Zombies are the best. Already brain dead. Heartless and halfdead. Could be easily killed and you wouldn't mind when they are dead.
నంది అవార్డుల గౌరవం ఇప్పుడు మళ్ళీపోయిందట! అంతకుముందోసారికూడా పోయినట్లు గుర్తు. బహుశా ఒక్కసారిపోతే మళ్ళీ తిరిగిరాని ఆడపిల్ల "శీలం"లా కాకుండా ప్రతియేడాదీ శిశిరంలో పోయిన ఆకులు వసంతంలో చిగురించినట్లు నందుల గౌరవంకూడా ఈ సంవత్సరంపోతే, రెండో సంవత్సరం తిరిగొస్తుందేమో! నందులుకూడా సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు రాసి ప్రతేడాదీ గౌరవంలో ఉత్తీర్ణతపొంది మళ్ళీ అంతలోనే [...]
పెబువా! ఏమి సెపుదును?బతకనేరిచినరీతియనిసెపుదునో లేక నిజమెరిగినరీతియని సెపుదునోకదా...ఐదుగురము ఇచటకు వచితిమి (వచ్చితిమి). అందులో నలుగురు ఘోటక భారతీయులు. ఇప్ప్పుడు సమీక్షిస్తే పెబువా... అందులో నేనెలాగూ India is for the dick-head అనియున్నాను గనుక, ఇహ మిగిలినవారిలో ఒకడు అమేరికా వెళ్ళాలని యోచించుచున్నాడు. మిగిల భారతీయులలో ఒక్కనాకొడుకూ తిరిగి ఇండియా అనబడు మురికికూపములో కాలూనడానికి [...]
I don't care a fuck about fucking mother India concept. And if there there is a bitch called mother-india, I would like to know how she would like to have it.
స్పెయిన్ కూడా ఇండియాలాగే ఆలోచిస్తోందే! ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లుగాక. మీరు వేరౌదురుగాక.కష్మీర్ ఇండియానుండి వేరవుగాక. మొత్తం దక్షణ భారతదేశంలోని ప్రతిరాష్ట్రమూ మరొక దేశముగా అవతరించుగాక. సంకుచితభావమూ, భాషాభిజాత్యమూ, కులాభిజాత్యాలే  సాంఘిక రాజ్యాంగమైన జాతికి ఇది తప్పదు. India had been formed on the assumption of the people being more 'inclusive' but here were are as Hindus and non-hindus, Brahmins and non-brahmins. I really wish India gets fission-ed.
Well! If I were to say that I am the greatest human to have ever lived on earth, I would be a probable candidate to be profiled for a psychopath. But somehow when you to constrain it to the land you are 'bound' to live in, it feels good -to some people.To be narcissist is wrong but to be a nationalist is a virtue. I get it.I am fed of this nonsense. I am done with this fucking crap.
I command thee -The Universe- to bow to my will. I want to quit this holy fuck hole of this country forever. I don't belong here nor do I wish to. Every drop of the rain is hurting me. Every breath I take is reminding of the fact that I am a stranger. I don't want to smile. I don't want to interact. I just want to larvate myself and wait till I turn into a butterfly. I want to implode I want to be pained and I don't want to evade pain. I don't want to be happy. I don't want to smile or feel euphoric. I want pain and I want more of it.  I want my Animal. I want to be able to meet it in Paris and Norway on the banks of Seine and Glomma. Or I want to go directly to Southampton and make out on the banks of the Thames.I am done being submissive. If I don't draw my sword even now, I probably would never. If I don't burn the ships now, I would never wage the war. I miss you Rhine and I miss you Danube. I miss you Mr. Caspian. I want to be one of your contributors [...]
https://tweepadock.wordpress.com/2017/08/15/a-letter-to-a-city/
తొండ ముదిరి ఊసరవెల్లిగా అవుతుందంటారు. అమెరికాలో సెనెటర్లు ముదిరి అధ్యక్షులౌతారు. సినీ నటులు రాజకీయాల్లోకి రావడం ప్రపంచమంతా ఉన్నదేకానీ ఈవిషయంలో సౌతిండియాలో ఉన్నంత ఉధృతి బహుశా ఇంకెక్కడా ఉండదేమో! అసలు సౌతిండియానే ఒక మాయాలోకం ఈ విషయంలో. రాజుగారికిపుట్టే కొడుకైనా తమను బాగా సాకుతాడన్న నమ్మకంతో కోసల రాజ్యంలోని ప్రజలు ఎదురుచూడ్డాన్ని చందమామకధల్లోనైతే [...]
I wish I could keep myself alive till I finish this. 4 more mornings and yet only two more nights to endure. But in the case I die, I want my epitaph to read this : Died of excitement 😁ek birahman ne kaha ke is saal achcha heiN!!And then days to say "Get lost" to the world!!Kuch na kuch ho bithega, ghabyayeN kyon?I think I am missing GH! I should have brought that blessed book!
I had encountered the word "happiness template" while I was reading a few stories in the morning. How true! Most of us have a template (read: excel sheet with formulas) handed over to us either by people around us or by our beliefs. We never bother to question the relevance of the template nor the effectiveness but join the rat race. We just fill in the blanks with numbers. Number of bucks we "need to" have, no of cars we "need to" have, number of houses, goods we "need to" have. The club memberships, the number of influential contacts etc... Most of things automatically define if we happen to successful. Of course, in reality they are someone else's hopes being projected onto us.I think... not just the happiness one, but we have many templates. Morality template, relationship-template, friendship-template, love-template etc... this templating happens to cow the people into some common groups for it is easier to deal with groups (or herds) -saves a lot of time than [...]
నాకు తెలీకడుగుతాను. డ్రగ్స్ తీసుకోవడం తప్పెలా అవుతుందండీ!మతం ఒక మత్తని మార్క్స్ అన్నాడు. అలాంటి ఎన్నో మత్తుమందుల్ని భారత ప్రభుత్వం నిర్లజ్జగా ప్రోత్సహిస్తుంది. కులాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. బుధ్ధిలేని గాడిదలు ప్రవచనాలపేరుతో నిస్సిగ్గుగా కులతత్వాన్ని వచిస్తారు. లోటు బడ్జెట్‌ని మద్యంరేట్లు పెంచడమ్మీదుగానో, మర్నిన్ని లైసెన్సులివ్వడమ్మీదుగానో తీర్చుకోవాలని [...]
New pacesNew music and new playlistsNew sightsNew tastesNew places and newer skies New peopleNew books and even newer classics New timings :-)New time-kills :-)
ఈమధ్య ఒక సిధ్దుడు కల్లోకనబడి "వత్సా! నీకేమాఇనా పిచ్చా?" అంటూమొదలెట్టి, లంకపొగాకుచుట్టలుకాల్చినప్పుడొచ్చే పొగమాదిరి నన్ను ఊదరపెట్టేసి, తెలుగు సినిమాలు చూడమని సలహా ఇచ్చాడు. దెన్ స్టార్టెడ్ స్ట్రగుల్. దెబ్బతోటి దృశ్యం సినిమాలో మోహన్‌లాల్‌లాగా లుంగీకట్టుకొని మరీ సినిమాలు చూడ్డం మొదలుపెట్టాను. అదికూడా దయ్యాలు లంచ్ చేసే టైములో. అహా నా సామిరంగా! నాకు తెలీకడుగుతాను... [...]
కాసనోవా 95 అనే నవలలో తెలుగునాడు పరిధిలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఒక పిస్కయాటరిస్టు డబ్బులిచ్చి ఒక పాకిస్తాను తీవ్రవాది ఏకంగా భారతదేశానికే ప్రధాని అవ్వడం అంశంగా కధ ఆల్లినాడు. "ఔరా! ఏమి నీ ఖండ ఖావరము! ఢబ్బుల్లున్నంతమాత్ర ఎవడుబడితే వాడు ఫ్రధాని అయ్యేంత ధరిద్రంగా ధేషం ఉంధా?" అని కొందరు వెర్రోళ్ళు విమర్శలూ అవీ చేశారు. వీళ్ళకి డబ్బు (లేక ఢబ్బు) అన్న పదంతో ఉన్న తకరారు వల్ల [...]
https://www.cs.utah.edu/~gback/awfgrmlg.htmlInspired and informed by a visit to HB.
Noch einmal!Otra vez!Euuuuuuuuu!!!I like long days. But I like them 10 grad not 35.
tweepadock
Christians had killed a millions of people in crusades.Muslims are now killing people.Hindus did kill, fight one another and had caused a lot of suffering to other humans.That was just the past, these ass hats did infiltrate our system and are rotting it from within And yet it is considered that the belief in God helps humans in being moralistic.Our nations do suck the dicks of gods and the dick suckers of God and yet calamities do occur. When will we be awaken?
వేశ్యరికము అని ఒక కులవృత్తి ఉంది. వేశ్యలను జలగలతో పోల్చలేం! ఆ తరువాత రాజకీయం ఉంది. వీళ్ళను జ్యోతిష్యులతో పోల్చలేం!ప్రతిరోజూ కనీసం ఒక పదివేలమంది చస్తుంటారని ఒక statistic. ఇప్పుడు జ్యోతిష్యులబడే ఈ నులిపురుగువెధవలున్నారే, వారు దానిని రోహిణీశెకటభేదమనో వాడమ్మ పిండకూడుయోగమనో సమర్ధించుకుంటారు. ఈ నులిపురుగు వెధవలకి ముందుగా చెప్పే ఏడుపులేకపోగా... జరిగినతరువాత తగుదునమ్మ అని [...]
Iron Chanu Sharmila! How could she have lost? May be people had stopped considering the day of voting as an opportunity to vent their feelings. Or may be there....FUCK IT!!
సత్ప్రవర్తనకి ఫలము దేవవేశ్యసంభోగమని చెప్పని మతాన్ని నాముందు నిలబెట్టండి చూస్తాను. Incest మరియు perversionలతో కూడని మతాన్ని నాముందు నిలబెట్టండి చూస్తాను. సన్నీ లియోనీ (పోనీ షకీలా) సినిమాలు చూడనోళ్ళను చెప్పమనండీ ఈ సొల్లుకబుర్లు. గూగులాళ్ళూ ప్రతియేడాదీ మనం ఎమిసెర్చుతున్నామో చెబుతూనే ఉన్నారు. సామీ! చేపల సంగతి మాకు తెలీదు మేముమాత్రం శ్రీవైష్ణవులం దట్సాల్!'బూతు'లేని ప్రార్ధన [...]
Wildnessని తెలుగులో ఏమంటారు? అడివితనమా? అడి(లి)విమాలిన విచ్చలవిడితనమా?I'm fine kitten! Let's scooty!!
మనిషికి కూడుబెట్టే రైతులకు స్నేహితులవి. వాటికిమాత్రం ఎందుకో దినోత్సవం ఉండకూడదు? వాటికి మార్కెట్ వాల్యూ లేనందుకా? వాటికి ఓటుహక్కు లేనందుకా? ఆఫ్రికన్ మైదానాల్లోంచి సింహాలని తొలగిస్తే, జింకల జనాభా ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరిగి ఆహారంకోసం కొట్టుకుఛస్తాయిట (ఛచ్చాయిట. అలా చచ్చిన వాటి దేహాల్లో మనవాళ్ళు గమనించింది అడ్రినల్‌గ్రంధి యొక్క ఓవరాక్షనుట). ప్రతి ఒక్కరూ ముఖ్యమే! [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు