వంగతోట కాడ ఒళ్ళు జాగర్తవంగతోట కాడ ఒళ్ళు జాగర్త నంగనాచి ముళ్ళు తొంగి తొంగుంటాయ్నంగనాచి ముళ్ళు తొంగి తొంగుంటాయ్నాటుకుంటే తీయాలంటే నా తరమా నీ తరమాకందతోట కాడ కాళ్ళు జాగర్తకందతోట కాడ కాళ్ళు జాగర్త చీలిఉన్న దుంప కాలికంటుకుంటేచీలిఉన్న దుంప కాలికంటుకుంటేఆ దురద ఆపాలంటే నీ తరమా నా తరమాకందతోట కాడ కాళ్ళు జాగర్తఅన్నాడు సినారే వంగ మడిలో నిన్న గమనించాను. నిజమే సుమా [...]
Anthony Bourdain అనే అతను మట్టిలో కలిసిపోయాడనే వార్త నన్ను కాస్త బాధపెట్టింది. నా దృష్టిలో Anthony Bourdain ఒక food philosopher. ఇతను ఒక ఫుడ్ ప్రజెంటరుగా ఖ్యాతిని గాంచాడు. food netwrok లో ఈయన ప్రోగ్రాములు అనేకమార్లు చూశాను.అన్నిటికన్నా నాకు బానచ్చిన ఇతని కార్యక్రమం Parts Unknown. ఇతని ఇంకో కార్యక్రమం నాకు బాగా నచ్చింది, ఎక్కువగా చూసింది - No Reservations. తిండి మీద ఇంత గొప్పగా ఓ కార్యక్రమాన్ని డిజైన్ చేయటం, తిండి ద్వారా ఓ [...]
అమెరికా లాంటి దేశాల్లో రాజకీయ (వి)నాయకుల చేతిలో అత్యంత ప్రధానమైన పెంపుడు జంతువు *మీడియా*. వీళ్ళు ఆడే పావుల ఆటలో ప్రధానమైన ఎత్తుగడ - ఏంచేసైనా పేపర్లో పెద్దక్షరాలతో మొదటిపేజీలో పడాలి.అదే సమీకరణాన్ని అనుకరిస్తున్నాడు బాబు.జనాలు మర్చిపోకూడదని రోజుకోసారి "భా.జ.పా నమ్మక ద్రోహం" అంటాడు. దాన్ని బాజాభజంత్రీల మీడియా పెద్దక్షరాలతో ప్రచురిస్తుంది.మొన్న జరిగిన ఒక [...]
పేజీ :   < ముందు    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు