భిన్నమైన రీతి యున్నాడ నేననినవ్వుచుందు రెల్ల నన్ను జూచి!ఒక్క రీతి ఎల్ల రున్నా రనుచు నేనుపగులబడి నగుదును వారి జూచి!!  (స్వామి వివేకానంద ప్రవచనానికి నాతెలుగు పద్య రూపం)
కొంచెపు బుద్ధితో ధనము గూర్చు విదేశ మతంపు ప్రేరణన్,ఇంచుక సిగ్గు లేక రచియించె - సమన్వయ సంఘమందునన్వంచన బూని ఒజ్జ, కుల వాదపు చిచ్చును రేపు పొత్తమున్!"కంచె"యె చేను మేసినది! కాసుల కమ్ముడుబోయె నక్కటా!
మా గురువుగారు డా. నండూరి రామకృష్ణమాచార్య దివంగతులయ్యాక, వారి పేర అంతకు ముందే ఏర్పాటు చేయబడిన "నండూరి రామకృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠం" ద్వారా 2004 సంవత్సరం నుండి క్రమం తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఒక ప్రముఖ సాహితీమూర్తికి "నండూరి రామకృష్ణమాచార్య స్మారక సాహిత్య పురస్కారం" ప్రదానం చేయబడుతూ ఉంది. ఆ వివరాలు సాహిత్యాభిమానుల కోసం ...- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర   ప్రధాన [...]
నాకే గాదు - సమస్తమౌ యువతకున్ నవ్యాంధ్ర సాహిత్య సత్ప్రాకారాంతరమందు జేరి నవ రక్తావేశులై కైతకున్శ్రీకారం బొనరింప, ప్రేమ నిడితో చేయూత! ఓ సాహితీలోకోద్ధారక! "పోతుకూచి" కవి! నీ లోటే గతిన్ తీరునో?ఇటీవల పరమపదించిన సాహితీ మూర్తి, "విశ్వ సాహితి" అధ్యక్షులు డా. పోతుకూచి సాంబశివరావు గారి మృతికి సంతాపంగా ...- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర  
సభను కూరుచుంటి శ్రద్ధాళువై నేనుహస్తములను మడచి, ఆలకింప -బడిని కూరుచుండు పసిబాలలను బోలి!నాకె ముద్దుగొలిపె నన్ను జూడ!!
లైఫ్ "సైకిల్"- "పద్య కళాప్రవీణ", " కవి దిగ్గజ"   డా. ఆచార్య ఫణీంద్రసైకిలు త్రొక్కలేక నొక చక్కని బైక్ కొని, కొన్ని నాళ్ళ కాబైకును మార్చి కారు కొని, భాగ్యము, సౌఖ్యము లింక నెక్కువై -నే కడు స్థూల కాయమున నేడ్చుచు వైద్యుని జేర - సూచనన్నాకిడె త్రొక్కుమం చనుదినమ్మును సైకిలు, లావు తగ్గగాన్!
వారు గణింపబోరు మిము వాస్తవమందున ముందు; మీరలున్వారికి ప్రశ్న వైచెదరు; వా రవమాన మొనర్త్రు; మీర లవ్వారిని పోరు సల్పి, తమ వక్రత నెల్లెడ చాటి, గెల్తురోయ్! వీర మహోద్యమంబు లెవి విశ్వమునందున జూడ నిట్టివే!! (తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ మహోత్సవాల సందర్భంగా ..) 
29 ఏప్రిల్ 2017 నాడు సాయంత్రం 6.30 గం||లకు హైదరాబాదులో "శ్రీకృష్ణదేవరాయ తెలుగు భాషానిలయం"లో నిర్వహింపబడిన,  మా గురువు గారు కీ.శే. నండూరి రామకృష్ణమాచార్యుల 97వ జయంతి సభా విశేషాలు :
నిన్న మా గురువు గారు కీ. శే. డా. నండూరి రామకృష్ణమాచార్య జయంతి సభ హైదరాబాదులోని "శ్రీకృష్ణదేవరాయ తెలుగు భాషా నిలయం"లో  వైభవంగా జరిగింది. ఈమారు "నండూరి రామకృష్ణమాచార్య స్మారక సాహిత్య పురస్కారం" ప్రముఖ ఆంగ్ల రచయిత, అనువాదకులు ఆచార్య డి. రంగారావు గారికి ప్రదానం చేయబడింది.
కొలను నీర మొకటె - కొనెడు పాత్రలు వేరు!ఎంత పాత్రయున్న నంత దక్కు!గురువు బోధ యొకటె - కొనెడు శిష్యులు వేరు!పాత్రతలను బట్టి పాఠమబ్బు!
ఎవడో "పేంటరు", "వైటు పేంటు" గొని తా నీ నేల "పేంటింగు" నేచివరల్ దా కొనరించె, మొత్త మెదియున్ చిత్రమ్ముగా కంటికిన్వివరం బన్నది నేర్వలేని యటులన్, విస్తారమై "తెల్ల"గా -నవలీల న్నొక రాత్రి యందె! కని, "ఆహా!" యంచు నే విస్తుబోన్!
లంకంత ఇల్లు గలిగిన,నింకెంతయొ ఆస్తి పాస్తు లెన్ని గలిగినన్ -అంకమున పౌత్రి గలుగగనంకించు మహానుభూతి కసమానంబౌ!
పులులు తామే తమ చరిత్ర పుస్తకములవ్రాసుకొననిచో - వెలయు ప్రపంచమందువేటగాళ్ళ ప్రశంసించు వీర గాథలెన్నొ! నిల్చు చరిత్రగా నింక నదియె!!
ఒకరి కారుణ్య మాశించుచుంటి వేని -అమ్ముకొన్నట్లు స్వాతంత్ర్య మతని కీవు!ఒకరిపై నీవు కారుణ్య మొలికిన యెడ -చేసికొన్నట్లు నీ రాజ్య సీమ వృద్ధి!!
విశ్వము నొక ప్రమిద యట్లు వెలయజేసి,సకల సాగర జలములే చమురు గాగ -ఆకసమె వత్తి యనగ, సూర్యాగ్ని తోడదీపము వెలిగించెద నీకు దేవదేవ!
7 డిసెంబర్ 2016 నాడు నేను కావ్య పరిచయం చేసిన "శ్రీ చంద్రశేఖర విజయం" కావ్యావిష్కరణ సభా విశేషాలు (వివిధ పత్రికలలో). చిత్రంలో నేను ఎడమ నుండి 2వ స్థానంలో ఉన్నాను.- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
జనుల విఘ్నాల తొలగింపు జమయు, ఖర్చుధీయుతుండై లిఖించు వినాయకుండు -కార్య నిర్వాహ రచనాధికారులకునుదీక్ష, విజయ సిద్ధిని ప్రసాదించు గాక!
ఆచార్య వి.యల్.యస్. భీమశంకరం గారు రచించిన "శ్రీమదాంధ్ర శివానంద రామాయణము (బాలకాండం)" కావ్యావిష్కరణ సభలో గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు డా. కె.వి.రమణాచారి గారు.చిత్రంలో .. ఎడమ నుండి .. డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర (నేను), ఆచార్య బేతవోలు రామబ్రహ్మం గారు, డా.జి.యం. రామశర్మ గారు, డా. రాపాక ఏకాంబరాచారి గారు, ఆచార్య వి.యల్.యస్. భీమశంకరం గారు, ఆచార్య పొన్నపల్లి [...]
కుడి వైపు నిలుచున్న గొప్ప వీరుని పైన    దాడిని గమనించు ధ్యాస లేదు!ఎడమ వైపున నున్న ఎత్తైన నరునిపై     దాడి జరుగ - నేను చూడ లేదు!     వెనుకున్న వానిని వెన్నుపోటు పొడువ -     నా కెందు కనుకొంటి నాదు మదిని!ముందున్న వ్యక్తిని మోదగా బండతో -     దాడిని ఆపి, కాపాడ లేదు!     మీద నూహించ లేదు - నా మీద కూడదాడి జరిగె - తప్పించుకోన్ దారి లేదు!చుట్టు ప్రక్క సాయంబుకై [...]
నిన్న వరకు కాస్త నిలిచియున్న ప్రాణమ్ము నేడు పూర్తి నాశమయ్యె!తాడి దన్ను నోటు తలదన్ను నోటు రాన్ -వేయి నోటు చిత్తు పేపరయ్యె!!
త్యాగరాజు మరల పుట్టి, ధరణి నెల్లస్వరగతుల సౌరభాలను సంతరించి,తరతరాల రసజ్ఞుల మురియజేసి -అరిగె "బాలమురళి"గ నే డమరపురికి!అపర త్యాగరాజుకు అశ్రునివాళిగా -డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర 
ప్రముఖ పద్యకవి ఆచార్య వి.యల్.యస్. భీమశంకరం గారు రచించిన "శ్రీమదాంధ్ర శివానంద రామాయణము (బాల కాండము) కావ్యావిష్కరణ మహాసభకు సాహిత్యాభిమానులందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానము.- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
కష్టము లవి యట్లె కలకాల ముండవు -అలల వోలె ఎగసి తొలగిపోవు!అవియె తొలగు పిదప, అనుభవాలుగ నిల్చు!!జీవితానుభవము చెరగిపోదు!!!
ఈర్ష్య, ద్వేషమ్ము, వెటకార, మీసడింపు -తోటివార నెట్టును నీకు దూరముగను!ప్రేమ, గౌరవ, మర్యాదల్  వెల్లివిరియ -చేరువౌదురు జనులు నీ చెంత జేరి!
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు