ఇదేమి కొత్తగా కనిపెట్టిందేమీకాదు, అందరికి తెలిసిందే. పూర్వం జరిగిన పనులు అంటే కట్టడాలు, అవేమైనా అయ్యుండొచ్చు, నదులమీద వంతెనలు, ఆనకట్టలు, గుడులు, గోపురాలు. అవి ఎన్నిరోజులు నిలిచిఉన్నాయంటే మనకందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఇప్పుడు కడుతున్న కట్టడాలు ఎన్నిరోజులు నిలబడతాయో చెప్పడం కష్టం, ఎప్పుడు కూలిపోతాయో తెలియదు. దీనికి ప్రధానకారణం పనిలో నాణ్యత లోపించడం. ఏరంగంలో చూసినా పాత [...]
  సింపుల గుడ్డలతోనిసిత్రమైన యేషాలుపేషన్ దుస్తుల పేరప్రదర్శించు దేహాలువారెవ్వా ఆధునికతఅంగట్లో నేటి యువతనాడు చినిగితె గరీబుకూడుగుడ్డ లేనోడునేడు చినిగితె షరాబుఅన్ని హంంగులున్నోడువారెవ్వా నవసమాజంఅభివృద్ధికి అసలు రూపం
  అనుభూతులను బంధాలతొ  పోరాడే జీవిత0అబద్ధపు అర్ధాలను ఆపాదింస్తో0దిస్వేచా విహంగాలై ఎగిరిఅలుపొచ్చేలా ఆకాశపుటంచులు కొలవనీపరవసించి పరుగులెత్తే నదిలా మారిన విషాదాన్నిసుదూర తీరలను శోధించనీఅలుపెరగ వీచే పవనాల్లాప్రతి గంధం ఆఘ్రాణించనీ..మదిలో ప్రజ్వలించే అగ్నిహోత్రంలా కొన్ని నిజాలుప్రతి అణువూ  మ్రింగ మౌనా నికి నన్ను చేరువ చేస్తోందిగడిచే క్షణాలన్నీ  ఇప్పుడు నా మాట [...]
  గుప్పిట్లోంచినీళ్లు జారిపోతున్నట్లు-కాలం సందుల్లోంచిఆలోచనలు పారిపోతున్నాయిమనకు అంద కుండా పారిపోతున్నన్నాయి నిలకడలేకుండామనకి అందకుండాఆ ఆలోచనలు కూడా ఆవిరిఅయిపోతున్నాయితలా,తోకా లేనివి కొన్ని,అర్ధం పర్ధం లేనివి కొన్ని,స్వచ్చత లేనివి కొన్ని,ఇష్టం లేనివి కొన్ని,అక్కరకు రాని అబద్ధాల నడుమ...మెల్లగా జారిపోతున్న నమ్మకాన్నికాలం వడపోయలేక పోతుందిఅందుకే [...]
  కోటి తారల కొంగొత్త వెలుగుల పండుగఇలపై వెలచిన లక్ష్మీరూప సిరుల పండుగనోచిన నోములు ఫలము లొసగేలావెన్నెలలు విరబూయు దీపాళి పండుగ!నింగిన  మెరిసిన చుక్కలనేరిమిలమిల మెరిసే మెరుపులనేరిపడతుల చేతిలో సౌరులు దీరిముంగిట వెలసెను ముగ్గుగ మారి!అంజనమోలె పరుచుకున్నట్టి నిశిలోఅలలై ఎగిసిన అమవస తామసిలోకందెన పులిమిన చీకటి చీల్చుతుమిణుగురులై టపాసులు ఎగసె చీకటిలో
  పతిలే నిసతులు జేసెడువ్రతత్యాగము ఫలమునీక వ్యర్థమ్మెయగున్సతిపతు లిర్వురి త్యాగనిరతిమూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొరకైసతతము ధర్మాచరణముగతితప్పకజేయువారు ఘనులే యగుదుర్మతులగు జనుల త్యాగనిరతి మూలము సర్వ ధర్మరక్షణ కొరకై
  ఎరటోస్తినిస్ లాగానే హిప్పార్కస్ అని మరో గొప్ప ఖగోళవేత్త ఉన్నాడు. ఇతడు కూడాముఖ్యమైన తారారాశుల స్థాననిర్ణయం చేసి వాటి ప్రకాశాన్ని అంచనా వేశాడు. అలాగే జ్యామితిని(geometry)  అద్భుతంగా క్రమబద్ధీకరించిన యూక్లిడ్ ఉన్నాడు. జ్యామితి నేర్చుకోలేకతిప్పలు పడుతున్న రాజుతో “జ్యామితి నేర్చుకోడానికిఅనువైన రాచబాట ఏమీ లేదు రాజా!” అని ధైర్యంగా ప్రకటించిన ఘనుడు యూక్లిడ్. అదే [...]
  ఆజాబిలి నింగినిడిచి నేల జారెనేమోఆవెన్నెల చంద్రునిడిచి పుడమి చేరెనేమోమరులుగొలుపు ఆచీకటి మబ్బులలో నిలువలేకచెలిశిరమున సేదతీరిముంగురులుగ మారెనేమోమింటమెరియు చుక్కలన్నిఅంటుబాసి యరుగుదెంచికనుదోయిని కరిగిపోయికంటివెలుగు లాయెనేమోఆమన్మద రూపమ్మగువిరిచాపము విరిగిపోయిచెలినుదుటన చేరిచెలువభృకుటములుగ మారెనేమోధరనువెలయు దానిమ్మల భీజమ్ములుపడతిమోము [...]
  ఏడుకొండల వాడ ఓ వెంకటేశామూడునామాల వాడ ఓ శ్రీనివాసాబహుదూరం పయనించి నిన్నుచేర వచ్చామునీచూపు మాపైనీ ప్రసరించవేమీఅలవేలు మంగమ్మ యలకదీర్చుటే గాదుపద్మావతి యొసగినట్టిపలుకుదీర్చుటే గాదుఇష్టసతులనే గాదుఇలభక్తుల పాలించిఆదరించి బ్రోవుమయా ఓ శ్రీనివాసా   ॥ఏడుకొండల వాడ॥లక్ష్మీశుడవై నీవు లాలసంగ దిరిగేవుక్షీరసాగరములోనా ఖులాసాగ గడిపేవుచీకుచింతలేకుండా శేషశాయి [...]
  పున్నమి వెలుగులలో నీకోసంనా ప్రేమ మనసు నీకై ఆరాటపడింది...తడుముకుంది..అనుకున్న క్షణాల్లో నా కొసమే ప్రత్యేక్షమైన దేవతవు నీవు వెన్నెల  కాంతుల్లో...నడయాడుతూ నాకోసం దివి నుండి భువికి వచ్చిన సౌ0దర్య రాశివి నువ్వుఎక్కడి దూరంగా ఉన్న నీవు  నాకోసం వస్తున్న నిన్ను చూసి ...నా గు0డే వేగంగా కొట్టుకుంది. ..నా ఎదురుగా ఉన్న నమ్మాలేక పోయా..సుతిమెత్తగా తియ్యని స్వరం విన్నాక తెలిసింది [...]
  చార్లెస్ కమ్మింగ్ నవల A Divided Spy చదవడం పూర్తయ్యింది. ఇది టామ్ కెల్ సిరీస్ లో (మూడవది) చివరిది, ఇప్పటివరకు. ఇదికూడా ఇంతకుముందు రెండు నవలల్లా బాగుంది. ఇతను కూడా MI6 వాడైనా జేమ్స్ బాండ్ లాంటి స్పై కాడు. ఫైటింగులు తక్కువ వెంటపడటాలు ఎక్కువ. ఇది A Colder War కొనసాగింపు. టామ్ కెల్ ఒక రష్యన్ గూఢచారి మీద పగ తీర్చుకొనే ఇతివృత్తం మీద ఆధారపడ్డ నవల. వీళ్ళిద్దరిమద్య విరోధం ఎందుకు వచ్చిందో [...]
  He:రాను రానంటోంది చిన్నదో..చిన్నదోవరి చేలోకురికొచ్చే కుర్రదో కుర్రదివద్దు వద్దంటోందీ ముద్దురో..ముద్దురో..నచ్చాక వదిలి పెట్టకందిరో…..అందిరోకంటపడి వెంట పడి పంట చేలొ పట్టుబడిసిగ్గుపడి చీరజార్చె చిన్నదిరివ్వుమనే గువ్వలా  ఎగిరెగిరి పడుతుందేపరువానా పూతకొచ్చె పిల్లదీShe:ఔనా బావా పైటా వదలవయ్యొఇట్టా చేత్తే నాకసలె సిగ్గురయ్యొHe:సిగ్గు సిగ్గంటుందీ సిన్నదో [...]
  ఏడాదిగా ఎన్నో తడిజ్ఞాపకాలను ఒడి జేర్చిన నవ వసంతమా..మరిన్ని మధుర తలపులను మదిని చేరనీయక వెళ్ళడం న్యాయమా..?మొన్న మొన్ననే నా ఎద తలుపులను తట్తావు..గుండె గుడిలోకి స్వాగతించిన పచ్చ తోరణాల హరితం వీడనే లేదుపచ్చ కార్డుల పర్వదినానికి అంకురార్పణ జరగనేలేదు..ప్రవాసుల ప్రయాసలు వనవాసానికేగనే లేదు..విధించిన వలస చట్టాల కబంధ హస్తాలు వీడనే లేదు...అపుడే నీ కాలము తీరి [...]
  జన్మభూమినే మరచిన ఓ దేశీతెలిసీ తెలియక అడుగే మోపీకన్నుల ఆశలు నీరై కారగకన్నవారికే దూరం అయ్యావా…”జన్మభూమినే”కోటి ఆశలతో వీసా పట్టితోటివారిచే జాబును కొట్టిరాని work తో కుస్తీ బట్టిమస్తు నేర్పుతో మెప్పును పొందిరాటుదేలినా ఓ ఇంజనీరా….రాటుదేలినా ఓ ఇంజనీరా….H1Bలకు కాలం చెల్లికలల సౌధాలు కాటికి చేరాయా…”జన్మభూమినే”ఎంబసిలో ఏ వీసా ఇవ్వకఏళ్ళ తరబడి అమ్మను చూడకబాల్య నేస్తాల [...]
  ఏడుకొండల వాడ ఓ వెంకటేశామూడునామాల వాడ ఓ శ్రీనివాసాఅలవేలు మంగమ్మ యలకదీర్చుటే గాదుఆదరించి బ్రోవుమయా ఓ శ్రీనివాసాచీకుచింతలేకుండా శేషశాయి వైనదేవమాచింతలు బాపరావ ఓ శ్రీనివాసాఎత్తయిన కొండపైన గమ్మత్తుగ నీవుంటివిబడలిక దరిజేరకుండ పథము గూర్చు ఓశ్రీనివాసాగరువాహనుడవై గాలిలోన దిరిగేవుమాపదముల మహిమనీయి ఓ శ్రీనివాసానీమహిమలు ఈ కనులతో గాంచలేని  దుర్బలులంనీఛాయను [...]
  ధీనజనుల దరికిజేర్చి కరుణబ్రోవరా శివాభక్తవరుల చెంతనిలిచి వరములీయవా శివాఅహర్నిశలు నీనామమె నామదిలో అలలాయెనాహృదిసంద్రపు ఘోష దీర్చి మదినిలువవా శివాతేజరిల్లు కనుదోయితో నీరూపము చూడనయితికలనైనా కనిపించి కలతబాపవా శివాతల్లిదండ్రి నీవేనని నీసేవలొ మునిగితినిమోక్షపథము నొనగూర్చి ముక్తినీయవా శివాభవబంధపు జీవితాన 'శేఖరు' బాసటనిల్చినీతనువున విభూదిగా నిలుపుకోవా శివా
  వలపురాగ సమీరములు ప్రసరించవే నాహృదిలోమరుమల్లెలు మకరందము కురిపించవే నాహృదిలోపలకరింపు కానరాక మూగదైన  మనసుమీటిసుస్వరాలగీతాలను పలికించవే నాహృదిలోఅనురాగపు జల్లులేక బీడువారు జీవితాననీచెలిమితో పసిడి సిరులు పండించవే నాహృదిలోఏబంధం దరిచేరక ఒంటరైన యీబతుకులోనీరాకతో బంధాలను పూయించవే నాహృదిలోనీతలపుల జాడలేక శిశిరమైన శేఖరు మదినీపదముల వంతమును పూయించవే నాహృదిలో
  గత0 దూరమైన  ప్రస్తుతం ఏడిపిస్తుంది ..తరవాత గడపాల్సిన కాలం గుర్తుకువచ్చిజీర్ణించుకోవడానికి నన్ను నేను సమాయుత్త పరచుకోవడం విఫలం అవుతునే ఉన్న....క్షణాలు గడపడందుర్లభం  అవుతోందిఎదురుగా జరుగుతున్న నిజాలు నమ్మాలి..నమ్మి తీరాలి ఎందుకో ఒక్కోసారి నన్ను నేను నియంత్రిచుకోవడంలోను విఫలమైఅర్ధం కాని అయోమయ స్థితిలో ఉహాల్లో బతికున్నానేమో..నాది కానీ దానికోసం తచ్చాడుతు [...]
  వచ్చిందే ముందుగ వారధి వచ్చిందేపిదప TAMని తెచ్చిందే..గమ్మున నిలబడనియ్యరేకుదురుగ కూసోనియ్యరెమెల్లా మెల్లగ వస్తారెమెంబర్ షిప్పులు అంటారేఎక్కడ అప్పులు చేయించోమాకు తిప్పలు పెడతారెహేయ్ క్లోజు ఫ్రెండంటూ దగ్గరకొస్తారేఎదో కమిటీలో ఇరికించేస్తారేవంద కొట్టి  వంగోబెట్టినన్ను ఉల్ట సీదా చేసిండ్రే.. “వచ్చిందే”లీడర్లు జాదుగాళ్ళులీడర్లు జాదుగాళ్ళుమస్క కొడతా ఉంటరేనువు [...]
  చిటపట చినుకులు కురిసెనుసెలుకల మొలకలు మెలిసెనుసంభ్రమాశ్చర్యము రైతుమనమున సింగిడి విరిసెను -1మిన్ను  మెరిసి కురిసెనుమన్ను మురిసి తడిసెనుపుడమిన పయదారతొపచ్చదనము విరిసెను - 2సినుకుసినుకు కలిసెనుఅలుగు దుంకి పారెనుఉరుకులతొ పరుగులతొసెర్లు కుంట నిండెను - 3యేరులన్ని పారెనువాగులన్ని బొరలెనుజలసిరులతొ సిత్రముగచెరువులన్ని నిండెను - 4వరణుడు కరుణించెనుపుడమి కడుపు [...]
  ఇరువురితో కూడిన దైవం సాక్షిగాదైవంతో కూడిన ధైర్యం సాక్షిగాధైర్యంతో కూడిన ప్రేమ సాక్షిగాప్రేమే కద మన బలంప్రేమే కద బలహీనం
  మండుతున్నది సూర్యగోళమైనమసివారేది మాత్రం భూగోళముమరిచిపోయింది నువ్వయినమరుగయిపొయింది నా హ్రుదయంతగిలిన దెబ్బ మనసుకయిననరకమయ్యింది మాత్రం జీవితం
  ఆమద్య Charles Cumming నవలలు కొన్ని కొని చదవకుండా వదిలేసాను. నిజానికి A Spy By Nature మొదలుపెట్టాను కాని సగం దాకా చదివేసరికి ఎందుకో ఆపేసాను. ఇప్పుడు దాన్ని వదిలేసి A Foreign Country మొదలుపెడితే చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించి మొత్తం చదివేసాను. ఈ నవల చాలా బాగుంది. చార్లెస్ కమ్మింగ్ మొదట్లో MI6 లో పనిచేసాడుట. పని చేయడం వేరు, బాగా వ్రాయగలగడం వేరు. కానీ ఈ నవల చాలా బాగుంది.ఆ స్పూర్తితో దాని తర్వాత నవల, A Colder War [...]
  ఉదయం లేచింది మొదలవుతుందిఅంతులేని నిరీక్షణ....కోసం.నా బైల్ తడుముకున్న ప్రతిసారిలాస్ట్ మెస్సే వైపు దినంగా చూస్తూ మరో మెస్సేజ్ ఎప్పుడు వస్తుందా అనిఆత్రంగా ఎదురు చూస్తోంది మనసు..ఎదో సమయంలోకొత్త మెసేజ్ కనిపించకపోదా అనిరోజులు,గడిచిపోతున్నాయి....కాలం గిర్రున తిరుగుతుందికాలాలు, ఋతువులుమారిపోతున్నాయి...కానీ నాది కానీ దానికోసం..మనసు తడుముకు0టుందిఎక్కన ఉన్నాయి  కొసం [...]
  కారుమబ్బు కానరాదువాగుపరుగు గానరాదుసాగునీరు చేరరాదుబతుకుదెరువు గానరాదువారెవ్వా ప్రకృతితలపించును ఎడారి -1సాలువాన పడనెలేదుపచ్చికేడ మొలువలేదుపశువులకు మనుగడె లేదుపాడిఊసు లేనెలేదువారెవ్వా ప్రకృతిచేసెనంత వికృతి - 2పుడమికి అందం తరువులుజగతికి నందం తరువులుప్రగతికి మార్గం తరువులుప్రజలకు గురువులు తరువులువారెవ్వా తరువులుసిరులు పొరలు దరువులు - 3
  పేజీ :    తరువాత >  
  
  Kinige
  Custom Search
  జల్లెడ గురించి సహాయం
  
  నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు