తారకమంత్రము కోరిన దొరికెను ధన్యుడనైతిని
అల్పుడెపుడు పల్కు ఆడంబరముగానుసజ్జనుండు పల్కు చల్లగానుకంచు మ్రోగునట్టు కనకంబు మ్రోగునావిశ్వదాభిరామ వినురవేమ
"తొలి కతలు" అన్న పేరు చూడగానే అనిపించింది.. ఏ భాష లోనైనా అసలు 'తొలి కథ' అనేది ఎవరు ఎప్పుడు రాసారో ఎలా తెలుస్తుంది? ఒకవేళ అలా దొరికినా రికార్డ్ లో ఉన్న కథే తొలి కథ అని ఏమిటి గ్యారెంటీ? అంతకు ముందు రాసిన కాథలు ఉండీ, అవి ప్రచారం లోకి రాకపోయి ఉండచ్చు కదా..? అన్న సందేహాలు కలిగాయి. వాటికి సమాధానాలు ఆర్.ఎం.ఉమామహేశ్వరరావు గారి ముందు మాటలో దొరికాయి. అచ్చులోకి వచ్చిన దగ్గరనుండీ [...]
'కౌముది' లో ప్రచురితమవుతున్న "నవలా నాయకులు" శీర్షికలో ఈ నెల నవలానాయకుడు.. "అతడు"! అతడెవరో ఏంటో.. క్రింద లింక్ లో చదవండీ.. http://www.koumudi.net/Monthly/2014/april/index.html
పేజీ :   < ముందు    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు