'కొన్ని సమయాలు' పత్రికలో చదివిఎవరో మాట్లాడుతూ ఏ సందర్భం ఉద్దేశించారన్నారుఏ ఉద్యమం మీద అక్షరాల నీళ్ళు చల్లుతున్నారని వారి ఉద్దేశ్యంఅది ఏ ఉద్యమం గురించీ కాదుమన అందరి జీవితోద్యమం గురించని కవి చెప్పాడుబాగానే ఉంది కాని, సమాజస్పృహ కావాలి కదా అన్నారు ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షినిపంజరంలోని పక్షి ఊచలచాటు నుండి చూస్తూపాపం అది ఆకాశంలో బంధించబడింది ఏంచేయాలో తెలియక [...]
బాగా చిన్నపుడు, ఆలోచించటం నేర్చుకొంటున్నపుడు ముక్తికోసం మునులు తపస్సు చేస్తారని చదివి జీవితం ఇంత అందమైంది కదా, ఆనందనిధి కదా జన్మ ఒక శాపమైనట్టు, పాపమైనట్టు వాళ్ళెందుకు స్వేచ్ఛకోసం తపించారని జనం మధ్య వెచ్చగా బ్రతకటం మాని అరణ్యాలకి వలసవెళ్ళారని అమాయకంగా, వాళ్ళంటే దయగా తలుచుకొనేవాడిని నిద్రపోతున్నపుడు ఊరిలో సడిలేకుండా ప్రవేశించిన వరదలా కబుర్లలో మునిగి [...]
పొలంలో కట్టుతాడు విప్పగానే గేదెలునిధి ఏదో దొరికినట్టు గంతులేస్తూ పరుగు తీసాయివాటి పట్టరాని సంతోషం చూస్తే దేవుడు కాసేపు వాటికి రెక్కలిస్తే బావుండుననిపించిందిఎందుకంత గెంతుతున్నాయి అని మిత్రుడినడిగితే అవి స్వేచ్చ దొరికిందని సంబరపడుతున్నాయి తీరా ఇంటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ కట్రాళ్ళ దగ్గర నిలబడతాయని చెప్పాడు కొంచెం దూరం పోయాక వాటిని చూస్తే గంతులాపి వెనక్కి [...]
ఆనందిస్తే ఆకాశం పట్టనట్లు ఆనందించాలిరోదిస్తే ప్రతి అణువూ కరిగిపోయేటట్లు రోదించాలిఏది చేసినా పూర్తిగా చేయాలిఏదో ఒకటే చేయాలిఇంక ఏమీ మిగలనట్టు చేయాలి సున్నితంగా ఉంటే ఆకాశం తాకినా చలించిపోవాలికఠినంగా ఉంటే అణువైనా చొరబడలేనంత కఠినం కావాలితానే ఉన్నాననుకొంటే ఆకాశమైనా అవసరం లేనట్లుండాలితలవంచితే ప్రతి అణువుకీ ప్రార్ధనగా నమస్కరించాలిఏది చేసినా చివరికంటా [...]
వాన కురుస్తున్నపుడు  చినుకుదీపంలా మెలకువ కనులు విప్పుతుందిబతికినకాలాల తలపులేవో తడితడిగా వెలుగుతుంటాయివాన జారుతుంటేఉక్కపోతలా బిగిసిన దిగుళ్ళు కరిగి ‘ఏమీలే దింతే జీవిత’మంటూ మట్టివాసనల నిట్టూర్పులై విచ్చుకొంటాయి  వాన రాలితే చాలు ఎండుటాకులు గాలిలో ఆడుకొంటూ వాలినట్టువానతెరలు భూమిని ముద్దాడితే చాలు, బడిపిల్లలు బిలబిలా పరిగెత్తినట్టు చినుకులు కురిస్తే [...]
పేజీ :   < ముందు    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు