శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 12 - 2017 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ సమస్య - విల్లది రామునకునైన విరువదరమ్మే.  కందము:  చల్లని సాయం సమయము మెల్లగ తుంపరలజల్లు, మిన్నున గనగా  నల్లన సరి విరిసిన హరి   విల్లది, రామునకునైన విరువదరమ్మే?
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 12 - 2017 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ దత్తపది: మేరీ - యేసు - సిలువ - చర్చి....శ్రీకృష్ణుని స్తుతి మత్తేభము:  కనగా భాసిలు వజ్ర దేహుడు మహా కారుణ్య కాశమ్ముతో  చొనిపెన్ గాభువి శాంతినిండ నదియే సుజ్ఞానమౌ గీతగా  వినుమేరీతిగ నైన మాధవుమదిన్ వేడంగ రక్షించుగా  జనులన్ బ్రోవగ వాడె దిక్కుగదరా చర్చింప నేముండురా!
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 12 - 2017 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ సమస్య - కుట్మలదంతీ కలిగెను గోరిక నీపై.  కందము:  ఖాట్మండు నుండి నీవే  చాట్మని ఫేస్బుక్కులోన చాటింగిడుచున్ జూట్మిల్ వద్దకు రమ్మన  కుట్మలదంతీ కలిగెను గోరిక నీపై.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."పితృవాక్పాలనమె సుతుని వృషలున్ జేయున్"(లేదా...)"పితృ వాక్పాలన మొక్కటే సుతునిఁ బాపిన్ జేయు నెల్లప్పుడున్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."అంది యందని యందమే విందొసంగు"(లేదా...)"అందియు నందరానిదగు నందమె విందొసఁగున్ గదా సఖా"
పేజీ :   < ముందు    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు