కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."మండూకము గర్భమందు మనుజుఁడు పుట్టెన్"(లేదా...)"మండూకోదరమందు మానవుఁడు జన్మంబందెఁ జిత్రమ్ముగన్"ఈ సమస్యను పంపిన బూసారపు నర్సయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."దూరమున నుంచగఁ దగదు  ధూర్తజనుల"(లేదా...)"దూరముగాఁ జరింపకుఁడు ధూర్తుల కుత్తములం ద్యజింపుఁడీ" 
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్"(లేదా...)"గజమునకున్ జనించి యొక గాడిద గంతులు వేసె నెల్లెడన్"
దేవకి - యశోద - సుభద్ర - రాధపై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూరామాయణార్థంలోమీకు నచ్చిన ఛందస్సులోపద్యాన్ని వ్రాయండి.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."నాగుల ముద్దాడెను లలనామణి కేళిన్"(లేదా...)"నాగుల ముద్దులాడె లలనామణి యాత్మవినోదకేళికై"(బొగ్గరం V.V.H.B. ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
పేజీ :   < ముందు    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు