిబింకెడు కల్లుంటెమోకాలుమంటి అన్నముంటదన్ననాన్న మాటలె [...]
భావకవుల వారసుడయిభావికవుల మార్గదర్శకుడయికొత్తపాతల మేళవింపుగమేలిమి కవితలల్లే అభినవ కవితాఝరి !సమాజ స్థితిగతులకుసజీవ సాక్షపు రచనలతోసూటిగ ప్రశ్నించే అభ్యుదయ కవితాదార !కవనలోకపు యవనికపయివెలుగులీనిన వెన్నెలతార
అంతరిక్షపు అంతరంగమెరిగిన మనిషిపంచభూతాల్ని వశం చేసుకోవడంలోపలుమార్లు పరాజితుడవుతుండు !అందని దానికి అర్రులు జాస్తూఅందినదీ అందుబాటునున్నదిఅద్భుతమైనా అలుసుగనే జూస్తుండు !పంచభూతాల్లో తానొకటైజీవకోటి జీవనాధారమైసకల జీవులు సదా కాంక్షించేఅమృతతుల్యమైన జలదారనుదుడుకుతనంతో దుర్వినియోగం జేస్తుండు !పుడమితల్లి పొత్తిళ్లలోపురుడోసుకున్న ప్రాణికోటిదాహార్తిని [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు