Noch einmal!Otra vez!Euuuuuuuuu!!!I like long days. But I like them 10 grad not 35.
tweepadock
Christians had killed a millions of people in crusades.Muslims are now killing people.Hindus did kill, fight one another and had caused a lot of suffering to other humans.That was just the past, these ass hats did infiltrate our system and are rotting it from within And yet it is considered that the belief in God helps humans in being moralistic.Our nations do suck the dicks of gods and the dick suckers of God and yet calamities do occur. When will we be awaken?
వేశ్యరికము అని ఒక కులవృత్తి ఉంది. వేశ్యలను జలగలతో పోల్చలేం! ఆ తరువాత రాజకీయం ఉంది. వీళ్ళను జ్యోతిష్యులతో పోల్చలేం!ప్రతిరోజూ కనీసం ఒక పదివేలమంది చస్తుంటారని ఒక statistic. ఇప్పుడు జ్యోతిష్యులబడే ఈ నులిపురుగువెధవలున్నారే, వారు దానిని రోహిణీశెకటభేదమనో వాడమ్మ పిండకూడుయోగమనో సమర్ధించుకుంటారు. ఈ నులిపురుగు వెధవలకి ముందుగా చెప్పే ఏడుపులేకపోగా... జరిగినతరువాత తగుదునమ్మ అని [...]
Iron Chanu Sharmila! How could she have lost? May be people had stopped considering the day of voting as an opportunity to vent their feelings. Or may be there....FUCK IT!!
సత్ప్రవర్తనకి ఫలము దేవవేశ్యసంభోగమని చెప్పని మతాన్ని నాముందు నిలబెట్టండి చూస్తాను. Incest మరియు perversionలతో కూడని మతాన్ని నాముందు నిలబెట్టండి చూస్తాను. సన్నీ లియోనీ (పోనీ షకీలా) సినిమాలు చూడనోళ్ళను చెప్పమనండీ ఈ సొల్లుకబుర్లు. గూగులాళ్ళూ ప్రతియేడాదీ మనం ఎమిసెర్చుతున్నామో చెబుతూనే ఉన్నారు. సామీ! చేపల సంగతి మాకు తెలీదు మేముమాత్రం శ్రీవైష్ణవులం దట్సాల్!'బూతు'లేని ప్రార్ధన [...]
Wildnessని తెలుగులో ఏమంటారు? అడివితనమా? అడి(లి)విమాలిన విచ్చలవిడితనమా?I'm fine kitten! Let's scooty!!
మనిషికి కూడుబెట్టే రైతులకు స్నేహితులవి. వాటికిమాత్రం ఎందుకో దినోత్సవం ఉండకూడదు? వాటికి మార్కెట్ వాల్యూ లేనందుకా? వాటికి ఓటుహక్కు లేనందుకా? ఆఫ్రికన్ మైదానాల్లోంచి సింహాలని తొలగిస్తే, జింకల జనాభా ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరిగి ఆహారంకోసం కొట్టుకుఛస్తాయిట (ఛచ్చాయిట. అలా చచ్చిన వాటి దేహాల్లో మనవాళ్ళు గమనించింది అడ్రినల్‌గ్రంధి యొక్క ఓవరాక్షనుట). ప్రతి ఒక్కరూ ముఖ్యమే! [...]
Camouflage  అంటారుట. పిస్కాలజీ (దీన్నే విజ్ఞులు సైకాలజీ అనికూడా అందురు) పరిభాషలో దీన్నీ camouflage అంటారుట. దేన్నీ?...బంధువుల పెళ్ళిలో అందరికన్నా పనికిమాలినవాడుగా రోజూ తీసివేయబడేవాడు అందరికన్నా ఎక్కువ హడావిడిచేస్తుంటాడు. మదిలో రగిలిపోతున్న ఆత్మన్యూనతను ఆ ఒక్కరోజు సుల్తాన్‌లా గడపడంతో కప్పిపుచ్చుకుంటున్నాననుకుంటున్నాడన్నమాట గురుడు. ఇక్కడి ఉదాహరణలోని గురుడు చేస్తున్న ఆ [...]
పర్ సప్పోస్... మన తెలొగోళ్ళెవరైనా ఇకరిద్దరు(పోనీ యాభైతొమ్మిదిమంది) అమెరికన్లను చంపారనుకుందాం. అప్పుడు అమెరికా ప్రజలు రెచ్చిపోయి ప్రతి ఇండియన్నీ (కాకుంటే కొన్ని వేలమందిని) చితక్కొట్టి (కొండుకచో చంపేసి), వాళ్ళ ఇళ్ళూ వగైరాలు తగల బెట్టారనుకోండి.. దాన్ని మనం సమర్ధిస్తామా? ఎందుకు సమర్ధించం?! మన గుజరాత్‌లో జరిగినప్పుడు మనం సమర్ధించలేదా? ఆ గొడవల మూలంగా తెరమీదికొచ్చిన [...]
మా Tax moneyతో JNUను మేపొద్దు అంటూ వినతిపత్రాలు జోరందుకున్నాయి. మరి ఐఐటీల సంగతేమిటి? వాళ్ళెంతసేపూ వాళ్ళ జాబులు, జేబులూ చూసుకోవడమేకదా చేసేది? ఆమాత్రమానికి వాళ్ళనుమాత్రం మేపడందేనికి? ఐఐటీల్లో చదివినాళ్ళు పక్కా కెరీరిజం చూపిస్తున్నారేగానీ, ఇంకేమైనా చేస్తున్నారా? దేశసమస్యలమీద స్పందించే నైజం ఆర్ట్స్ కాలేజీ విద్తార్ధుల్లోనే ఉంటుంది. మిగతా ఎంపీసీ, బైపీసీ జనాలు "తిన్నామా, [...]
ఒకానొకారాజ్యాన్ని పాలించే ఒకానొక ప్రభువుకి ఒకరోజు తనకంటే ముందు భూమిన తిరుగాడినజాతుల చరిత్ర, తనకు సమకాలీనులైనవారి చరిత్ర తెలుసుకోవాలన్న కోరిక పుట్టిందట. ఆ రాజుకున్న పదిహేడుమంత్రుల్లో పధ్నాలుగోవాడు "చిత్తం" అంటూ నాలుగేళ్ళ గడువుకోరాడట. నాలుగేళ్ళ అనంతరం ఒకానొక శుభోదయాన కోటనుంచి తూరుపువైపునకు చూపుసారించిన రాజుగారికి నింగీనేలా కలుస్తున్నట్లున్న ప్రాంతంవరకూ [...]
ప్రజలకు బుధ్దిలేదు (వాళ్ళు సిగ్గులజ్జ విడిచి తరాలయ్యింది). ఇలాంటివాళ్ళ నాయకులింకెలా ఉంటారో ఊహించడం కష్టమా?! తమిళనాట జరిగినదేమిటి? ఇందులో ఎవరయ్యా పవిత్రులు? చచ్చిన జయలలిత అగ్నిస్ఖలితయా? ఆవిడ legacy కోసం కొట్టుకుచచ్చిన పనీరు, పళనిస్వాముల్లో ఎవరు, ఏరాయి? ఏ చెప్పుతో కొట్టినా కాట్లక్క్కకు బుధ్ధివస్తుందంటారే? అదేబుధ్ధి మనకెప్పుడు వస్తుంది? మనకు బహుశా [...]
Is my another God!
చర్చ క్రొత్తదికాదు.మోదీలాంటి ప్రధానిని సమర్ధించే భారతప్రజలు (,హిట్లర్ లాంటి నియంతను సమర్ధించే RSS వాదులు, ఇజ్రాయెల్ పొరుగుదేశంతో తడికెలుకట్టిన విషయాన్ని సమర్ధించిన మతిలేనివాదులు) ట్రంపునుమాత్రం ఎలా వ్యతిరేకించగలరు? సమాధానం:- తమదాకావస్తేగానీ తెలియదు. Courtesy రాయల పెదబాలశిక్ష. "మనం" ఈదేశపు సిసలు వాసులం. "వారు" అందరూ బయటివాళ్ళు. అన్నదికదా మన ఘనమైన హిందూత్వవాదుల వాదన. [...]
ఈమధ్యొక వీరవనితతో మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడుతుంటే ఆవిడ "I am convinced that one genius is better than a 100 of ordinary people. And if you were to approach me with the classical sinking-boat-question, I have decided that I would choose the genius types" అన్నది. Well! let the truth be told, I used to think on the same lines. But for the present, I couldn't even recall when I had stopped subscribing to such elitist ideology.ఇహ చెప్పేదేముంది... వెంటనే బోలెడు ప్రశ్నలు :1. Are you sure you wanna subscribe to the similar ideology even after having experienced the atrocities committed in the name of previlized-cast, the chosen race? How do you condemn the terrorist activities then, if you were to subscribe to similar ideology? Are you suggesting that the genius are the Herrenvolk vis-a-vis the Unteremenschen-ish [...]
ఈయనెంతసేపూ "నేను వేదాల్లో/స్మృతుల్లో ఉన్నదాన్ని ఉద్ఘాటిస్తున్నాను" అని చెబుతాడేగానీ అది ప్రస్తుతానికి relevant అవునోకాదో ఆలోచించే పని పెట్టుకోడా? వేదాల్లో/స్మృతుల్లో ఉన్నంత మాత్రాన్నే అది అంగీకారయోగ్యమైతే, ఖురాన్లో ఉందికాబట్టి కాఫిరులను చంపుతున్నాం అనిచెప్పే తీవ్రవాదులకూ, ఈయనకూ తేడా ఏమిటి? ఇలాంటి వాళ్లను మనమింకా ఎందుకు భరిస్తున్నాం? ఎందుకిలా మనం తయారయ్యాం? [...]
 Republic is different from democracy (which has a potentiality to turn out into a mass-rule). Democracy is republic sans ideals. The people who had insisted on SC's ruling over Kaveri (Cauveri) waters are the ones who wanted the same to be reviewed based on the popularity vote. Our beloved Central Govt.  has more things to gain by appealing to TN people's sentiments than by sticking to their moral ground (if they had any).Somehow eating animal meat is as cruel as putting them to hardships JUST FOR FUN. I beg to re-define sadism.Somehow it seems to be related to the beef festival -where the nascent question has been "do these people have the privilege to celebrate their food habits? Or is it reserved for the people who consider themselves more equal?The govt. which is not bothered about any other struggles (Kashmir's freedom struggle, the eastern state's struggle to repeal AFSPA) chooses to take this into consideration -albeit it is sub judis- and gives a [...]
"ఇలా ఆలోచించడం తప్పుకాదు" అని చెప్పే ఒక మితృడు మనకికలేడన్న భావం. "చక్రవర్తిగారు(read status quo) మొండిమొలనున్నారు" అనిచెప్పగలిగిన ఆ -నాలుగేళ్ల- పిల్లాడు ఇక మీదట మాట్లాడడు.. తనవాణి వినిపించడు అని తెలిసినప్పుడు కలిగేభావం ఈనాడు నాకు కలుగుతోంది. ఘనాఘనగ్రిగేటర్లు తిరోగమనభావజాలజంబూకాలకాటపట్లైనిలిచినొకాలాన అభ్యుదయపు ధృవతారగా నిలిచినొక పత్రిక, సాంప్రదాయపు ముసుగులో సాగుతున్న [...]
I have been surfing a lot of not-so-widely-popular-songs these days. One thing that amazes me is people being gay-ish in the comment box like "Oh my god!! this is the best song ever!" Last week I was watching a Mongolian song, and I saw a Mallu comment like that. What r the odds fellas? So I have just decided to be savage while commenting and stuff.యెస్!! savage! సవాష్! why can't I continue to live in Chanuary after all?
కాలమొక ప్రవాహమయ్య! సంవత్సరాదులు, పండుగలు, జన్మదినోత్సవాలు కేవలం మలుపులు. మలుపుమలుపుకీ గోదారిపేరుమారుతుందా? మలుపుతిరిగిన గోదారి గంగౌతుందా? This is just homo (ec)centricity just a homo-chavinism.
దియోబంద్ అంట. వీడెవడుసార్? ఇలాంటి లత్తుకోరునాయాళ్ళను నాలుగు తన్నకుండా బారత పర్బుత్వం ఎందుకు ఊరకుంటాంది? ఇలాంటి నాకొడుకుల్నిలా వదిలేస్తే, రేప్పొద్దున ముస్లిం స్త్రీలు "మాబాగోగుల కోసం భారత ప్రభుత్వం చేసిన చట్టములేమి? (16 marks)" అని కొచ్చినింగిజేస్తే తలకాయలేడబెట్టుకుంటాం? ఏం? ముస్లిము మగాళ్ళే మనుషులా? ఆడాళ్ళుకాదా? సార్వభౌమత్వమంటే సంకలునాకడం కాదు, లౌకికత్వంటే [...]
ఫెమినిస్ట్ కావడానికి యేజార్హత (age అర్హత) ఉంటే అది 35+ అనుకోవాలేమో! Trust me! most of the girls/women below that age are slaves and the religious ones are whores (there by there are Cindu whores, Mristian sluts and Cuslim bitches).  feel bad when the people who are out of NIITs and IITs subscribe to this inhuman ideology.
and I pronounce this URL dead for a really long time. The woods are lovely, dark and deep,but I have promises to keep,and miles to go before I sleep                                       - R.F.
It will start a lil' earlier for me.So...More BooksMore MusicMore TravellingMore PartiesMore Salsa-ing
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు